25.2 C
Bangkok
วันศุกร์, ตุลาคม 29, 2021
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

ศอ.บต. จับมือ เครือข่ายภาคี การศึกษาในพื้นที่ จชต. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา เพิ่มความรู้สู่เส้นทางอิสลามอย่างถูกต้อง

  วันนี้ (5 ส.ค. 61) นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงสาธารณสุข) เปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตรผู้สอน จากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ระหว่างวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2561 โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (สช.)...

จ.นราธิวาส ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จ.นราธิวาส ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมมอบหมาย กศน. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะนำช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ได้ด้วยตัวเอง   ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์  ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.การจัดระบบการอำนวยการตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 การจัดระบบจัดระบบคัดกรองระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 2.การให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับประชาชน รวมถึงข้อสั่งการ คำสั่ง ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 3.การคัดกรองผู้เดินทางมาจากต่างท้องถิ่น และ 4.เนื่องจากอำเภอบาเจาะ มีพื้นที่รอยต่อกับอำเภอสายบุรี และอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี จึงได้มีการจัดตั้งด้านคัดกรอง จำนวน 2 ด่าน 24 ชั้วโมง คือ ด่านบ้านบาตู และด่านบ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ กล่าวด้วยว่า ยังมีศูนย์ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาตามมาตรการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จำนวน 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ทางอำเภอได้ใช้กลไกของ กศน. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำกับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งให้ไปติดต่อที่ กศน.อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ในพื้นที่   ที่มา : ThaiNews

ยะลาจัดงาน “โอ้โห ยะลา ยะลาครึกครื้น เศรษฐกิจคึกคัก”

ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม มหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์และอาหารจังหวัดยะลา ภายใต้ชื่อ "โอ้โห ยะลา ยะลาครึกครื้น เศรษฐกิจคึกคัก" เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 12 ก.ค. 60 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมด้วย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลา มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดเด่นและมีความหลากหลาย รวมทั้งมีความสวยงามทางพหุวัฒนธรรมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์...

จนท.ยะลาเข้ม!ต่อเนื่อง หลังต่อ พรบ.ฉุกเฉินฯ เพิ่ม 3 เดือน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

บรรยากาศในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้ (20 มี.ค. 60) ยังเป็นไปอย่างเข้มงวด ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองหลัก โดยที่บริเวณด่านตรวจหลักมลายูบางกอก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ประจำด่านตรวจ ยังคงเข้มงวดตรวจสอบ บุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคง ตรวจค้นอาวุธปืนและวัตถุระเบิด รถเป้าหมายแจ้งเตือนการก่อเหตุ เพื่อไม่ให้คนร้ายมีโอกาสที่จะเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรง และให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยสูงสุด เช่นเดียวกับในพื้นที่ย่านชุมชน ตลาดสด ยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ที่จะผ่านเข้ามาในย่านชุมชน ป้องกันการก่อเหตุของคนร้าย ขณะที่ หน่วยข่าวความมั่นคง ได้แจ้งเตือนให้ทุกหน่วยในพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ หลังพบคนร้ายเตรียมการณ์ก่อเหตุด้วยการวางระเบิดในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะย่านชุมชน ธุรกิจ การค้า สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งเส้นทางสุ่มเสี่ยง ซึ่งตลอดห้วงที่ผ่านมา คนร้ายยังคงก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา...

ทําฮัจย์แทนให้คนที่ตายแล้วได้ไหม ?

ทําฮัจย์แทนให้คนที่ตายแล้วได้ไหม ? ตอบ     ผู้ที่เสียชีวิตแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ หนึ่ง ขณะมีชีวิตอยู่เขามีความสามารถทั้งด้านร่างกายและทรัพย์ แต่เขาไม่ได้ไปทำฮัจย์จนกระทั่งเสียชีวิต กรณีนี้ให้ใช้เงินมรดกของเขามอบให้คนหนึ่งไปทำฮัจย์แทนหรือจะมีทายาทของเขาไปทำแทนหรือมอบให้คนหนึ่งไปทำแทนผู้ตายก็ได้ สอง ขณะมีชีวิตอยู่เขายากจนหรือร่างกายไม่สามารถเดินทางไปทำฮัจย์ได้จนเขาเสียชีวิต กรณีนี้ให้ทายาททำฮัจย์ให้เขาหรือจะมอบให้ผู้อื่นทำแทนให้ก็ได้ เพรามีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจน ส่วนผู้เสียชีวิตที่ได้เคยทำฮัจย์ฟัรฎูมาแล้ว จะทำฮัจย์ให้กับผู้ตายนี้ได้หรือไม่ นักวิชาการบางท่านบอกว่า หากผู้ตายสั่งเสียให้ทำก็สามารถทำให้ได้ แต่ถ้าไม่สั่งให้ทำก็ทำให้ไม่ได้ แต่นักวิชาการจำนวนมากบอกว่า แม้จะเป็นฮัจย์สุนัตก็สามารถทำให้ได้แม้จะไม่สั่งเสียไว้ก็ตาม เพราะมีหลักฐานจากหะดีษที่ชายคนหนึ่งทำฮัจย์ให้พี่น้องของเขาชื่อ “ซุบรุมะห์” ซึ่งท่านนบีอนุญาตให้ทำให้ได้ และในหะดีษนั้นก็ไม่ได้มีรายละเอียดว่า “ซุบรุมะห์” ทำฮัจย์มาก่อนแล้วหรือไม่? และมีหลักการสำคัญจากหะดีษนี้คือ ผู้จะทำฮัจย์แทนผู้ตายนั้น เขาต้องเป็นผู้ที่ทำฮัจย์ให้ตนเองมาก่อนแล้ว

ผู้ว่าฯยะลา อวยพรพี่น้องมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ

  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสที่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งว่า "...กระผมนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องมุสลิมทุกท่าน เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งที่มีความสำคัญของศาสนาอิสลาม เป็นเดือนแห่งความเชื่อมั่น ที่พี่น้องมุสลิมจะได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ได้บัญญัติไว้อย่างเต็มความสามารถ และด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคง โดยการถือศีลอด งดเว้นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแต่รุ่งสางจนถึงตะวันลับขอบฟ้า ละเว้นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ตนเองและสังคม ทั้งเรื่องการมอง การพูด และการฟัง รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามทั้งหลาย ตลอดเดือนรอมฎอนนี้..." การถือศีลอดเป็นการฝึกความอดทนและอดกลั้น อันนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและเข้าถึงสภาพอันแท้จริงของผู้ที่อัตคัด ขัดสน ทำให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง "...กระผมขออวยพรให้พี่น้องมุสลิมชาวจังหวัดยะลาทุกท่าน ได้ประกอบศาสนกิจบำเพ็ญกุศล ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ และขอให้ผลของการบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพดี แข็งแรงและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน..."   ที่มา : ThaiNews

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปิดถนนอาหารปลอดภัย 2 จุด รองรับผู้บริโภค และลดความแออัดในช่วงเดือนรอมฎอน

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เปิดถนนอาหารปลอดภัย 2 จุด รองรับผู้บริโภค และลดความแออัดในช่วงเดือนรอมฎอน ภายหลังจากสำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงเปิดจุดจำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน ภายใต้ชื่อ "ถนนอาหารปลอดภัยเดือนรอมฎอน" จำนวน 2 จุด คือ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ตลาดรถไฟ) และที่ศูนย์จำหน่ายอาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food Center) เพื่อให้ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้อย่าสะดวกไม่แออัดจนเกินไป นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การเปิดถนนอาหารปลอดภัยเดือนรอมฎอนในจุดที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร เน้นต้องถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้กระทบกับสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก...

ตำรวจเร่งไล่ล่าโจรป่วนจังหวัดนราธิวาส 4 อำเภอ 8 จุดทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 4 คน

    เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. มีเหตุป่วนใต้ โดยคนร้ายไม่ทราบจำนวน พร้อมอาวุธปืนครบมือ บุกโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาลิซา ซึ่งเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอระแงะที่ 4 ถูกส่งมาประจำที่ฐาน เหตุการณ์นี้ 2 ฝ่ายได้เปิดฉากยิงปะทะกันเป็นระลอก ทั้งอาวุธประจำกาย และเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 จากนั้นคนร้ายอีกชุดได้ตัดต้นไม้ขวางถนน พร้อมโปรยตะปูเรือใบ สกัดกั้นเจ้าหน้าที่ในการส่งกำลังเข้าไปช่วย ผ่านไปประมาณกว่า 30 นาที กลุ่มคนร้ายประเมินสถานการณ์แล้วว่า ไม่สามารถที่จะบุกเข้าไปในฐานได้ จึงอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป จากนั้นเวลาไล่เลี่ยกัน มีกลุ่มคนร้ายเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในพื้นที่อำเภอจะแนะ ได้แยกย้ายกันก่อเหตุในพื้นที่ 4 จุด จุดที่ 1 คนร้ายได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าริมถนน ซึ่งตั้งอยู่บ้านยามู ม.1 ต.ดุซงญอ ส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าหักโคน 1 ต้น จุดที่ 2...

คณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส ร่วมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

  วันที่ 18 ต.ค. 62 ที่บริเวณวัดบ้านทุ่งกง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนางสาวศิริรัตน์ สุขภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คนร่วมพิธี จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดบ้านทุ่งกง...

โดนแล้ว DSI บุกค้น TMTV กรณีเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ พบผู้เสียหาย 200 ราย วงเงินกว่า 70 ล้านบาท

วันที่ 28 มิ.ย. 60 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ( DSI ) ได้เข้าตรวจค้นสถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม ( TMTV ) กรณีมีผู้เสียหายร้องทุกข์ให้มีการตรวจสอบการตั้งกองทุนออมทรัพย์อิสลาม โดยใช้ทีวีช่อง TMTV เป็นช่องทางโฆษณาให้ชาวมุสลิมนำเงินมาลงทุนในมูลนิธิออมทรัพย์ แต่ปลายปี 2558 โดยให้ สมาชิกนำเงินมาร่วมลงทุนธุรกิจ ประมง อาหารทะเลแช่แข็ง ฟาร์มไก่ รับซื้อยางพารา มินิมาร์ท คลินิก โรงพยาบาล โรงแรม จัดสรรที่ดิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ประกอบการจริง ส่วนธุรกิจที่มีอยู่จริงจะต้องตรวจสอบว่ามีผลประกอบการหรือกำไรเพียงพอนำมาจ่ายปันผลให้กับสมาชิกตามที่โฆษณาชวนเชื่อไว้หรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าไม่จำเป็นต้องปิดสถานี เพราะเนื้อหาหลักของสถานีเป็นการเผยแพร่คำสอนทางศาสนาและมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

บรูไนจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มกระตุ้นให้กลุ่มแนวหน้า ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10,000 คนแล้ว

บรูไนจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มกระตุ้นให้กลุ่มแนวหน้า เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งมีความเสี่ยงติดเชื้อสูง แถลงการณ์กระทรวงสาธารณสุขบรูไนระบุว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะดำเนินการเป็นระยะ โดยผู้ฉีดวัคซีนเข็มสองในเดือนพฤษภาคม จะได้รับการนัดหมายเพื่อเข้ารับการฉีดเข็มสาม หรือเข็มกระตุ้น ซึ่งก่อนหน้านี้บรูไนประกาศว่า จะใช้วัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค โมเดอร์นา...