กรุงเทพมหานคร 05 ธ.ค. 2559 : ซุบฮิ-05.03น. | ซุฮุริ-12.09น. | อัศริ-15.23น. | มัฆริบ-17.49น. | อีซา-19.04น.   
สพท.ยะลาเขต1จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามแก่ครู
Share
 

 
   
     
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม แก่ข้าราชการครู เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสงบสุขในพื้นที่
 
 

     ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปี 2552 เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน ในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีสันติสุข
     ทั้งนี้ การจัดอบรมในครั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2545 เป็นต้นมา สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จากอำเภอเมือง อำเภอรามัน และอำเภอกรงปีนัง ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม ทั้งหมด 260 คน โดยการอบรมจะแบ่งเป็น 2 กิจกรร

     กิจกรรมที่ 1 คือ จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2552 บรรยายโดย ดร.อิสมาแล ลุตฟี จะปากียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ดร.อิบรอเฮม ณรงค์รักษาเขต อาจารย์ซอและห์ ตาแล๊ะ จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา นายรอซีดี เลิศอริยะพงศ์กุล ตัวแทนจากสมาคมมุสลิมแห่งประเทศไทย และกิจกรรมที่ 2 จะนำผู้เข้าอบรมไปปฏิบัติธรรมในช่วงเดือนตุลาคม 2552 เป็นเวลา 15 วัน ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

     นายดนุพล อ้นพวงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 กล่าวว่า โครงการนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง บ่งชี้ถึงความตระหนักในการพัฒนาตนเอง ตรงตามแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน และตนเองเชื่ออย่างยิ่งว่า หากข้าราชการครูในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ย่อมจะสามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

     ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตรสำนึกที่ดี มีระเบียบวินัยทุ่มเท และเสียสละ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก มีจิตใจสงบ ไม่กระวนกระวายอย่างไร้เหตุผล ทำงานอย่างบริสุทธิ์ใจ จะทำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดยราบรื่นไม่ประสบกับปัญหาใดๆ มารบกวนอีกต่อไป
Area education Yala office , the 1 very border trains morality virtue traditionally the Islam , old government servant a teacher , for develop the latency and enhance morality virtue , build the peacefulness in the area.


 
     
  update : 2009-05-07 14:23:09 / จำนวนผู้ชม 2174 ครั้ง  
     
     
   
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานแถลงข่าว “แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและแผนธุรกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
งานแถลงข่าว “แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและแผนธุรกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
มท.ภ.4 เผยแผนสร้างสันติสุขชายแดนใต้ เน้นแก้ไขปัญหา ใช้ความต้องการของ ปชช. เป็นหลัก
“การประสานมือร่วมกัน ทำให้ปัญหาเล็กลง” สัมมนาถอดบทเรียนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักจุฬาฯ
 
หนังสือแนะนำ
3 คนที่โลกรอคอย อิมามมะฮฺดีย์-ดัจญาล-นบีอีซา

ประวัติศาสตร์ท่านนบียูซุฟ

 
 
สำนักข่าวไทยมุสลิม : หน้าแรก | ข่าวไทยมุสลิม | ข่าวโลกมุสลิม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ไอเดียธุรกิจ | แนะนำมัสยิด | ข้อมูลอิสลาม | สลามทูเดย์ | ร้านอาหาร | กิจกรรม | Photo Gallery
หนังสือพิมพ์กัมปง : หนังสือพิมพ์กัมปงไทย | กังปงทัวร์ | กัมปงเกษตร | เรือนร่างเดียวกัน | พูดคุยในกัมปง | กัมปงโฟกัส | กัมปงโพส | กิจกรรม | ไอเดียธุรกิจ | ประวัตินบี
ข่าวทั่วไป : การเมือง | อาชญกรรม | ต่างประเทศ | เศรษฐกิจ | เทคโนโลยี | ฟุตบอล | บันเทิง | สุขภาพ