UNHCR ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี และ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี แถลงข่าวโครงการ “รอมฎอน นี้เพื่อพี่น้อง” ส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศร่วมบริจาคเงิน ในเดือนรอมฎอน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาที่ไม่มีโอกาสได้เฉลิมฉลองเดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในประเทศของตนเอง

“คำสอนของทุกศาสนามีหลักการด้านมนุษยืธรรม ส่งเสริมให้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่แบ่งแยกสีผิวหรือเชื้อชาติ” คุณอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนกล่าว “ท่ามกลางวิกฤติผู้ลีภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก เราต้อกงารความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่ส่งต่อความช่วยเหลือถึงกันและกันโดยไม่มีกำแพงหรือการแบ่งแยก”

ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ลี้ภัยทั่วโลกอยู่ในขั้นวิกฤติจำนวน 65.6 ล้านคน สูงที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง

“สงคราม ความขัดแย้ง การประหัตประหาร ส่งผลให้คนบริสุทธิ์ต้องตกอยู่ในสถานะลี้ภัย” อาจารย์ซากี พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการ จุฬาราชมนตรี กล่าว “ไม่มีใครเลือกเกิดมาเป็นผู้ลี้ภัย ต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลัง และขออาศัยในประเทศที่ไม่ใช่บ้านของตนเอง วิกฤติผู้ลี้ภัยจึงเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกต้องใส่ใจและร่วมช่วยเหลือให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น”

ในเดือนรอมฎอน ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาจำนวนมากต้องระลึกถึงช่วงเวลานี้นอกประเทศ นอกจากนี้หลังการลี้ภัยที่ยากลำบาก พวกเขากำลังเผชิญวิกฤติครั้งใหม่จากฤดูมรสุมและดินโคลนถล่มในบังคลาเทศ

“รอมฎอน เป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมได้ทบทวนถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นในโลก เป็นโอกาสในการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้แก่คนด้อยโกาส ยากจน และเปราะบาง” ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าว “นอกจากนี้ รอมฎอน คือเวลาอันมีค่าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน และช่วยให้เรานึกถึงครอบครัวต่างๆ ที่ไม่สามารถอยู่กับคนที่พวกเรารักในเดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี้”

โครงการ “รอมฎอน นี้เพื่อพี่น้อง” ได้รับกดารสนับสนุนจาก คุณปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ในฐานะทูตสันทถวไมตรีของ UNHCR ประเทศไทย

“ปูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือจากทุกศาสนา เพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับ NUHCR” ปู ไปรยา กล่าว “ในเวลา 30 วันที่พี่น้องชาวมุสลิมอยู่ในเดือนรอมฎอน ปูขอเชิญให้ทุกท่านร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และขอขอบคุณพี่น้องชาวมุสลิมในความเมตตาที่ให้แก่ผู้ลี้ภัยด้วยค่ะ”

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ยินดีร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของ UNHCR ในภารกิจช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ในฐานะองค์กรภาคีเพื่อมนุษยธรรม โดย UNHCR จะนำเงินบริจาคทั้งหมดไปช่วยซ่อมแซมที่พักพิงแก่ผู้ลีภัยชาวโรฮีนจาในประเทศบังคลาเทศที่เสียหายจากฤดูมรสุมที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ โดยเงินบริจาคจะนำไปถึงมือผู้ลี้ภัยทั้งในเดือนรอมฎอนและหลังจากสิ้นสุดรอมฎอนแล้ว โดย UNHCR เน้นส่งมอบความช่วยเหลือไปที่กลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็กกำพร้า แม่เลี้ยงเดี่ยว และหญิงหม้าย เป็นต้น

UNHCR ขอขอบคุณ สำนักจุฬาราชมนตรี และสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ สำหรับความร่วมมือในการช่วยเหลือครอบครัวชาวโรฮิงญา สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะในช่วงถือศีลอด

ขอบคุณดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีและประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ อาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการ จุฬาราชมนตรี และคุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก Praya Lundberg ทูตสันถวไมตรี UNHCR ที่ร่วมเสวนาแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยไปพร้อมกับเรา

ขอขอบคุณคุณฐปนีย์ เอียดศรีไชย ที่ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมยืนหยัดเพื่อผู้ลี้ภัยและสนับสนุนการทำงานของ UNHCR เสมอมา ค่ะ

ขอบคุณ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่สนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อผู้ลี้ภัยและ BrandNowAsia สำหรับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อสื่อต่างๆ

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี: สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อโรฮิงญาและผู้ลี้ภัย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) : 034-108-7440

หรือ www.unhcr.or.th

#รอมฎอนนี้เพื่อพี่น้อง #RamadanforRefugees

 

24

.

12

.

13

.

14

.

15

.

16

.

17

.

18

.

19

.

20

.

21

.

22

.

23

.

25

.

26

แบ่งปัน