องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เรียกร้องประเทศสมาชิกดำเนินการเร่งด่วนและวิธีการที่เหมาะสมในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของอิสลามที่เหลืออยู่ที่ถูกละเลยเสี่ยงต่อการสูญเสีย

Dr. Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen เลขาธิการ OIC ได้เรียกร้องในการประชุมระหว่างประเทศเรื่อง “การกระทำของอิสลามเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม” ซึ่งจัดขึ้นที่อิสตันบูลประเทศตุรกี และยังเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเหล่านี้ด้วยการริเริ่มระดับนานาชาติและวิธีการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยรวม และช่วยฟื้นฟูมรดกที่ใกล้สูญพันธุ์ ในประเทศอิสลาม ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนานโยบายและแผนการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมสำหรับการนำไปใช้ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยองค์การอิสลามการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในเมือง Khartoum ประเทศซูดาน พร้อมเน้นว่า OIC มุ่งมั่นที่จะเป็นฐานที่มั่นและเป็นผู้พิทักษ์มรดกและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอิสลามและให้ความสำคัญสูงสุดต่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การอนุรักษ์รักษาและเพิ่มคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมจะช่วยต่อต้านการบิดเบือนภาพอิสลาม

ในส่วนของเธอ Talebna กล่าวว่าการประชุมนานาชาติเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมในโลกมุสลิมได้รับการริเริ่มโดยเลขาธิการทั่วไปของ OIC และได้รับการรับรองจากการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของอิสลามครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดย ISESCO ในเมืองมัสกัตประเทศโอมาน

แบ่งปัน