ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.ย.65 ที่ห้องน้ำพราวบอลลูล โรงแรมซีเอสปัตตานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระกรวงพาณิชย์ เป็นประธานผ่านระบบ ZOOM เปิดงานพาณิชย์ Local Economy Coaching For The Successor เชื่อมการค้าโลกมุสลิม ฮาลาล เพื่อผลักดันส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฮาลาลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ประเทศมุสลิมทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลาง โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมยังจัดเวทีเสวนา Local Economy Coaching For The Successor เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชน ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เดินทางมาร่วมงานทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดยะลา จำนวน 1 พันคน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระกรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าฮาลาล ที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้ในอนาคต และอาหารฮาลาล ยังถือเป็นสินค้าที่สำคัญ ในการสร้างความมั่นคงในด้านอาหารให้กับประเทศและทั่วโลกไปได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ไก่ แพะ แกะ ก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ทางรัฐบาลได้เจรจากับทางซาอุดีอาราเบีย ของให้ได้ช่วยเปิดตลาดให้กับทางประเทศไทย และเดินทางมาร่วมตรวจสอบโรงงานผลิต เพื่อรับรองให้ตราฮาลาล และสามารถส่งสินค้าเหล่านี้ไปยังซาอุดีอาราเบีย และตะวันออกกลางประเทศอื่น ๆ ต่อไปได้

นอกจากนี้ ทางด้านการค้าชายแดนใต้ ทั้ง 9 ด่าน สามารถเปิดด่านได้ทั้งหมด ทำให้การค้าชายแดน พืชผลทางการเกษตร ไหลเวียนออกนอกประเทศ ช่วยดึงราคาในประเทศ ให้เพิ่มขึ้นสูงต่อไปได้ และพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ บริเวณด่านการค้าชายแดน ก็สามารถเดินหน้าและกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน