ละหมาดดุฮา(ยามสาย)
1. ละหมาดดุฮามุสตะฮับบุน (สุนัต) ทำก็ได้บุญทิ้งก็มิเกิดโทษ ด้วยการเห็นพร้องต้องกันทั้งสี่มัซฮับ
2. เวลาของละหมาดดุฮาเริ่มเข้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นประมานหนึ่งด้ามหอก หมดเวลาเมื่ออาทิตย์คล้อย
3. เวลาละหมาดดุฮาที่ดียิ่ง คือ เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มทยอยความร้อนสู่ภาคพื้นดิน
4. จำนวนร่อกะอัตของละหมาดดุฮาอย่างน้อยสองร่อกะอัต
** อย่างมากแปดร่อกะอัต ตามมัซฮับมาลิกียะฮ์และชาฟิอียะฮ์

หะนาบิละฮ์และนักวิชาการส่วนใหญ่ ไม่จำกัดจำนวนตามท่านอิบนุญะรีรอัตฏ๊อบรีย์..

ข้อควรตระหนัก
1. ละหมาดทีละสองร่อกะอัต แล้วให้สลาม
2. เหนียตในใจว่า ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตดุฮาลิ้ลลาฮิ่ตะอาลา
3. ทำอย่างสม่ำเสมอถึงแม้จะน้อย เช่น ทำเพียงสองร่อกะอัต
4. เหมือนละหมาดสุนัตทั่วๆไป หลังจากอ่านฟาติฮะห์ ท่านจะอ่านซูเราะฮใดก็ได้ที่ท่านมีความสามารถ..
งั้นถ้าละหมาดได้ดีมาก เพราะเป็นสุนัตมุอักกัตผลบุญเกือบเทียบเท่าของวาญิบหรือฟัรดู

ขอขอบคุณ : อาจารย์อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน