KSrelief ตั้งเป้าหมายที่จะแจกจ่ายอาหาร 3,600 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้คนประมาณ 21,600 คนที่ประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร
ศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมของกษัตริย์ซัลมานจะให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในเอธิโอเปีย

KSrelief ตั้งเป้าหมายที่จะแจกจ่ายตะกร้าอาหาร 3,600 ใบ เพื่อช่วยเหลือผู้คนประมาณ 21,600 คนที่ประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร องค์กรกล่าว

Ahmed bin Ali Al-Baiz ผู้ช่วยหัวหน้างานทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการและโครงการที่ KSrelief ได้ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือด้านอาหาร

https://www.arabnews.com/node/2206151/saudi-arabia

แบ่งปัน