ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ขอชาวไทยมุสลิมรักษาสุขภาพ ป้องกันโควิดในเดือนรอมฎอน ย้ำมัสยิดเข้มมาตรการตามสาธารณสุขและสำนักจุฬาฯ

นายหะยีสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงที่ 2 หรือ 10 วันที่ 2 ของเดือนรอมฎอนที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะได้ถือศิลอดและปฏิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติของอิสลาม ซึ่งเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมเกิดความดีใจเมื่อมาถึง แต่บนความดีใจนั้นมีโรคโควิด 19 มาทำให้เกิดความไม่สบายใจ ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ให้ความร่วมกับทางราชการและสำนักจุฬาราชมนตรีในการที่จะแก้ไขกับปัญหาดังกล่าว อาจจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ขอให้ทุกคนได้มีความอดทน ระมัดระวังตัว และมีความรักในตนเอง รักในการที่จะดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผบกระทบกับคนรอบข้างและครอบครัว โดยสาเหตุของการเกิดโรคระบาดนั้น มาจากมนุษย์และอัลลอฮกำลังทดสอบเราว่าจะมีการแพร่ระบาดไปยังคนอื่นๆอีกหรือไม่ ดังนั้นขอให้ทุกคนได้ข่วยกันป้องกัน

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ยังได้กล่าวอีกว่า ขอให้บรรดาอิหม่าม คอเต็บ บิลาล และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทุกคน ได้ช่วยกันเตือนให้กับคนในสังคม ถึงอันตรายที่เกิดขึ้น และฝากไปยังมัสยิดต่างๆที่มีแหล่งที่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองให้ระมัดระวังและวางมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาละหมาดเนื่องจากมีผู้คนที่มาจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาใช้บริการจึงมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ นอกจากนี้ ขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา ได้เว้นระยะห่างในการละหมาด สวมหน้ากากขณะละหมาดและล้างมือบ่อยๆ ตามที่ ศบค.จ.ยะลา และสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ที่ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันและดูแลสุขภาพเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน