บรรยากาศที่กุโบร์ (สุสาน) ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีชาวมุสลิมในพื้นที่ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนกุโบร์ (สุสาน) ของบรรพบุรุษ ในประเพณีวันรายอหก หรือ “วันรายอแน” กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมทั้งได้ร่วมทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณที่ตั้งกุโบร์ และบรรดาลูกหลานก็ได้ช่วยกัน ขอพร สวดดุอาอ์ ที่บริเวณหลุมฝังศพของบรรพบุรุษ และญาติพี่น้องของตัวเอง แม้ว่าปีนี้จะอยู้ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทุกคนก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และพร้อมใจกันเว้นระยะห่าง

สำหรับ “รายอแน” เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวมลายูมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นประเพณีที่ไม่มีระบุในศาสนา แต่เป็นวิถีที่มุสลิมในพื้นที่ถือปฏิบัติ หลังจากที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเสร็จสิ้นแล้ว ในศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ถือศีลอดต่ออีก 6 วัน ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 6 วันนี้แล้ว ชาวมลายูมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือโอกาสนี้เฉลิมฉลองอีกครั้งโดยการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยการอ่านอัลกุรอานและซิกรุลเลาะห์ (รำลึกถึงอัลลอฮฺ) โดยมักจะเลี้ยงอาหาร เยี่ยมเยียนกูโบร์(สุสาน) ของบรรพบุรุษที่สำคัญเพื่อรำลึกถึงความตาย บางพื้นที่ยังมีการทำความสะอาดบริเวณกูโบร์ร่วมกัน โดยเรียกวันนี้ว่า วัน “รายอแน”

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน