pnoht600428001000401_28042017_065222

ผู้ใหญ่บ้านบันนังสาเรง จ.ยะลา นำชาวบ้าน ชรบ. ร่วมกับทหาร นักศึกษา “สร้างฝายชะลอน้ำ” บ้านตะโล๊ะสาลี แก้ปัญหาน้ำท่วม เก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง

ที่บริเวณคลองบ้านตะโล๊ะสาลี หมู่ที่ 4 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายยุสไซนี สาแม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายกำพล งะสมัน ปลัดประจำตำบล ได้นำชาวบ้าน ผู้ช่วย ผ.ร.ส. , ช.ร.บ. ร่วมกับ ร.ท.อุดร ชนะเสน รอง ผบ.ร้อย 15232 ฉก.ยะลา 12 และกำลังพล คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยร่วมกันขนทรายใส่กระสอบ พร้อมนำไปวางเรียงที่ตัวฝาย ซึ่งจัดทำด้วยไม้ไผ่เพื่อเป็นการชะลอและเก็บกักน้ำ

pnoht600428001000402_28042017_065222 pnoht600428001000403_28042017_065222

นายยุสไซนี สาแม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กล่าวว่า การสร้างฝายชะลอน้ำนี้ เกิดจากความต้องการของชาวบ้านและผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลบันนังสาเรง หมู่ที่ 4 ซึ่งยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้กับชาวบ้าน จึงได้ดำเนินการจัดสร้างโดยการสนับสนุนจากอำเภอเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.2560 โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 28 เม.ย. 60 หลังจากดำเนินการสร้างฝายมา ก็มีประชาชนได้มานั่งพักผ่อน ทานข้าว และเด็กๆ ก็มาเล่นน้ำในช่วงกลางวันเกือบทุกวัน

pnoht600428001000405_28042017_065222 pnoht600428001000407_28042017_065222

ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ยังมีน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้รดพืชสวน ไร่นา ซึ่งเมื่อก่อนที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลบันนังสาเรง ประสบปัญหาในช่วงหน้าแล้งพอสมควร แถวริมแม่น้ำ ริมคลองจะมีพืชสวนแห้งตายไปส่วนหนึ่ง เนื่องจากขาดน้ำ

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน