THAIMUSLIM::สำนักข่าวไทยมุสลิม :: เชื่อมโยงสังคมไทยมุสลิม เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน ::หนังสือพิมพ์กัมปง แจกฟรี::ร้านหนังสือมุสลิมออนไลน์::
 
   
สมัคร SMS ข่าวไทยมุสลิม
 
 
 
  แกะรอยศาสดา (อาดัม4)
     
 
 
   
     
 
เรื่องราว ประวัติ ของนบีอาดัม
 
 
     ดังนั้น การลงมายังโลกของอาดัมจึงมิได้เนื่องมาจากความเสื่อมทราม แต่เป็นการลงมาอย่างมีเกียรติ อัลลอฮฺทรงรู้ว่าอาดัมและฮาวาจะกินผลไม้จากต้นไม้นั้นและจะมายังโลก พระองค์ทรงรู้ว่าชัยฏอนจะทำลายความบริสุทธิ์ของคนทั้งสองประสบการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตอยู่โลก มันเป็นศิลารากฐานของการเป็นตัวแทน เหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสอนอาดัมและฮาวาและลูกหลานของคนทั้งสองว่าชัยฏอนต่างหากที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาทั้งสองต้องออกจากสวรรค์และหนทางไปสู่สวรรค์นั้นจะไปถึงได้ก็โดยการเชื่อฟังอัลลอฮฺและการเป็นศัตรูต่อชัยฏอน

     จะพูดได้ไหมว่าอาดัมและมนุษย์ชาติได้ถูกกำหนดมาให้ทำบาปและถูกขับออกจากสวรรค์มายังโลกนี้ ? ความจริงแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระเช่นเดียวกับเรื่องแรกอาดัมมีเจตนารมณ์เสรีอย่างสมบูรณ์และเขาได้รับผลที่ติดตามจากการกระทำของเขาแล้ว เขาไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺโดยการกินผลไม้จากต้นไม้ต้องห้าม ดังนั้น อัลลอฮฺจึงได้ให้เขาออกจากสวรรค์ การไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺของเขาไม่ใช่การปฏิเสธเสรีภาพของเขาในทางตรงกันข้าม มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเสรีภาพของเขาต่างหาก


     ความจริงของเรื่องก็คืออัลลอฮฺได้ทรงรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น เพราะพระองค์ทรงรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่มันจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม อัลลอฮฺไม่ทรงบังคับสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น พระองค์ประทานเจตนารมณ์เสรีแก่มนุษย์ ด้วยเหตุนี้เองที่พระองค์ได้ใช้ความปรีชาญาณสูงส่งของพระองค์ในการให้มีประชากรเกิดขึ้นบนโลกโดยการตั้งตัวแทนของพระองค์ขึ้นมา


     อาดัมเข้าใจบทเรียนที่สามของเขา เขารู้โดยประสบการณ์แล้วว่าตอนนี้อิบลีสคือศัตรูของเขา มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องสูญเสียความดีงามในการมีชีวิตอยู่ในสวนสวรรค์และเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องทุกข์ยากลำบาก นอกจากนั้นแล้ว อาดัมยังเข้าใจว่าอัลลอฮฺได้ทรงลงโทษการไม่เชื่อฟังของเขาและรู้ว่าหนทางไปสูสวรรค์นั้นก็คือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮฺ และเขาเรียนรู้การขออภัยโทษจากอัลลอฮฺด้วยอัลลอฮฺได้ทรงรับการสำนึกผิดของอาดัมและได้ทรงให้อภัยโทษ พระองค์ได้ส่งเขามายังโลกในฐานะศาสนทูตคนแรกของพระองค์บนโลกนี้

     อบูฮุร็อยเราะได้เล่าว่า ท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า : “อาดัมและมูซาได้ถกเถียงกัน มูซาได้กล่าวแก่อาดัมว่า "บาปของท่านได้ทำให้ท่านต้องออกมาจากสวรรค์" อาดัมได้กล่าวว่า ‘ท่านคือมูซาที่อัลลอฮฺได้ทรงคัดเลือกให้เป็นศาสนทูตของพระองค์และเป็นผู้หนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสด้วยโดยตรง แต่ท่านก็ยังตำหนิฉันในเรื่องที่ได้ถูกลิขิตไว้แล้วในชะตากรรมของฉันก่อนที่ฉันจะถูกสร้างมากระนั้นหรือ ?ท่านนบีมุฮัมมัดจึงได้กล่าวถึงสองครั้งว่า ดังนั้นอาดัมจึงเหนือกว่ามูซา” (บันทึกโดยบุคอรี)


      อุมัรฺ อิบนุลค็อฏฏอบ ก็ได้เล่าว่า ท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า : “มูซาได้กล่าวว่า ข้าแต่พระผู้อภิบาล โปรดให้ข้าพระองค์ได้เห็นอาดัมผู้ที่ทำให้เราและตัวของเขาเองต้องถูกขับออกจากสวรรค์หน่อยได้ไหม ดังนั้น อัลลอฮฺจึงได้ทรงทำให้เขาเห็นอาดัม และมูซาได้กล่าวแก่อาดัมว่า ท่านคืออาดัมใช่ไหม? อาดัมได้กล่าวว่า "ใช่" มูซาจึงได้ถามว่า ท่านใช่ไหมที่พระองค์ได้เป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปและพระองค์ได้ทรงให้มลาอิก๊ะฮฺของพระองค์ก้มกราบและผู้ที่พระองค์ทรงสอนนามของทุกสิ่งให้ ? อาดัมได้ตอบว่า "ใช่" ดังนั้น มูซาจึงกล่าวว่า อะไรที่ทำให้ท่านขับเราและตัวท่านเองออกจากสวรรค์? อาดัมจึงได้ถามว่า ท่านเป็นใคร มูซาจึงตอบว่า ฉันคือมูซา อาดัมจึงได้กล่าวว่า “ดังนั้น ท่านคือมูซานบีของลูกหลานอิสรออีลท่านใช่ไหมที่อัลลอฮฺตรัสด้วยโดยตรง ? มูซาจึงได้ตอบว่า "ใช่" อาดัมจึงได้กล่าวว่า ทำไมท่านจึงมาตำหนิฉันสำหรับสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงกำหนดไว้แล้ว ? ดังนั้น ท่านนบีมุฮัมมัดจึงได้กล่าวถึงสองครั้งว่า “อาดัมเหนือกว่ามูซา”(บันทึกโดยบุคอรี)


     มีคำบอกเล่ามากมายหลายตอนเกี่ยวกับสถานที่ที่อาดัมลงมายังโลก อิบนุอบีฮาติม ได้กล่าวว่าอิบนุอับบาส ได้กล่าวว่า : “อาดัมได้ลงมายังแผ่นดินที่ถูกเรียกว่า ‘ดิฮฺนา’ ระหว่างเมืองมักก๊ะฮฺกับฏออีฟ” อัลฮัซซันได้กล่าวว่าอาดัมได้ลงมาในอินเดีย ส่วนฮาวาลงมาในญิดด๊ะฮฺ (ซาอุดิอารเบีย) อิบลีสลงมาที่โบดิสติมาน(อิรัก) และงูได้ลงมาที่อะซาฮาน(อิหร่าน) นี่เป็นสิ่งที่ได้ถูกรายงานโดยอิบนุฮาติมด้วยเช่นกัน

     อัซซะอ์ดีได้เล่าว่า อาดัมได้ลงมาพร้อมกับหินดำ (หินที่ถูกติดดั้งอยู่ที่ก๊ะอฺบ๊ะฮฺ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามาจากสวรรค์) ในอินเดียและเขาได้นำเอาเมล็ดพันธุ์พืชจากสวรรค์มาด้วยกำมือหนึ่ง เขาได้หว่านมันในอินเดียและมันได้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมในแผ่นดินนั้น


