ประเทศไทยรับรองฮาลาลเยอะที่สุดในโลก

เมื่อพูดถึงฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวแล้วหลายคนคิดออกอยู่เรื่องเดียวนั้นก็คือร้านอาหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด ดั่งนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ว่า ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวคืออะไร เพราะในความจริงแล้ว
ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ก็ไม่ได้ง่าย โดยไม่ต้องคิด

หลายครั้งด้วยกันที่โดนตั้งคำถามจากพี่น้องว่า ทำไมต้องฮาลาล แล้วฮาลาลเฉพาะเจาะจงแต่มุสลิมเท่านั้นหรือแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อใครบ้าง ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2542  ในขณะนั้นท่านอาจารย์ไพศาล พรมยงค์ เป็นบุคคลแรกหลังพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 คลอดออกมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มักจะได้ยินคำพูดที่กล่าวเสมอว่า เรื่องของฮาลาลนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรา เพราะมันเป็นเรื่องของพี่น้องชาวมุสลิม และอีกหลากหลายคำถามด้วยกัน

นับจากวันั้นจนถึงวันนี้ปี พ.ศ. 2561 สยามประเทศของเรามีผลิตภัณฑ์ฮาลาลเยอะที่สุดในพื้นพิภพแห่งนี้ ทั้งๆที่เราไม่ใช่ประเทศมุสลิม ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานที่เป็นนิติบุคคลเข้าระบบฮาลาลมากถึง 4000 โรงงาน ครึ่งหนึ่งจากจาก 4000 โรงงาน คือจำนวน 2000 เป็นโรงงาน export ส่งออกสินค้าไปทั่วโลก ยังไม่รวมสิ้นค้า otop หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่เพียงเท่านั้นปัจจุบันสิ้นค้าที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลนั้นมีมากถึง 2 แสนกว่ารายการด้วยกัน หากลองสังเกตุเวลาทุกท่านเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยในร้านสะดวกซื้อ เราจะพบสิ้นค้าที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลอย่างมากมาย ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือ 8 ใน 10 ของสินค้าทั้งหมด ไม่ได้พูดเกินจริง ต้องลองไปพิสูจน์ดูครับ

 

halal-food-e1503566309580

 

ไม่เพียงเท่านั้นสิ้นค้าที่ขอการรับรองฮาลาลมีทั้งสิ้นค้า อุปโภค บริโภค และอื่นๆอีกมากมาย ส่วนจังหวัดที่มีการรับรองฮาลาลเยอะที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดสมุทรปราการ ผมเองเคยพูดคุยกับ อาจารย์ไพศาล พรมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ท่านเล่าให้ฟังว่า ผู้ประกอบการในจังหวัดของท่าน มาขอรับรองฮาลาลให้กับน้ำมันเครื่องยนต์ อาจารย์ไพศาล ถามกลับไปว่าทำถึงต้องมาขอการรับรองฮาลาลให้กับน้ำมันเครื่องรถยนต์ ได้รับคำตอบจากผู้ประกอบการว่า เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า เพราะประเทศเพื่อนบ้านได้ขอการรับรองกันหมดแล้ว

สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อถึงก็คือ ฮาลาลไม่เพียงเรื่องของอาหารหรือมีไว้เฉพาะชาวมุสลิม แต่ฮาลาลในปัจจุบันนั้นมีเรื่องของการตลาดเพื่อสงเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการ ประเทศไทยเป็นประเทศที่รับรองฮาลาลเยอะที่สุด มีการรับรองถึง 10 ประเภทด้วยกัน

ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558ประกาศใช้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ในระเบียบ ฯ ดังกล่าวนั้น ประเภทของการรับรอง อยู่ในหมวดที่ 7ข้อ 32 การขอรับรองฮาลาลและการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ให้ใช้กับกิจการประเภทต่อไปนี้

  1. ผลิตภัณฑ์อุปโภค
  2. ผลิตภัณฑ์บริโภค
  3. การเชือดสัตว์ การชำแหละ การแปรรูป
  4. การบริการอาหาร เครื่องดื่ม ครัวฮาลาล
  5. ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบ ส่วนผสมและเนื้อสัตว์ฮาลาลนำเข้าจากต่างประเทศ
  6. การขนส่ง และหรือการโลจิสติค (Logistic)
  7. เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง
  8. บรรจุภัณฑ์
  9. เอกสารเพื่อการส่งออก
  10. ประเภทอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

 

img_part_07291205918

halal-1024x613

 

ในโลกมุสลิมไม่มีการรับรองฮาลาลเยอะเหมือนดังประเทศไทย เรามีโรงงาน 4000 กว่า ผลิตภัณฑ์อีกว่า 2 แสนรายการด้วยกัน คำถามคือ เพราะอะไร ? คำตอบคือ เพราะผู้คนเริ่มเข้าใจว่าฮาลาลไม่ใช่เรื่องของมุสลิม เพราะเรื่องฮาลาลเป็นเรื่องของมวลมนุษย์ชาติ และ 99 % ที่ของผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบฮาลาลไม่ใช่มุสลิมเลย ไม่ต้องตกใจหรอกครับ เพราะคือเรื่องจริง มุสลิมไม่นิยมขอเลยเพราะมักเข้าใจว่า อาหารมุสลิมคืออาหารฮาลาล แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

หากท่านเคยเดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์เราจะพบสถานประกอบการที่จัดจำหน่ายอาหารเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่ใช้เป็นร้านอาหารของมุสลิม แต่เป็นของผู้ประกอบการอื่นๆที่ไม่ใช่มุสลิมทแต่เข้าสู่กระบวนการรับรองฮาลาล เป็นต้น

 

thailand-uncontrolled-growth-of-halal-food-sector-01

 

มุสลิมจำนวนไม่น้อยกล่าวว่าเรื่องของการวางระบบฮาลาลเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม หากยังเข้าใจว่าฉันเป็นมุสลิมของฉันต้องฮาลาลทุกอย่างที่ฉันทำต้องฮาลาลคำกล่าวเช่นนี้คงไม่ถูกต้องเสมอไป

ณ ปัจจุบันผู้ที่ครองตลาดฮาลาล ในประเทศไทยและในโลกใบนี้จึงไม่ใช่มุสลิม และไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่กลับกลายเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่มุสลิม 10 ประเทศที่ครองตลาดฮาลาลในโลกเป็นของประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม 9 ส่วนประเทศมุสลิมนั้นติดเข้ามาหนึ่งคือประเทศอินโดนีเซีย

ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พี่น้องชาวมุสลิมต้องปรับทัศนคติใหม่เกี่ยวกับเรื่องฮาลาล อย่ามองเพียงมิติเดียวเพราะไม่เช่นแล้ว ท่านอาจจะเสียใจในภายหลัง

 

ขอขอบคุณ : อ.มูฮัมมัดราชา ฟิรเดาซ์