กรุงเทพมหานคร 29 ส.ค. 2559 : ซุบฮิ-04.45น. | ซุฮุริ-12.19น. | อัศริ-15.30น. | มัฆริบ-18.32น. | อีซา-19.44น.   
can't connect database