     อิบนุอุมัรได้กล่าวว่าอาดัมได้ลงมาที่เนินเขาเศาะฟาและฮาวาได้ลงมาที่เนินเขามัรฺวะฮฺในนครมักก๊ะฮฺ อิบนุฮาติมก็ได้รายงานเช่นนี้ด้วย อับดุลร็อซซากได้รายงานว่าอบีมูซา อัชอารีได้กล่าวว่า เมื่ออัลลอฮฺได้ทรงสั่งให้อาดัมลงจากสวรรค์ยังแผ่นดิน พระองค์ได้สอนเขาให้ทำทุกสิ่งและได้ทรงจัดเตรียมพืชพันธุ์จากสวรรค์ให้เขาอบูฮุร็อยเราะฮฺได้กล่าวว่า ท่านนบีมูฮัมมัดได้กล่าวว่า “วันที่ดีที่สุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือวันศุกร์ ในวันนี้ อาดัมได้ถูกสร้างมาและในวันนี้ เขาได้ถูกส่งลงมายังโลก” (บันทึกโดยบุคอรี)


     อาดัมรู้ว่าเขาต้องอำลาความสันติสุขแล้วเมื่อเขาต้องออกจากสวรรค์ เขาจะต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและการต่อสู้บนโลกที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขาจะต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพตัวเอง เขาจะต้องปกป้องตัวเองด้วยเสื่อผ้าและอาวุธและคุ้มครองภรรยาและลูกๆของเขาจากสัตว์ป่า


      ที่สำคัญก็คือเขาจะต้องต่อสู้กับวิญญาณแห่งความชั่วร้าย ชัยฏอนผู้เป็นสาเหตุให้เขาต้องถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ยังคงพยายามล่อลวงเขาและลูกๆของเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ตกนรก สงครามระหว่างความดีและความชั่วจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ผู้ปฏิบัติตามทางนำของอัลลอฮฺจะไม่กลัวสิ่งใดในขณะที่ผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺและปฏิบัติตามอิบลีสจะถูกสาปแช่งและถูกลงโทษพร้อมกับมัน


     อาดัมเข้าใจทุกสิ่งดีและด้วยการรู้ถึงความเจ็บปวดนี้ เขาได้เริ่มต้นชีวิตบนโลกสิ่งด้วยที่บรรเทาเศร้าโศกของเขาก็คือเขาเป็นนายของโลกและเขาจะต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อเขา เขาเป็นผู้ที่จะต้องดำรงอยู่โลก จะต้องเพาะปลูก ก่อสร้างและแพร่ขยายประชากรบนโลก เขาจะต้องเป็นผู้ให้กำเนิดและสร้างลูกหลานที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกและทำให้โลกดีขึ้น


     อาดัมและฮาวาได้รับความสุขสูงสุดบนโลกนี้เมื่อทั้งสองได้เห็นลูกของตัวเองถือกำเนิดมาเป็นฝาแฝดชายและหญิง อาดัมเป็นพ่อที่อุทิศตนและฮาวาก็เป็นแม่ที่เอาใจใส่ดูแล ลูกฝาแฝดของคนทั้งสองคือกอบีลและน้องสาว ต่อมา ฮาวาได้ให้กำเนิดลูกแฝดชายหญิงคู่ที่สองอีก ลูกชายในฝาแฝดคู่ที่สองนี้มีชื่อว่าฮาบีลและน้องสาวครอบครัวทั้งสองมีความสุขกับความอุดมสมบูรณ์และผลไม้บนโลกที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้ ลูกของทั้งสองก็โตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มสาวที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กอบีลได้ทำการเพาะปลูก ส่วนฮาบีลจะเลี้ยงสัตว์


