UAE(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)ไม่อนุญาตให้มุสลิมที่ไม่ใช่ชาวเอมิเรต หรือชาวต่างชาติที่ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่ง Ahmad al-Mousaได้ให้คำแนะให้มุสลิมชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในUAE ยื่นขอใบอนุญาตจากประเทศของตน

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงระหว่างกระทรวงฮัจญ์ของซาอุดีอาระเบียและคณะผู้แทนจาก UAE ในกิจการฮัจญ์

ในปีนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ในUAEได้มีการยื่นขอไปทำฮัจย์เกือบ 40,000 คน ซึ่งเกินโควตาฮัจย์ในประเทศ 6,228 คน

Muslim expats in UAE will be denied Hajj permits

แบ่งปัน