นายฟะฮ์รี ซูไลมาน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกสอนปันจักสีลัตเมอร์ปาตีปูเต๊ะ ณ จังหวัดสตูล ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนดารุลอูลูม อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในระดับมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นโดยฮัจยีอับดุลลาตีฟ หมัดหมัน เมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา ประวัติโรงเรียนแห่งนี้เริ่มจากการเปิดเป็นสถาบันปอเนอะ และต่อมาได้พัฒนาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการเปิดศูนย์ฝึกสอนปันจักสีลัตเมอร์ปาตีปูเต๊ะ ดังกล่าวนี้ จะเป็นการเริ่มต้นของการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ปันจักสีลัตของประเทศอินโดนีเซียในจังหวัดสตูล จากความคิดริเริ่มในการก่อตั้งศูนย์ฯ ที่เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ก่อตั้งโรงเรียนดารุลอูลูม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าจากประเทศอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประเทศอียิปต์ โดยศิลปะการต่อสู้ปันจักสีลัตเมอร์ปูเต๊ะ ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บริหารของโรงเรียนดารุลอูลูม ภายหลังจากเข้าร่วมชมการแสดงสาธิตเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบการประกาศเอกราชสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครั้งที่ 75 ณ สถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ การเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ปันจักสีลัตในโรงเรียนดารุลอูลูม ได้เริ่มต้นตั้งแต่ 6 เดือนที่ผ่านมา และในปีการศึกษา 2564 ปันจักสีลัตได้ถูกบรรจุเป็นกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรของโรงเรียน ปัจจุบันนักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมปันจักสีนลัตมีจำนวน 170 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนหญิง 130 คน และนักเรียนชายอีก 40 คน ในโอกาสที่กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมคารวะและแจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ถึงความต้องการของชาวสตูลที่จะเรียนรู้ศิลปะปันจักสีลัตเมอร์ปาตีปูเต๊ะ

ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาจังหวัดสตูล สนับสนุนกิจกรรมฯดังกล่าว ซึ่งมีคุณค่าทางการศึกษาและวัฒนธรรม และยังส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย สถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลาพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ปันจักสีลัตของประเทศอินโดนีเซียในภาคใต้ของไทย โดยถือเป็นหนึ่งในโครงการสร้างเสริมมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ปันจักสีลัตถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิกในอนาคต

โดยศูนย์ฝึกฯ แห่งนี้ ควบคุมการฝึกสอนโดยผู้ฝึกสอนชาวอินโดนีเซีย 3 คน ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทในฐานะผู้ฝึกสอนปันจักสีลัตทีมชาติไทย โดยประจำอยู่ในศูนย์ฝึกปันจักสีลัติจังหวัดยะลา ประกอบด้วยนายอันดี ซุลการ์นัย นายนานัง และนางเอลเวีย ซาฮารา

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน