9

ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษก หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้แถลงข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 1114 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เมื่อถึงบริเวณ ถนนสายชนบท บ.ริแง หมู่ที่ 3 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส คนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ซุ่มโจมตี และใช้อาวุธปืนสงครามยิงเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว จากรายงานล่าสุดมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต จำนวน 6 นาย จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทหารหาญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และสมศักดิ์ศรี ของชายชาติทหารที่ได้เสียสละแม้ชีวิต เพื่อความสงบสุขของพื้นที่และของพี่น้องประชาชน ซึ่งในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานพิธีรดน้ำศพ เวลา 11.00 น. วัดบางนรา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และเวลา 13.00 น. พิธีส่งศพเพื่อบำเพ็ญกุศล ณ ภูมิลำเนาทั้งนี้ ได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องสิทธิของกำลังพลทุกนาย รวมถึงดูแลครอบครัวของวีรชนผู้สูญเสียตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทำการรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนรวบรวมงานด้านการข่าวเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษ และสั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นความพยายามในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่งทุกฝ่ายกำลังร่วมกัน ทำให้เกิดขึ้นในพื้นที่การปฏิบัติการดังกล่าวสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรแนวร่วมที่เคลื่อนไหวเพื่ออ้างความชอบธรรมในการต่อสู้ของขบวนการที่กระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความเบื่อหน่าย เพราะประชาชนยังคงต้องการสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเบื่อหน่ายต่อการกระทำที่ทำให้ เสียบรรยากาศแห่งการพัฒนา และยังคงไม่ลืมความโหดเหี้ยมที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีได้กระทำต่อพี่น้องประชาชนในห้วงหลายปีที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงยึดมั่นในหลักการบังคับใช้กฎหมายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และใช้งานการเมืองนำการทหารโดยแนวทาง สันติวิธีในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นใหญ่

และวันนี้ 28 เมษายน 2560 เป็นครบรอบเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มตลอด ในห้วงที่ผ่านมา ไม่อยากให้เหตุการณ์กรือเซะเป็นที่จดจำของเหตุการณ์ แต่อยากให้จดจำในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ดี พี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ด้วยการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในพื้นที่

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน