28 C
Bangkok
วันพุธ, เมษายน 21, 2021

HotTopic

ชาวมุสลิมยะลาออกจ่ายตลาดรับถือศิลอดวันแรก ท่ามกลางเฝ้าระวังโควิด-19

ชาวมุสลิมยะลาออกจ่ายตลาดรับถือศิลอดวันแรก ท่ามกลางเฝ้าระวังโควิด-19 เช้าวันนี้ (13 เม.ย. 64) ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลาต่างออกมาจับจ่ายซื้ออาหารสดที่ตลาดสดรถไฟ เขตเทศบาลนครยะลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมไว้ประกอบอาหารรับประทานกันในช่วงเย็น ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อหาอาหาร ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ขณะที่ การประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา ขณะนี้ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องจากจังหวัดยะลายังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ แต่ทางจังหวัดก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนชาวไทยมุสลิม ให้ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักจุฬาราขมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่วครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มา : ThaiNews

ทหารพราน 41 มอบอินทผาลัมเดือนรอมฎอนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ เพื่อไว้สำหรับการละศีลอด

ทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ กองร้อยทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ดำเนินการมอบผลอินทผาลัม, น้ำหวานเฮลซ์บลูบอย และข้าวสารซึ่งได้รับมอบจาก ฉก.ยะลา ให้กับ ผู้นำศาสนา และประชาชนที่เป็นคนชรา มีฐานะยากจน และผู้พิการในพื้นที่ ใช้บริโภคในการละศีลอด (เปิดปอซอ) ห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1442 รวมถึงมอบผลอินทผาลัมให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่อยู่ระหว่างเดินทางสัญจรผ่านหน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ฯ ได้ละศีลอด (เปิดปอซอ) ระหว่างเดินทาง ตามวัตถุประสงค์ของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พุทธศักราช...

หญิงคนหนึ่งคลอดบุตรก่อนเข้าเดือนรอมฎอนไม่กี่วัน ครั้นพอเข้าเดือนรอมฎอนได้ 10 วัน นางก็หมดนิฟาส นางต้องรอให้ครบ 40 วันหรือไม่? หรือนางจะอาบน้ำยกหะดัสแล้วทำการถือศีลอดเลย?

เลือดนิฟาสนั้น ไม่มีกำหนดอย่างน้อยว่ากี่วัน บางทีเลือดนิฟาสอาจจะหมดหลังการคลอดบุตรในทันทีก็เป็นได้ ดังนั้น หญิงคนนั้นต้องทำการอาบน้ำยกหะดัส เมื่อรู้ว่าหมดนิฟาส แล้วให้ละหมาดและถือศีลอดได้เลย แต่ถ้ามีเลือดมีเกินกว่า 40 วัน ก็ให้นางรอดูว่ามันเป็นช่วงของการมีเฮดหรือไม่ เพราะหากเป็นช่วงการมีเฮด เลือดนั้นก็เป็นเลือดเฮด ต้องรอให้หมดเฮดเสียก่อน หากช่วงดังกล่าวมิใช่ช่วงของการมีเฮด เลือดดังกล่าวถือว่าเป็นเลือดเสีย หลักการก็คือ เมื่อพ้นเวลา 40 วัน นางต้องอาบน้ำยกหะดัส ให้ป้องกันด้วยการใช้ผ้าอนามัย แล้วต้องละหมาดและถือศีลอด แม้เลือดยังมีอยู่ก็ตาม ท่านติรมิซี กล่าวว่า : “นักวิชาการนับแต่สาวกเรื่อยมา ถึงยุคหลังมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้มีนิฟาสนั้นต้องละเว้นการละหมาด นอกจากว่า นางสะอาดก่อนเวลา ก็ให้นางอาบน้ำและให้นางละหมาด”

จุฬาฯประกาศพบเห็นดวงจันทร์!ให้พรุ่งนี้อังคาร13เม.ย.เป็น1รอมฎอนถือศีลอด

จุฬาฯประกาศพบเห็นดวงจันทร์!ให้พรุ่งนี้อังคาร13เม.ย.เป็น1รอมฎอนถือศีลอด

เมื่อการประกาศเข้าเดือนรอมฎอนล่าช้า ฉันไม่ทราบ จะทราบก็เป็นเวลาเช้าแล้ว แล้วฉันจะทำอย่างไร?

