pnoht600428001011201 pnoht600428001011202

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมร่วมละหมาดฮายัต สวดดุอาร์ขอพรเตรียมการจัดงาน “111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง” ที่จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560

ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญเมืองเบตง โดยการร่วมทำบุญตักบาตร มอบข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์

pnoht600428001011212 pnoht600428001011213

นอกจากนี้ผู้นำศาสนาอิสลาม ทั้งอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น จำนวน 111 คน จาก 33 มัสยิด ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา หลังจากที่ร่วมละหมาดฮายัต และดุอาอฺขอพร ที่มัสยิดกลางอำเภอเบตง เพื่อเตรียมการจัดงาน “111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง” ที่จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมืองเบตง รำลึกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในอำเภอเบตง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงเย็นวันนี้จะมีกิจกรรมแถลงข่าว งาน “111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง” พร้อมชมการแสดงเล่าขานตำนานเมืองเบตง พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 111 ท่าน และร่วมถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน