อาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดที่ได้รับประทานไป ถือว่าเป็นการละศีลอดแล้ว เพียงแต่ว่าที่ประเสริฐและสมบูรณ์ตามซุนนะห์ของท่านนบี (ซ.ล.) นั้นก็คือ อยู่ในคำสอนของท่านที่ว่า “เมื่อคนหนึ่งในพวกท่านถือศีลอด จงละศีลอดด้วยอินทผาลัม เพราะมันเป็นมงคล หากไม่มีอินทผาลัมก็จงละศีลอดด้วยน้ำ มันคือน้ำที่สะอาด” บันทึกหะดีษโดย อาหมัด อบูดาวูด และติรมีซี และอีกหะดีษหนึ่งท่านอะนัสรายงานในบันทึกของทั้งสามท่านเช่นกัน ความว่า: “ท่านศาสนทูตแห่งอัลเลาะห์ (ซ.ล.) นั้น ท่านได้ละศีลอดด้วยอินทผาลัมสด (รุต๊อบ) – ก่อนจะละหมาด – หากไม่มีอินทผาลัมสด ท่านก็จะละด้วยอินทผาลัมแห้ง (ตะมัร) และหากไม่มีอีก ท่านก็จะละด้วยการจิบน้ำเล็กน้อย”

19-1

แบ่งปัน