เปิด“ค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์” จัด โครงการ “เสริมทักษะภาษาไทยฯหน่วยเฉพาะกิจยะลา” โรงเรียนบ้านคูวอ อำเภอรามัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4112 สนับสนุนกิจกรรม “ค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์” ด้วยโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับคณะครู และวิทยากรญาลันนันบารู เพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง การร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 พร้อมสาธิตการทำเจลล้างมือที่สามารถ ผลิตเองได้ภายในชุมชน

ทั้งยังร่วมกิจกรรมโครงการ “สายใยผู้พัน…แต้มสีคูวอ” โดยร่วมกันทาสีอุปกรณ์ สนาม เด็ก เล่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านคูวอ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน