ท่านรอซูลลุลอฮ์กล่าวว่า

        “พวกท่านจงทำตัวให้แตกต่างจากพวกมุชริก (พวกที่ตั้งภาคี) โดยที่พวกท่านปล่อยเครา และเล็มหนวดของพวกท่านเถิด” (บันทึกโดยบุคอรีย์ หะดีษที่ 5442)

        “แท้จริงท่านนบีสั่งใช้ให้เล็ม (ตัด) หนวด และปล่อยเครา” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษที่ 381)

1. ท่านรอซูลสั่งใช้ให้มุสลิมชายทุกคนไว้หนวดและเล็มหนวดให้เรียบร้อย และกำชับให้ปล่อย(หรือเลี้ยงเครา)

2. การปล่อยเคราเป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมชาย อีกทั้งยังเป็นการทำตัวให้แตกต่างจากพวกมุชริกอีกด้วย สาเหตุเพราะพวกมุชริกไม่ไว้หนวดไว้เครานั่นเอง

3. ปัจจุบันผู้ชายส่วนใหญ่จะทำให้ใบหน้าคล้ายกับผู้หญิง ฉะนั้นการไว้หนวดไว้เคราจึงเป็นการบ่งชี้ว่า

 

1385873849

 

มุสลิมชายจะต้องมีหนวดมีเคราเพื่อให้แตกต่างจากเพศหญิง หรือหลีกเลี่ยงการเลียนแบบเพศหญิง จงทำให้แตกต่างจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา จงไว้เคราและจงตัดหนวดให้สั้น? เหตุผลการไว้เครานั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการจำแนกความแตกต่างระหว่างผู้ ที่เป็นมุสลิม และไม่ใช่มุสลิม ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม ในที่นี้หมายถึงพวกบูชาไฟซึ่งพวกเขาถูกใช้ให้โกนเครา ท่านศาสดา มุฮัมมัด (ขอความสันติและความเมตตาจงประสบแด่ท่านด้วย) ต้องการสอนบรรดามุสลิมว่า ถึงวิธีการที่จะทำตัวให้แตกต่างในรูปลักษณ์และพฤติกรรมของพวกเขา

นอกจากนี้ การโกนเครา ยังเป็นการกระทำที่ต่อต้านธรรมชาติของผู้ชายและเป็นการเลียนแบบผู้หญิง

 

yxjjagl2zs

 

ดังนั้น เคราจึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเจริญเติบโตเต็มที่และความเป็นชาย อย่างไรก็ตามการไว้เคราไม่ได้หมายถึงปล่อยให้เครายาวและขยายออกโดยไม่มีเหตุผล ที่ดีกว่านั้นมันควรช่วยให้คนๆหนึ่งดูดี หากเขาได้ตัดแต่งขอบปลายของมัน นี่คือแนวทางที่บรรดาชาวสลัฟ (บรรพบุรุษผู้ชอบธรรม) เคยปฏิบัติกันมา สิ่งที่เกิดขึ้น มากที่สุดในเวลานี้ก็คือ บรรดามุสลิมต่างพากันโกนเคราของเขา นี่หมายถึงการเลียนแบบศัตรูศาสนาของพวกเขา พอๆกับการเพิกเฉยในแนวทางของท่านศาสดา ซึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ขอความสันติและความเมตตาจงประสบแด่ท่านด้วย) กล่าวว่า “ใครก็ตามที่เลียนแบบกลุ่มชนใด เขาก็คือกลุ่มชนนั้น”

 

ที่มา : Muslimthai.com

แบ่งปัน