ประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีอิหร่านกล่าวว่าพื้นที่ที่ปราศจากการติดเชื้อหรือเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องในประเทศจะมีป้ายขาวและสามารถเปิดมัสยิดได้อีกครั้ง

ฮัสซัน รูฮานี ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่า วางแผนที่จะเปิดมัสยิดในส่วนต่าง ๆ ของประเทศที่ปลอดจากการระบาดของโรค โควิด-19 เนื่องจากข้อจำกัดของชาวอิหร่านค่อย ๆ คลายลง อิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศในตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ที่สุดจะถูกแบ่งออกเป็นภูมิภาคสีขาวสีเหลืองและสีแดงตามจำนวนการติดเชื้อและการเสียชีวิต กิจกรรมในแต่ละภูมิภาคจะถูก จำกัด ดังนั้นพื้นที่ที่ปลอดจากการติดเชื้อหรือการเสียชีวิตจะถูกระบุว่าเป็นสีขาวและสามารถเปิดมัสยิดได้อีกครั้งและการละหมาดวันศุกร์จะกลับมา

แบ่งปัน