นาย ทนงศักดิ์ หล้าดี กำนันตำบลควนโพธิ์ พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองร่วมกับ อสม.ม.5 เฝ้าสังเกตุการณ์ผู้มาละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิดบ้านใหม่ ม.5 ตำบล ควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ว่ามีการส่วมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือ จุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดลงทะเบียน ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล โดยให้สวมหน้ากากอนามัย 100% และให้มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เนื่องจากเป็นสถานที่ชุมชน

ซึ่งทุกคนที่มาปฏิบัติศาสนกิจให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน