พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ออกมาจับจ่ายซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เพื่อสวมใส่ต้อนรับวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี ในจังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความคึกคัก ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่กลับมากระเตื้องอีกครั้ง หลังการผ่อนปรน สถานการณ์โรค COVID-19 ระยะที่ 2

ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอมฎอน เป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้ออกมาจับจ่ายซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เพื่อสวมใส่ในวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

โดยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ เดินทางมาจากอำเภอต่าง ๆ เข้ามาซื้อเครื่องแต่งกายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เป็นจำนวนมาก ทำให้ร้านเครื่องแต่งกาย ร้านรองเท้า และร้านทองต่างนำสินค้าออกมาจำหน่าย หลังจากที่บรรยากาศทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซบเซาจากการปิดกิจการร้านค้าชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระยะเวลาเกือบ 2 เดือน ทำให้ร้านรวงต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี กลับมาคึกคักเป็นอย่างมาก

ทั้งเจ้าของกิจการ และผู้ซื้อสินค้าต่างให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ในการเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการเข้าคิวยืนห่างกัน 1-2 เมตร การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้าน การตรวจวัดอุณหภูมิ และบางร้านได้จัดที่นั่งให้พักคอย กรณีมีผู้เข้ามาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

เจ้าของกิจการรายหนึ่งในย่านจะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี ได้กล่าวว่า ได้เตรียมใจไว้แล้ว หากการจับจ่ายซื้อของเพื่อต้อนรับวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี ในปีนี้จะซบเซา เนื่องจากได้รับผลกระทบของโรค COVID-19 แต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอมฎอน ปีนี้ มีพี่น้องประชาชนจากต่างอำเภอ เข้ามาซื้อสินค้าในร้านของตนเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าของกิจการรายนี้ได้กล่าวว่า ลูกค้าต่างเต็มใจในการจับจ่ายซื้อสินค้า เนื่องจากเป็นวาระพิเศษ เป็นวันสำคัญทางศาสนา และเป็นวันรื่นเริง

เดือนรอมฎอนประจำปี ฮิจเราะห์ศักราชที่ 1441 จะสิ้นสุดลง โดยการกำหนดวันด้วยการดูดวงจันทร์ ในเย็นวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นี้ หากเห็นดวงในวันดังกล่าว วันตรุษอิดิ้ลตรีประจำปีนี้ ก็จะตรงกับวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 หากไม่เห็นดวงจันทร์ วันตรุษอิดิ้ลฟิตรี จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

แบ่งปัน