แนวทางการพัฒนาร้านอาหารฮาลาลสู่ความเป็นเลิศ

อัลฮัมดูลิ้ลละห์ ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวเดินทางมาถึงตอนที่ 4 ตามที่เคยให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ว่าตอนที่ 4
จะนำเรื่อง แนวทางการพัฒนาร้านอาหารฮาลาลสู่ความเป็นเลิศ มาฝากท่านผู้อ่านทุกๆท่าน ต้องขอเรียนว่าผมตั้งใจจะเขียนเรื่องของ ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวให้ครบ 20 ตอนด้วยกัน ฝากทุกท่านติดตามผลงานด้วยนะครับ

เมื่อพูดถึงเรื่องของการพัฒนาแล้ว หัวใจของการพัฒนาคือการที่ เจ้าของกิจการมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนากิจการของตัวเองให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน

คำถามต่อมาคือ ทำไมจะต้องพัฒนาร้านอาหารฮาลาลสู่ความเป็นเลิศด้วย ? ทั้งๆที่ฉันเองก็เป็นมุสลิม ร้านของฉันก็ดีอยู่แล้วนิ… หากเจ้าของกิจการท่านใดมีความคิดเช่นนี้ รับรองได้เลยว่า เตรียมตัวปิดร้านได้เลยครับ

 

halal-paris

 

คำถามต่อมาคือ พัฒนาแล้วได้อะไร ? ตอบให้หายสงสัยดังนี้ครับ หากร้านของท่านมีการพัฒนาให้ดีขึ้นและพร้อมตอบโจทย์การให้บริการที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ กิจการของท่านจะได้รับประโยชน์ดังนี้

 1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ
 2. สร้างยอดขายให้กับธุรกิจของท่าน
 3. สร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 4. ได้รับกุศลผลบุญผลตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อนับข้อดีได้ทั้ง 4 ข้อแล้ว จะรอช้าอยู่ใยมาดูกันว่า แนวทางการพัฒนาร้านอาหารฮาลาลสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเช่นไร

มาตรฐานฮาลาลและข้อปฎิบัติในการพัฒนาร้านอาหารฮาลาลสู่ความเป็นเลิศ

หลักมาตรฐานอาหารฮาลาล

 1. ผู้กำหนดมาตรฐาน
  1.1 อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผู้เป็นเจ้า
  1.2 ศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.)
 2. หลักการสำคัญ
  2.1 ฮาลาล (อนุมัติ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
  2.2 ปราศจากสิ่งฮารอม (สิ่งต้องห้าม)
  2.3 ตอยยิบ (ดี) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
  – ความสะอาด
  – ความปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน
  – คุณค่าทางโภชนาการ
  – รักษาสิ่งแวดล้อม
 3. การบริหารมาตรฐาน
  3.1 องค์กรศาสนาอิสลามเป็นผู้รับผิดชอบตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
  3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานต้องเป็น มุสลิมที่ดีและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

 

halalfoodtaiwan

 

 1. ระบบมาตรฐาน
  4.1 เป็นระบบเฉพาะมาตรฐานฮาลาลซึ่งครอบคลุมทั้งความถูกต้อง (ฮาลาล)
  และที่ดี (ตอยยิบ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
  4.2 ชื่อระบบมาตรฐาน คือ ฮาลาล (Halal)
 2. ปัจจัยการผลิต
  5.1 วัตถุดิบ ส่วนผสมและสารปรุงแต่งมีที่มาซึ่งพิสูจน์ได้ว่า “ฮาลาล” ปราศจากสิ่ง “ฮารอม”
  5.2 กระบวนการผลิต จะต้อง “ฮาลาล” ทุกขั้นตอน
  5.3 สถานที่ผลิตจะต้องสะอาด ปลอดภัย จากสิ่งปนเปื้อน มีระบบป้องกันสัตว์ทุกชนิดและไม่ปะปนกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล
  5.4 เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตจะต้องสะอาดและไม่ได้ร่วมกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล
  5.5 การเก็บรักษา การขนส่ง และวางจำหน่ายจะต้องแยกสัดส่วนเฉพาะอาหารฮาลาลไม่ปะปนกับสิ่ง ที่ไม่ฮาลาล เพื่อป้องกันการสับสนและเข้าใจผิดของผู้บริโภค
  5.6 การล้างวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตอาหารที่ไม่ฮาลาลมาก่อน จะต้องล้างให้สะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
 3. พนักงาน
  6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาลควรเป็นมุสลิม หากมิใช่มุสลิมจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ฮาลาลในขณะผลิตอาหารฮาลาล เช่น เนื้อสุกร เลือด แอลกอฮอล์ หรือสุนัข
  6.2 พนักงานเชือดสัตว์ ต้องเป็นมุสลิมมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

 

halal-tourism

 

บทสรุป

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีความพร้อม มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของท่าน เมื่อมีความน่าเชื่อถือแล้วเจ้าของกิจการจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน ปัจจุบันทางภาครัฐเองให้การสนับสนุนในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  อย่างที่บอก…เพียงแต่เจ้าของกิจการจะต้องมาความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดทำมาตรฐานและรักษามาตรฐานให้ถูกต้องตามกระบวนการสืบไป

 

ขอขอบคุณ : อ.มูฮัมมัดราชา ฟิรเดาซ์