ด่านตรวจคัดกรอง COVID-19 บ้าน กม.23 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เส้นทางเข้าตัวเมืองเบตง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ยังคงเพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรอง ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด ด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อย่างเข้มข้น จากการคลายล็อก มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3

โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกคันที่เดินทางเข้าเมืองเบตง เพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาแพร่กระจายในพื้นที่ และอาจทำให้เกิดการระบาดของโรค ระลอก 2 ได้ เนื่องจากอำเภอเบตง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนจากนอกพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อย่างต่อเนื่อง

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ได้ขอความร่วมมือประชาชน สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง จึงจะอนุญาตให้ผ่านได้ และปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค COVID19 ดูแลสุขภาพตนเอง พร้อมปรับตัวใช้ขีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal ด้วยการรักษาสุขอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม หากไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้าน หรือเคลื่อนย้ายไปยังต่างจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้น และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย

แบ่งปัน