จังหวัดยะลา จ่อปลดล็อกดาวน์ อีก 7 หมู่บ้านสุดท้าย เสี่ยง COVID-19 หลังครบ 28 วัน ไม่ประมาท เฝ้าระวังเข้มข้นมาตรการคัดกรอง

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้ยกเลิกพื้นที่เสี่ยงตามคำสั่งศูนย์บริหารถานการณ์ COVID-19 จังหวัดยะลา ซึ่งได้ปิดพื้นที่ทั้งสิ้น 38 หมู่บ้าน 1 ชุมชน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

ล่าสุด ได้มีคำสั่งผ่อนปรน ยกเลิกพื้นที่เสี่ยงแล้ว 31 หมู่บ้าน 1 ชุมชน หลังจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดำเนินการตามสาธารณสุข อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ทั้งมาตรการคัดกรอง คันหา การหยุดการเคลื่อนไหว การเว้นระยะห่าง การรับรู้มาตรการสังคม ซึ่งทำให้จำนวนยอดผู้ป่วยยืนยัน และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ไม่เพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา 28 วันติดต่อกัน นับแต่วันที่มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดยะลา ที่กำหนดให้พื้นที่หมู่บ้านนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ปัจจุบัน จังหวัดยะลา คงเหลือพื้นที่อีก 7 หมู่บ้านในอำเภอบันนังสตา ที่ยังไม่ยกเลิก เนื่องจากไม่ครบกำหนดเวลา 28 วัน ตามข้อมูลของสาธารณสุข ประกอบด้วย ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 2 บ้าน กม.26 ในหมู่ที่ 4 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านทำนบ หมู่ที่ 9 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน ซึ่งมีกำหนดครบกำหนดยกเลิกในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 2 บ้านบาเจาะ หมู่ที่ 3 บ้านบางลาง และหมู่ที่ 5 บ้านคอลอกาเอ ซึ่งมีกำหนดครบกำหนดยกเลิกในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นี้

ขณะเดียวกัน มาตรการคัดกรองที่จุดตรวจ ทางเข้า-ออก เมืองยะลา ทุกจุดยังคงเข้มงวด ตรวจวัดอุณหภูมิ บุคคลที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดยะลา เพื่อป้องกัน ยับยั้ง ความเสี่ยงในการนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาสู่จังหวัดยะลา ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดในระลอก 2 ได้ หลังได้มีมาตรการผ่อนคลายหลายกิจกรรม ทั้งนี้ ประชาชนยังคงต้องดูแลสุขภาพตนเอง ปฎิบัติตามมาตรการสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัด เพื่อป้องกัน

แบ่งปัน