นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีกิจกรรมดุอาร์ อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมี นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นความสิริมงคลของการก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตูลวิทยา และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในสถานศึกษากับนักเรียน คณะครูและบุคลากร ตลอดจนเป็นการทำบุญทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากร และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน โดยการก่อสร้างหอสมุดแห่งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้เข้าห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนในชุมชนใกล้เคียง รักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า อีกด้วย

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน