ความเดิมจากตอนที่แล้วที่พูดค้างไว้เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ในการที่จะจัดประเภทสถานประกอบการว่าอยู่ในลำดับใด พูดให้เข้าใจง่ายๆคือ การให้ดาวสถานประกอบการนั้นเอง คราวนี้มาดูถึงหลักเกณฑ์ระดับที่พักตามแนวปฏิบัติการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม

ระดับ หลักเกณฑ์ระดับที่พักตามแนวปฏิบัติการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม
1 ดาว – มีสัญลักษณ์ชี้ทิศทางสำหรับการละหมาด

– มีผ้าปูละหมาดในห้องพัก

       
2 ดาว – มีสัญลักษณ์ชี้ทิศทางสำหรับการละหมาด

– มีผ้าปูละหมาดในห้องพัก

บริการอาหารฮาลาลและไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีห้องละหมาดโดยเฉพาะพร้อมที่อาบน้ำละหมาด    
3 ดาว – มีสัญลักษณ์ชี้ทิศทางสำหรับการละหมาด

– มีผ้าปูละหมาดในห้องพัก

– ร้อยละ 50 จะต้องไม่มีห้องพักที่สูบบุหรี่

บริการอาหารฮาลาลและไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีห้องละหมาดโดยเฉพาะพร้อมที่อาบน้ำละหมาด สปอร์ตคลับและสระว่ายน้ำมีการกำหนดเวลาเฉพาะสุภาพสตรี  
4 ดาว – มีสัญลักษณ์ชี้ทิศทางสำหรับการละหมาด

– มีผ้าปูละหมาดในห้องพัก

– ต้องไม่มีห้องพักที่สูบบุหรี่ได้

– บริการอาหารฮาลาลและไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีห้องละหมาดโดยเฉพาะพร้อมที่อาบน้ำละหมาด – สปอร์ตคลับและสระว่ายน้ำแยกชายหญิงชัดเจน

– ห้องสปาและศูนย์สุขภาพที่ปิดมิดชิดสำหรับสุภาพสตรี

 
5 ดาว – มีสัญลักษณ์ชี้ทิศทางสำหรับการละหมาด

– มีผ้าปูละหมาดในห้องพัก

– ต้องไม่มีห้องพักที่สูบบุหรี่ได้

– บริการอาหารฮาลาลและไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีห้องละหมาดโดยเฉพาะพร้อมที่อาบน้ำละหมาด – สปอร์ตคลับและสระว่ายน้ำแยกชายหญิงชัดเจน

– ห้องสปาและศูนย์สุขภาพที่ปิดมิดชิดสำหรับสุภาพสตรี

– มีกิจกรรมบันเทิงที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม

– มีกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

 

ที่มา: Hashim (2013) (ดัดแปลงจากหนังสือ Halal: All That You Need to Know vol.1)

 

ปัจจุบันภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมีอัตราการเจริญเติมโตที่เร็วมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยตลาดท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมุ่งสู่ประไทยเพื่อพักผ่อน รักษาตัว ฮันนีมูน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย นับวันยิ่งมีอัตราเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเป็นสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมุสลิมเพื่อวางกลยุทธ์ในการจัดการบริการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิม โดยจัดเตรียมสถานประกอบการอาหารฮาลาลให้เพียงพอกับความต้องการ รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับผู้ให้บริการถึงวัฒนธรรมอาหารการกินที่ถูกต้องตามหลักการ

 

hijabi-tourists

 

นอกจากด้านอาหารแล้ว อาคารสถานที่รับประทานอาหารต้องมีการตกแต่งให้สะอาด มีรสนิยม บุคลากรผู้ให้บริการต้องมีบุคลิกภาพที่ดี และตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ รวมถึงการให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักการเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหากเราตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยววิถีฮาลาลได้ครบถ้วนแล้ว รายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในตอนต่อไป จะพาทุกท่านไปพบกับแนวทางการพัฒนาร้านอาหารฮาลาลสู้ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการในรูปแบบ Halal Tourism ไม่เพียงเท่านั้นแล้วจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าและสร้างแบรนด์ฮาลาลให้ติดตลาดและเป็นที่จดจำของผู้ที่ได้มาใช้บริการ เรียนรู้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวมุสลิมในแต่ละชาติ

….โปรดติดตามอ่านในตอนต่อไป

 

ขอขอบคุณ : อ.มูฮัมมัดราชา ฟิรเดาซ์