     แล้วเวลาหนึ่งก็มาถึงเมื่อชายหนุ่มทั้งต้องมีคู่ชีวิต นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่อัลลอฮฺได้ทรงวางไว้สำหรับมนุษย์ชาติเพื่อที่จะทวีจำนวนและก่อให้เกิดชนชาติต่างๆที่มีวัฒนธรรมและสีผิวที่แตกต่างกัน พระองค์ได้ทรงเปิดเผยให้อาดัมรู้ว่าเขาควรจะแต่งงานลูกชายของเขากับน้องสาวของกันและกัน ดังนั้น อาดัมจึงได้บอกลูกของเขาตามอัลลอฮฺได้ทรงบัญชา แต่กอบีลไม่พอใจในคู่ครองที่ได้ถูกเลือกไว้ให้เขา เพราะน้องสาวคู่แฝดของฮาบีลไม่สวยเหมือนแฝดน้องสาวของเขา


     ดังนั้น จึงเป็นที่ปรากฏว่านับตั้งแต่เริ่มต้นของกาลเวลา ความสวยงามทางด้านร่างกายได้เป็นปัจจัยหนึ่งในการดึงดูดความสนใจระหว่างผู้ชายและผู้หญิง สิ่งดึงดูดนี้ทำให้กอบีลอิจฉาฮาบีลน้องชายของเขา และทำให้เขาฝ่าฝืนต่อคำบัญชาของอัลลอฮฺโดยปฏิเสธที่จะยอมรับคำแนะนำของพ่อ


      หากพิจารณาดู การฝ่าฝืนของฮาบีลอาจดูเป็นเรื่องแปลก แต่เราจะต้องจำไว้ว่าถึงแม้มนุษย์จะมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ แต่ความสามารถในการที่จะไม่เห็นด้วยก็มีอยู่พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีคุณสมบัติทั้งดีและเลว เขาสามารถเป็นผู้ละโมบโลภมากเห็นแก่ตัวและเป็นได้แม้กระทั่งผู้ทำลาย ดังนั้น มนุษย์จึงสามารถแสวงหาความพึงพอใจส่วนตัวได้ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ชีวิตต้องประสบความล้มเหลวทั้งในโลกนี้และโลกหน้า หนทางไปสู่ความดีอยู่ที่การควบคุมศัตรูภายในตัวของเขาหรือตัวตนของเขาโดยการควบคุมความคิดและการกระทำชั่วและปฏิบัติตามแต่เพียงพอดีในความต้องการและการกระทำของเขา แล้วเขาก็ได้รับความสุขในโลกนี้และโลกหน้าเป็นรางวัลตอบแทน ดังนั้น อัลลอฮฺจึงได้ทดสอบเราโดยธรรมชาติที่ถูกแบ่งแยกของเรา

 
     
  update : 2009-11-17 17:39:51 / จำนวนผู้ชม 5749 ครั้ง  
     
 
 
 
 
  เรื่องราวของนบีมูซา (โมเสส) และนบีฮารูน (อาโรน) ตอน 1.8
  เรื่องราวของนบีมูซา (โมเสส) และนบีฮารูน (อาโรน) ตอน 1.7
  เรื่องราวของนบีมูซา (โมเสส) และนบีฮารูน (อาโรน) ตอน 1.6
  เรื่องราวของนบีมูซา (โมเสส) และนบีฮารูน (อาโรน) ตอน 1.5
  เรื่องราวของนบีมูซา (โมเสส) และนบีฮารูน (อาโรน) ตอน 1.4
 
บริการข่าวไทยมุสลิม
 
      แสดงความคิดเห็น
 
 
  1. ทุกความคิดเห็นจะถูกส่งขึ้นระบบ โดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
  2. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึง สถาบันอันเป็นที่เคารพ
  3. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับ ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถ นำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  4. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจง เหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 
  สถานะ: แสดงความคิดเห็น    
  ชื่อ/email *:    
           
           
 
 
  กรุณาพิมพ์ตัวเลขตามที่เห็นด้วยค่ะ  
 

 

 
ไม่มีข้อมูลแสดงความคิดเห็น
 
 
 
     
Contact Us :
cs@thaimuslim.com