นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือสั่งการไปยังอิหม่ามของมัสยิดต่างๆ ในพื้นที่ ให้เชิญชวนสัปบุรุษร่วมกันละหมาดฮาญัติและขอพรที่ประเสริฐยิ่ง เพื่อให้โควิด 19 ผ่านพ้นหน้าแผ่นดินนี้โดนให้ร่วมกันละหมาดที่บ้านทุกๆบ้าน เว้นระยะห่าง เวลาหลังละหมาดมักริบ(พลบค้ำ)ของวันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของศาสนาอิสลามเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นอัลลอฮทรงตรัสว่า”พวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อข้า และข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้า”

นายสะมะแอ ฮารี ระบุว่า ขอให้ทุกคนทำการละหมาดฮาญัตพร้อมเพรียงกันได้วิงวอนต่อเอกองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ให้โรคนี้หมดไปจากสังคม ทุกคนรอดพ้นจากโรคนี้ได้ เพราะตามหลักคำสอนในศาสนาอิสลามแล้ว หากมีบททดสอบอะไรก็ตามเกิดขึ้น เราต้องขอดุอาอฺต่อเอกองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) และอิสติฆฟาร(ขออภัยโทษ)ต่อพระองค์ให้มากๆ

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน