องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอิสลาม (ISESCO) ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประเทศบาห์เรนและสภาสตรีแห่งสหประชาชาติในประเทศบาห์เรนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเมืองมานามาเพื่อเน้นบทบาทของสตรีในสังคม และเพิ่มการปรากฏตัวของเธอในสื่อ

Maha Mustafa Akeel ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลของ OIC เปิดเผยว่าเวิร์กช็อปได้เสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในโลกอิสลามและเสริมสร้างการปรากฏตัวของพวกเขาในสื่อ ได้มีคำแนะนำที่โดดเด่นที่สุดคือการสร้างเครือข่ายสื่อผู้หญิงภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเลขาธิการทั่วไปของ OIC ตลอดจนการบันทึกความสำเร็จของผู้นำสตรี

นอกจากนี้เธอยังกล่าวด้วยว่าผู้เข้าร่วมสตรีได้สอบถามสถาบันของรัฐที่เหมาะสมเพื่อทบทวนภาพลักษณ์ของสตรีในหลักสูตรของโรงเรียนในทุกขั้นตอนตลอดจนการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับศาสนาและชุมชนให้มีความเท่าเทียมกับสถานะและความสำเร็จของพวกเขา

ข้อเสนอแนะกระตุ้นสื่อทุกประเภทในประเทศอิสลามไม่ให้ขยายความเข้าใจผิดของผู้หญิงซึ่ง จำกัด ข้อกังวลในเรื่องเครื่องสำอางค์และแฟชั่นและใช้โฆษณาเหล่านี้ในการโฆษณาเชิงพาณิชย์และเพื่อส่งเสริมการมีสตรีในสถาบันสื่อต่างๆ

แบ่งปัน