28.9 C
Bangkok
วันอาทิตย์, มิถุนายน 13, 2021
หน้าแรก ข่าวดัง

ข่าวดัง

ข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการสวมใส่ทองคำและผ้าไหมในมุมมองของอิสลาม

  ในยุคปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นยุคแห่งแฟชั่นและเทคโนโลยีอย่างแท้จริง เพราะในบางครั้งเรารู้สึกว่าโลกใบนี้มันช่างหมุนไปเร็วเหลือเกินจนทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราอาจจะก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่กลายเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไปแล้ว และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่สังคมมุสลิมของเราจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่โดยทางตรงก็โดยทางอ้อม ในความเป็นจริงแล้วพระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ได้ทรงอนุมัติให้มวลผู้ศรัทธาทั้งหลายสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ทั้งหมด ยกเว้นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นที่พระองค์ทรงห้ามเอาไว้เนื่องจากไม่สมควรที่จะนำมาใช้และอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้ พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ได้ทรงตรัสเอาไว้ในอายะฮ์ที่ 29 ของซูเราะฮ์อัลบะกอเราะฮ์ความว่า قال الله تعالى : " هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " البقرة /29   ความว่า...

การวางรากฐานรัฐอิสลาม (ตอนที่ 2) โดย อ.อาลี เสือสมิง

  การสร้างมัสยิดนะบะวียฺ ศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาและการปกครอง การอพยพสู่นครมะดีนะฮฺของท่านนบี(ซ.ล.)  เป็นจุดเริ่มต้นในการอุบัติขึ้นของ ดินแดนแห่งอิสลาม (ดารุลอิสลาม) บนหน้าแผ่นดินโลก ณ เวลานั้น และนั่นเป็นการประกาศว่า รัฐอิสลาม ภายใต้การกำกับดูแลของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้ปรากฏขึ้นแล้วโดยท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้วางรากฐานที่สำคัญสำหรับรัฐอิสลาม 3 ประการด้วยกัน คือ การสร้างมัสยิดนะบะวียฺและบ้านของท่านนบี(ซ.ล.) การผูกสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง (อัล-มุอาคอต) ระหว่างประชาคมมุสลิมโดยทั่วไปและระหว่างบรรดาผู้อพยพ (มุฮาญิรูน) กับบรรดาผู้ให้การช่วยเหลือ (อัล-อันศอรฺ) ซึ่งเป็นพลเมืองเดิมในนครมะดีนะฮฺที่ประกอบด้วยกลุ่มชน 2 เผ่าคือ เอาวฺส์กับค็อซรอจญ์เป็นกรณีเฉพาะ การบันทึกข้อตกลงอันเป็นธรรมนูญการปกครองที่กำหนดระเบียบว่าด้วยสิทธิและหน้าที่พลเมือง ทั้งในส่วนของประชาคมมุสลิมด้วยกัน และความสัมพันธ์กับชนต่างศาสนิกโดยทั่วไปและชาวยิวเป็นกรณีเฉพาะ (17) มัสยิดนะบะวียฺ ในปัจจุบัน การสร้างมัสยิดนะบะวียฺ ณ บริเวณใจกลางของนครมะดีนะฮฺถือเป็นสิ่งแรกและเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการสร้างสังคมอิสลาม กล่าวคือ ประชาคมมุสลิมที่จะมีคุณลักษณะที่มั่นคงในการยึดมั่นต่อหลักคำสอนของอิสลามในทุกมิติได้ก็ต่อเมื่อมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการบ่มเพาะจิตวิญญาณและเป็นแหล่งในการเผยแผ่ความรู้และปัญญาแก่ประชาคม เมื่ออิสลามมีหลักคำสอนว่าด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมศรัทธาด้วยกัน การมีความกลมเกลียว รักใคร่บนสามัคคีธรรม ภราดรภาพ ความเสมอภาค...

หัวหน้าคสช.ใช้ม.44 “เด้ง 6 ผู้ว่าฯ” นั่งตรวจการสำนักนายกฯ

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจนุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 20/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ระบุว่า โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ในกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกําหนดขึ้นตามคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่าง การถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้นายศักดิ์ สมบุญโต พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี...

อาหรับเผ่ากุเรซต้นตระกูลของท่านนบี

ท่านศาสดามูฮัมหมัด ( ซ.ล. ) เป็นศาสดาที่มีเชื้อสายมาจากชาวอาหรับเผ่ากุเรซ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสายตระกูลที่มีเกรียติและเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายอย่างปฏิเสธไม่ได้ ท่านศาสดามูฮัมหมัด ( ซ.ล. ) เป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์ ( ซบ. ) ที่ถูกส่งลงมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ การเรียกร้อง เชิญชวนผู้คนทั้งหลายสู่การให้เอกภาพแก่พระองค์อัลลอฮ์ ( ซบ. ) แต่เพียงผู้เดียวในการเป็นพระเจ้า เช่นเดียวกับบรรดาศาสดาที่ถูกส่งลงมาก่อนหน้านี้ทั้งหลาย การมาของท่านศาสดามูฮัมหมัดนั้นถือได้ว่าเป็นความเมตตาต่อมวลมนุษยชาติทั้งมวล ดังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสถึงเรื่องนี้เอาไว้ในอายะฮ์ที่ 107 ของซูเราะฮ์อัลอันบิยาอฺ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ سورة الأنبياء ( 107 ) ความว่า " และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลาย...

โหดร้าย! สาวโวยพี่ชายตายปริศนาคาเรือนจำทั้งที่เข้าไปแค่2วัน เห็นสภาพศพแล้วน้ำตาจะร่วง

  เห็นแล้วพูดไม่ออก ที่ล่าสุดทางสมาชิกเฟซบุ๊ก Beem Sudarat ได้ออกมาโพสต์ขอความเป็นธรรมให้พี่ชายที่เสียชีวิตปริศนาในเรือนจำทั้งที่เข้าไปแค่2วัน แถมพอเห็นสภาพศพแล้วถึงกับรับไม่ได้เพราะมีบาดแผลรอยช้ำม่วงตามตัวเต็มไปหมด พร้อมกับบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด โดยมีเนื้อหาดังนี้ #ขอความเป็นธรรม ให้พี่ชายบีมหน่อยคะ 🙇👨😢 -เนื่องจากพี่ชายของบีมได้โดนจับข้อหาขับรดชน กับ เสพ พี่ชายได้ถูกฝากขัง ที่ โรงพักแถวบ้าน เนื่องจากพี่ชาย ได้ติดสุรา(เหล้าขาว)อย่างหนักถ้าไม่ได้กินก็จะมีอาการสั่น แต่พี่ชายได้อยู่ที่โรงพักแถวบ้านเป็นเวลา1คืน และ ตอนเช้าได้ถูกส่งตัวไป ยัง เรือนจำ ซึ่งศาลยังไม่ตัดสินที พี่ได้ถูกฝากขังไว้(ห้องซอย)ที่เรือนจำเป็นเวลาสองคืน และตอนเช้าแม่ได้เดินทางทีจะเอาเสื้อผ้าไปให้ แต่ยังไม่ถึงเรือนจำ ได้รับสายจากทางเรือนจำ ว่า พี่ชายได้เสียชีวิตแล้ว😭 คือ งง! ทำไม ถึง เสียชีวิต แม่ได้ถามสาเหตุการตาย ซึ่งเป็น เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น คือ ลงแดงเสียชีวิต คือมันไม่จริง !...

คลิปดีๆที่แนะนำให้ดู….จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนพูดไทยคำอังกฤษคำ!!

ปล่อยผลงานเด็ดออกมาอีกแล้วสำหรับ แซลมอนเฮ้าส์ กับคลิปไวรัลเสียดสีพร้อมตั้งคำถามกับสังคมไทย แต่นำเสนอออกมาในมุมที่สนุกสนาน จะเกิดอะไรขึ้น “ถ้าทุกคนพูดไทยคำอังกฤษคำ” โดยการนำสถานการณ์ของอาชีพต่างๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทย มาใส่ไดอะล็อกไทยคำอังกฤษคำ งานนี้บอกเลยทั้งฮาทั้งจุก ซึ่งหลังจากปล่อยคลิปให้ชมไม่นานก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในมุมมองการใช้ภาษา ทั้งมองว่าการพูดไทยคำอังกฤษคำไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรใช้กับบริบทหรือสถานการณ์ที่เหมาะสม อีกทั้งบางคนยังมองว่าได้ฝึกการใช้ภาษา และคงไม่เป็นไรหากสื่อสารกันรู้เรื่องทั้งสองฝ่าย

อย่างกับในหนัง คนร้ายโรยตัวจากเพดานบ้าน กวาดทรัพย์สินไปกว่า 6 หมื่นบาท

ลักษณะการก่อเหตุนั้นคนร้ายใช้วิธีการ ปีนเข้ามาทางหลังคา และโรยตัวลงจากฝ้าเพดาน ทำให้ฝ้าจำนวนหลายแผ่น ได้รับความเสียหาย แล้วทำการรื้อค้น ก่อนที่จะนำโน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ เงินสะสมของลูกสาวเจ้าของบ้าน รวมมูลค่า กว่า 6 หมื่นบาท หลบหนีออกทางประตูหลังบ้าน ลักษณะการก่อเหตุนั้นคนร้ายใช้วิธีการ ปีนเข้ามาทางหลังคา และโรยตัวลงจากฝ้าเพดาน ทำให้ฝ้าจำนวนหลายแผ่น ได้รับความเสียหาย แล้วทำการรื้อค้น ก่อนที่จะนำโน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ เงินสะสมของลูกสาวเจ้าของบ้าน รวมมูลค่า กว่า 6 หมื่นบาท หลบหนีออกทางประตูหลังบ้าน

หลอนหนัก! หนุ่มป่วยเข้ารพ.นอนรอแอดมิด แต่เจอลิฟท์เปิด-ปิดเอง (คลิป)

วันที่ 17 ก.พ.60 สมาชิกเฟซบุ๊กคุณ เอก มาบ พุด ได้โพสต์คลิปวีดีโอขณะกำลังรอแอดมิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แต่ระหว่างที่รออยู่นั้นได้สังเกตุเห็นประตูลิฟท์เปิด-ปิดเองหลายครั้งแต่ที่ไม่มีผู้ใช้งาน จึงนำมือถือมาบันเทิงวิดีโอไว้ ซึ่งเจ้าตัวระบุข้อความว่า “เจอแบบนี้…หายป่วยเลย. หมอๆๆๆห้องพิเศษผมใด้ยังคราบ. จองห้องไว้ตั้งแต่เย็น. ป่านี้หมอยังไม่มาย้ายไปเลย. หลอนเลย…”     ที่มา เอก มาบ พุด

รวบทันควัน! ตร.จับมือมีดแทงหนุ่มชิงไอโฟน หัวเราะร่าสารภาพอย่างไม่สะทกสะท้าน (คลิป)

จากกรณีหนุ่มเดิน มาซื้อบุหรี่ที่ร้านเซเว่นฯ ปากซอยสุคนธสวัสดิ์ 27 ถูก 2 คนร้าย ใช้มีดจี้ชิง ไอโฟน 6 แต่เจ้าตัวขัดขืนต่อสู้ จึงถูกแทงตายทารุณ  เมื่อกลางดึกของวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา วงจรปิดเห็นภาพชัดนาทีลงมือ (อ่านข่าว เปิดคลิปสยอง!! โจรมีดจ้วงแทงคอหนุ่มดับกลางถนน แค่ชิงไอโฟน) ล่าสุด วันที่ 5 ม.ค. โลกออนไลน์ได้เผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกุมตัวนายกิตติกร หรือตั้ม วิกาหะ อายุ 26 ปี ผู้ต้องหา โดยนายตั้มเผยว่า เสื้อและกางเกงที่เปื้อนเลือดนั้น ตนได้ถอดทิ้งไปหมดแล้ว นอกจากนี้ นายตั้ม ได้พูดกับตำรวจอีกว่า “โหพี่ มาถึงก็ไม่ให้ผมพูดเลย ผมไม่ได้ขัดขืนอะไรเลย” ผู้ต้องหา...

ชวนชม!! “จันทรุปราคา” เงามัว ช่วงเช้ามืด 11 ก.พ. นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยเช้ามืดของวันที่ 11 ก.พ. นี้ เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว ยาวนานกว่า 4 ชม. พร้อมแนะใช้กล้องโทรทรรศน์หรือการถ่ายภาพจะเห็นการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดวงจันทร์ได้ชัดเจน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เปิดเผยว่า ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวช่วงเวลาประมาณ 05.34-09.53 น. ตามเวลาในประเทศไทย และช่วงที่เงามัวจะบังมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเวลา 07.43 น. ทั้งนี้ แม้ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวครั้งนี้จะกินเวลานานถึง 4 ชั่วโมง 19 นาที แต่ในประเทศไทยดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าในเวลาประมาณ 06.42 น. ดังนั้นเราจึงมีเวลาสังเกตการณ์ในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ชาวบ้านกำปงบูเกะดีใจ หลัง จ.ยะลา มีคำสั่งเปิดหมู่บ้านเสี่ยงพร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการเคร่งครัด

การปฏิบัติตัวโดยยึดหลัก DMHTTA ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด รวมถึง ความร่วมมือการเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ของชาวบ้าน จำนวน 250 คน 65 ครัวเรือน ในชุมชนหมู่ 8 บ้านกำปงบูเกะ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา กว่า 20 วัน ที่ได้ทำการปิดหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่...