เมื่อท่านไม่ทราบว่าเข้ารอมฎอน จะทราบก็เมื่อตอนเช้าหรือหลังเข้าเวลาละหมาดซุบฮิ ให้ท่านงดอาหารและทุกอย่างที่จะทำให้เสียศีลอดนับแต่ที่ท่านทราบว่าเข้าเดือนรอมฎอนแล้ว เพราะมุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะ มีสติสัมปชัญญะ มีความสามารถ และไม่มีข้อห้ามการถือศีลอด ไม่อนุญาตให้ทานอาหารหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เสียศีลอดในตอนกลางวันในของเดือนรอมฎอน ทว่าการถือศีลอดของท่านในวันแรกของเดือนรอมฎอนนั้นใช้ไม่ได้ เพราะท่านมิได้มีเหนียตถือศีลอดในตอนกลางคืน ดังคำสอนที่ท่านนบี(ซ.ล.) ได้กล่าวแล้วและท่านต้องทำการถือศีลอดชดใช้ในวันดังกล่าวหลังพ้นเดือนรอมฎอน

ฮุก่มการเหนียตในการถือศีลอดนั้นอย่างไร? และอย่างไรจึงเรียกว่า “เหนียต”

การเหนียต “เจตนา” นั้นเป็นเงื่อนไขของทุกๆ อิบาดะห์ (ศาสนกิจ) อัลเลาะห์จะไม่ทรงรับการปฏิบัติศาสนกิจที่ไม่มีการตั้งเจตนาอันบริสุทธิ์ เพราะอัลเลาะห์ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ซูเราะห์อัลบัยยินะห์อายะห์ที่ 5 ความว่า “และพวกเขามิได้ถูกใช้ให้กระทำการใดๆ นอกจากเพื่อการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์” และท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวว่า “แท้จริงกิจการทุกอย่างต้องมีการตั้งเจตนา” “การเหนียต” หรือการตั้งเจตนา หมายถึง : การตั้งใจกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นับว่าเขาได้มีเหนียตแล้ว ส่วนสถานที่เหนียต คือ หัวใจ ส่วนการกล่าวมิใช่ตัวเหนียตแต่เป็นตัวที่ช่วยในการเหนียต และถ้าการกล่าวอย่างหนึ่งที่ไม่ตรงกับในใจที่มีเหนียต ให้ยึดถือสิ่งที่อยู่ในใจ ดังนั้น เมื่อเราตั้งใจทานอาหารสะฮูร เพื่อถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นก็นับว่าเขาได้เหนียตแล้ว และคำเหนียตที่สมบูรณ์คือ “ข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดรอมฎอนปีนี้ ในวันรุ่งขึ้น เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา” ส่วนเวลาการเหนียตนั้น ให้มีการเหนียตได้นับแต่หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนกระทั่งแสงอรุณที่สองขึ้น (เข้าเวลาละหมาดซุบฮิ) หากจะเหนียตถือศิลอดในช่วงไหนระหว่างกลางคืนก็ได้ ข้อสำคัญก็คือ การเหนียตนั้นต้องตกอยู่ในตอนกลางคืน...

ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ. 2564) (ฉบับที่ 3/2564)

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการ “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม” ร่วมกับ ผู้นำทางศาสนาอิสลาม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มัสยิดอะมะดียะห์ (โดมเอียง) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ "พระยาบันลือตำบลคุณธรรม" ร่วมกับ ผู้นำทางศาสนาอิสลาม ในตำบลพระยาบันลือ ต้นแบบสังคมสมานฉันท์ของอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมเดินหน้าต่ออีกสองตำบล โดยตั้งเป้าหมายเป็นอำเภอคุณธรรม โดยมี นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เข้าร่วม นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต...

หน่วยเฉพาะกิจยะลา “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต”ให้น้องในศูนย์ตาดีกา อ.รามัน

กิจกรรมโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมถึงปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่รับผิดชอบพื้นที่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านสะโต หมู่ที่...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนามอบแนวทางการดำเนินงานจังหวัดสตูล

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนามอบแนวทางการดำเนินงานจังหวัดสตูลให้กับผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามอิสลามประจำจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมี นิโคลัส ซี.วอลเลอร์ เลขานุการโท แผนกการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักงาน สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ นายอิบรอเหม อาดำ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล อีหม่ามทุกมัสยิดในพื้นที่จังหวัดสตูล และฝ่ายวิชาการศาสนาอิสลามทุกส่วนร่วมรับฟัง ...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

รองผู้ว่าฯปัตตานี นำอินทผาลัมและความห่วงใยจากผู้ว่าฯปัตตานี มอบให้แก่พี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม ในห้วงเดือนรอมฎอน พร้อมพบปะผู้นำศาสนา ชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติศาสนกิจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)ของจังหวัดปัตตานี ในพื้นที่อำเภอยะรัง

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบอินทผาลัมในนามของนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี แก่ผู้นำศาสนา ในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1442 โดยจุดที่ 1 มอบให้แก่ นายอับดุลเราะห์มาน...