1254576

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ความพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐช่วยเหยื่อภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้” จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,514 ตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 5 – 7 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยเมื่อถามถึงความพอใจของประชาชนต่อกลุ่มบุคคลและหน่วยงานรัฐช่วยเหยื่อภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ พบว่าประชาชนร้อยละ 83.7 พอใจต่อกระทรวงมหาดไทย รองลงมาคือ ร้อยละ 82.9 พอใจต่อ ทหาร กองทัพ กระทรวงกลาโหม ร้อยละ 71.8 พอใจกระทรวงเกษตรฯ ร้อยละ 70.4 พอใจกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 68.3 พอใจสำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 54.7 พอใจกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 53.7 พอใจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ  51.2 พอใจตำรวจ ร้อยละ 50.8 พอใจกระทรวงแรงงาน และ ร้อยละ 50.1 พอใจกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความพอใจต่อความรวดเร็วฉับไวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภาคใต้ช่วยเหลือเหยื่อภัยพิบัติน้ำท่วม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 พอใจมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 14.4 พอใจน้อย ถึง ไม่พอใจเลย นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.2 ระบุ ผลของการลงพื้นที่ของ นายกฯ ทำให้การช่วยเหลือเหยื่อภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ดีขึ้น ในขณะที่ ร้อยละ 11.4 ระบุเหมือนเดิม และร้อยละ 3.4 ระบุแย่ลง

นอกจากนี้ ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.6 ระบุ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นซ้ำเติม เหยื่อภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ คือ ปัญหาขาดแคลน อาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรค รองลงมาคือ ร้อยละ 72.4 ระบุโรคระบาด ปัญหาสุขอนามัย ร้อยละ 71.5 ระบุปัญหาอาชญากรรม และรอง ๆ ลงไปคือ ปัญหาความยากจน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเดินทาง คมนาคม ปัญหาการสื่อสาร และสาธารณูปโภค ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.7 เชื่อมั่นต่อรัฐบาลและทุกฝ่ายจะช่วยกันฟื้นฟูทำให้สถานการณ์ภัยพิบัติกลับคืนสู่ปกติได้โดยเร็ว

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน