บาห์เรนฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระดับเอกอัครราชทูตกับเลบานอน

บาห์เรนจะกลับมาสานสัมพันธ์ทางการทูตเต็มรูปแบบกับเลบานอน และเร็วๆ นี้จะมีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและประจำการในเมืองหลวงที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการต่างประเทศบาห์เรนประกาศ

การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ “กระชับความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง” ระหว่างสองประเทศและประชาชน และเพื่อส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ยังเป็นไปตามหลักการของกฎบัตรสันนิบาตรัฐอาหรับ และบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต

ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว รัฐอ่าวอาหรับได้ระงับความสัมพันธ์ทางการทูตกับเลบานอนหลังจากที่จอร์จ คอร์ดาฮี รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศในขณะนั้นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งในเยเมน

แบ่งปัน