25.5 C
Bangkok
วันพุธ, ธันวาคม 1, 2021

HotTopic

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีมอบชุด PPE พี่น้องไทยมุสลิมบริจาคผ้าห่อศพให้ทางโรงพยาบาลเบตง หลังอำเภอเบตงมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว 4 ราย

โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผอ.รพ.เบตง รับมอบชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 100 ชุด จาก รศ.แพทย์หญิง ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ กรรมการสมาคมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลเบตง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นอกจากนี้ นางสาวนูรียะห์ สาแม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง บริจาคผ้าห่อศพ จำนวน 1 ม้วน...

นายอำเภอเมืองยะลา เร่งสร้างความเข้าใจการป้องกันโควิด-19 ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา เดินทางเข้าพบเจ้าของสถานศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อหารือและขอความร่วมมือในการร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ในบริเวณชุมชนได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานศึกษาเองก็มีนักเรียนอยู่อาศัยจำนวนหนึ่งเมื่อนำไปตรวจเชื้อก็พบว่ามีการติดเชื้อ จึงต้องดำเนินการเดินหน้าตามมาตรการของจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ในการปฏิบัติการตรวจหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุก ซึ่งอย่างช้าที่สุดไม่วันพรุ่งนี้หรือไม่เกินวันอังคารนี้ จะนำทีมเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจหาเชื้อให้กับนักเรียน บุคลากรที่นี้ ซึ่งทางผู้บริหารสถานศึกษาปอเนาะ ก็ยินดีและพร้อมจะให้ความร่วมมือในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในขั้นต้นนั้น ทีมแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเข้ามาดูแลในเรื่องของสุขอนามัยในพื้นที่ แต่หากผลจากการตรวจเชื้อมีแนวโน้มสูง จะต้องจำกัดพื้นที่ จำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมสถานที่ ซึ่งจะต้องมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ นายอำเภอเมืองยะลา ยังได้กล่าวถึงพื้นที่ชุมชนเปาะยานิ ตำบลสะเตงนอก...

ชาวบ้านกำปงบูเกะดีใจ หลัง จ.ยะลา มีคำสั่งเปิดหมู่บ้านเสี่ยงพร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการเคร่งครัด

การปฏิบัติตัวโดยยึดหลัก DMHTTA ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด รวมถึง ความร่วมมือการเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ของชาวบ้าน จำนวน 250 คน 65 ครัวเรือน ในชุมชนหมู่ 8 บ้านกำปงบูเกะ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา กว่า 20 วัน ที่ได้ทำการปิดหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 64 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 16 ราย ...

คำวินิจฉัย(ฟัตวา)จุฬาราชมนตรีเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำวินิจฉัย(ฟัตวา)จุฬาราชมนตรีเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชาวมุสลิมยะลาเยี่ยมกูโบร์(สุสาน)บรรพบุรุษตามประเพณีรายอแน

บรรยากาศที่กุโบร์ (สุสาน) ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีชาวมุสลิมในพื้นที่ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนกุโบร์ (สุสาน) ของบรรพบุรุษ ในประเพณีวันรายอหก หรือ "วันรายอแน" กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมทั้งได้ร่วมทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณที่ตั้งกุโบร์ และบรรดาลูกหลานก็ได้ช่วยกัน ขอพร สวดดุอาอ์ ที่บริเวณหลุมฝังศพของบรรพบุรุษ และญาติพี่น้องของตัวเอง แม้ว่าปีนี้จะอยู้ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทุกคนก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และพร้อมใจกันเว้นระยะห่าง สำหรับ "รายอแน” เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวมลายูมุสลิมใน 3...

จุฬาฯประกาศไม่เห็นดวงจันทร์ให้วันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคมเป็นวันอีดิลฟิตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ---------------- วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แพทย์มุสลิมยะลา แจงการงดละหมาดอีฏิ้ลฟิตรีเป็นการป้องกันระยะยาว ระบุ หากการระบาดวิกฤตโรงพยาบาลจะไม่มีเตียงรองรับ

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา นายแพทย์ โนรมาน อัฮมัดมูซา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ยะลาและนายอิสมาแอล หะยีมะนุส ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกันแถลงข่าวถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยการให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลางดการละหมาด(อีฏิ้ลฟิตรี) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 นายแพทย์ โนรมาน อัฮมัดมูซา แพทย์มุสลิม/รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ยะลา กล่าวว่า หากการระบาดมีมากขึ้น แน่นอนว่าต้องมีการคัดกรอง(SWOB) มากขึ้น เจ้าหน้าสาธารณสุขที่มีอยู่ต้องจัดมารวมกัน ซึ่งขณะนี้ในโรงพยาบาลยะลาห้องผ่าตัดผู้ป่วยที่มีเหลืออยู่ 60% ก็อาจจะต้องเหลือแค่ 30% เพราะทั้งหมดต้องมาให้บริการโควิด ซึ่งจะกระทบกับโรงพยาบาลแน่นอน...

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ามอบชุดรายอ และหน้ากากอนามัย สร้างรอยยิ้มให้เด็กกำพร้าและยากจนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

มัสยิดกลางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3 เป็นประธานมอบชุดรายอและหน้ากากอนามัยให้เด็กกำพร้าและยากจนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 64 คน ไว้สวมใส่เพื่อเฉลิมฉลองวันรายออิดิลฟิตรีที่ใกล้จะมาถึงนี้ ซึ่งทางมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ร่วมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ได้มีชุดรายอไว้สวมใส่ในวันรายออิดิลฟิตรี ซึ่งเด็กๆ ทุกคนต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับชุดรายอ หลังจากสวมใส่ชุดรายอตัวเดิมๆ ซ้ำๆ มาหลายครั้งแล้ว นายอิสมาอีล สาและ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมอบชุดรายอให้น้องกำพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดยะลา...

ผู้ว่าฯ ระบุ ยะลา งดละหมาดวันฮารีรายอ ขณะที่ คณะกรรมการอิสลาม ผู้นำศาสนาพร้อมให้ความร่วมมือทุกมัสยิด แนะให้ละหมาดที่บ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ใกล้ถึงเทศกาลเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ โดยทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศให้มีกำหนดดูดวงจันทร์ ในวันอังคารที่ 11 พ.ค. 64 นี้ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1442 หรือวันตรุษอีดิลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้มีมิติขอความร่วมมือพี่น้องชาวไทยมุสลิม งดการละหมาดตรุษอีดิลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ ให้ละหมาดที่บ้านแทน งดการรวมกลุ่มใหญ่ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์...

ประเทศตุรกี ส่งมอบเครื่องบริโภค 1,200 กล่อง ให้แก่ชาวมุสลิมในอำเภอชายแดน จ.สงขลา ในช่วงเดือนรอมฎอน

ทางสถานทูตตุรกี ประจำประเทศไทย ได้รับการประสานจากประเทศตุรกี ในการที่ประชาชนในประเทศตุรกี ได้ร่วมกันส่งกำลังใจมอบเครื่องอุปโภคส่งมาให้แก่พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ โดยผ่านมายังสถานทูตตุรกี ประจำประเทศไทย ผ่านต่อมายังคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.พรรค ปชป.เขต 8 สงขลา เป็นผู้ที่ได้มอบหมายร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อนำเครื่องอุปโภคบรรจุกล่อง จำนวน 1,200 กล่อง ที่ได้รับมอบจากประชาชนชาวตุรกี นำมามอบให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่อำเภอชายแดนของ จ.สงขลา คือ อ.จะนะ อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย เพื่อไว้ใช้ในช่วงเดือนรอมฎอน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย ที่มา : ThaiNews

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

มาเลเซียและสิงคโปร์ เตรียมอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส เดินทางไปมาระหว่างกัน โดยไม่ต้องกักตัว

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ร่วมของนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ และนายกรัฐมนตรีอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ ของมาเลเซีย ที่ระบุว่า สิงคโปร์ และมาเลเซีย จะอนุญาตให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส สามารถเดินทางข้ามพรมแดน ไปมาระหว่างกัน โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน นี้ เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้ง 2...