สมเด็จพระราชาธิบดี ซัลมาน บิน อับดุลอาซิส อัล ซาอุด แห่งซาอุดีอาระเบีย มีพระบรมราชโองการให้ยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิวเป็นบางส่วนทั่วประเทศ ยกเว้นที่นครมักกะห์ที่ยังคงให้มีเคอร์ฟิว ตลอด 24 ชั่วโมง

เอสพีเอ รายงานว่าจะมีการปรับลดเวลาของการบังคับใช้เคอร์ฟิวตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม โดยจะเหลือเวลาห้ามออกนอกบ้านระหว่าง 9.00 น.-17.00 น. แต่ที่นครศักดิ์สิทธิ์มักกะห์จะยังคงห้ามออกนอกบ้านตลอด 24 ชั่วโมงต่อไป นอกจากนั้น ในพระบรมราขโองการของกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียดังกล่าว ยังอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการพาณิชย์ได้บางประการ เช่น ร้านค้าส่งและค้าปลีก ในห้างสรรพสินค้าระหว่างช่วงเดือนถือศีลอด รอมฎอน ระหว่างวันที่ 29 เมษายนถึง 13 พฤษภาคมด้วย

ที่มา : สำนักข่าวไทย

แบ่งปัน