28 C
Bangkok
วันพุธ, สิงหาคม 15, 2018

HotTopic

สุดยอด! สืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่น “ซีละ” ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

  สืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่น "ซีละ" ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนังเต็งสาคอ หรือนายมะยาเต็ง สาเมาะ ได้นำเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ได้เรียนรู้การแสดงหนังตะลุง “วายังกูเละ” และการแสดงซีละจากศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวายังกูเละ “บ้านสาคอ” หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ไปเปิดการแสดงเพื่อให้ประชาชนได้ชมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา และเทศบาลตำบลท่าสาป เปิดพื้นที่บริเวณตลาดท่าแพ ท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการจัดแสดง สำหรับการแสดงซีละ นี้ ก็จะมีทั้งการร่ายรำที่สวยงาม และการต่อสู้เป็นคู่ ทั้งชายและหญิง ซึ่งแต่ละคนก็จะต้องแสดงศิลปะการต่อสู้ออกมาให้ผู้ชมได้ชม พร้อมทั้งมีเครื่องดนตรีประกอบ คือ ฆือแน (กลองแขก) ฆง (ฆ้อง) และ ซูนา (ปี่)...

หน่วยแพทย์ไทยออกตรวจสุขภาพและติวเข้มฮุจญาตเตรียมพร้อมก่อนถึงช่วงฮัจย์

  นายแพทย์ซุลกิพลี ยูโซ๊ะ หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นับจากหน่วยแพทย์ไทยเปิดให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งที่เมืองมาดีนะห์และเมืองมักกะฮ์ มีผู้แสวงบุญที่มารับบริการทั้งสิ้นกว่า ๒,๐๐๐ ราย มีผู้ป่วยใน ๔๑ ราย ผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลในซาอุดิอาระเบีย ๑๐ ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว ๒ ราย โดยภาพรวมแล้วผู้แสวงบุญชาวไทยส่วนใหญ่ ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดลมอักเสบ คิดเป็นร้อยละ ๕๒ อันดับรองลงมาคือ มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ อย่างไรก็ตามทางหน่วยแพทย์ไทย ได้วางมาตรการป้องกัน ทั้งให้ความรู้แก่ผู้แสวงบุญ ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาจากประเทศไทย เยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญในระหว่างที่พำนักในประเทศซาอุดิอาระเบียพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า สุขภาพที่ดีจะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้การทำศาสนกิจฮัจย์เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอ และต้องป้องกันตัวเองจากภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละอองและการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจ หากต้องออกกลางแดดควรใช้ร่ม...

ประธาน CG& CSR ไอแบงก์ เปิดกิจกรรม “ไอแบงก์รักษ์ชุมชน…ปลูกต้นไม้เพื่อแม่”

  นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคาร และประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดกิจกรรม “ไอแบงก์รักษ์ชุมชน...ปลูกต้นไม้เพื่อแม่” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชปณิธาณ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม โดยมีอิหม่ามสมหวัง บุญเพ็ชร พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานไอแบงก์จิตอาสา ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เข้าร่วม กิจกรรมในแผน CSR ประจำปี 2561 ของธนาคาร ยึดหลักเป้าหมายสากลในการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ด้าน โดยกิจกรรม “ไอแบงก์รักษ์ชุมชน...ปลูกต้นไม้เพื่อแม่” มีเป้าหมายการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า...

เปิดโรงมโนราห์โรงครูสองภาษาชาวซาเมาะ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวใต้ ตามความเชื่อ และความศรัทธา

  เปิดโรงมโนราห์โรงครูสองภาษาชาวซาเมาะ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวใต้ ตามความเชื่อ และความศรัทธา ผู้ใหญ่บ้านซาเมาะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายประสิทธิ์ เพชรเชิงเขา ผู้ที่สืบเชื้อสายครูหมอมโนราห์ และบุคคลในครอบครัว ได้เปิดบ้านจัดเลี้ยงอาหารแก่เครือญาติที่เป็นลูกหลานเชื้อสายมโนราห์ เดินทางมาจากหลายพื้นที่ โดยเครือญาติจะมีทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม ที่ต่างสืบเชื้อสายของบรรพบุรุษมโนราห์ มะโหย่ง เดินทางมาพบกันตามวันเวลาที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อร่วมทำพิธีรำลึกถึงบรรพบุรุษ ครูหมอมโนราห์ ขอขมา และทำบุญให้กับปู่ย่าตาทวดที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อ ซึ่งพิธีนี้จะจัดขึ้นทุกปี ซึ่งปีนี้ ทางเครือญาติได้กำหนดจัดทำพิธีมโนราห์โรงครู และมโนราห์สองภาษา ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2561 จะมีพิธีตั้งแต่การบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง การนำเครื่องเซ่นไหว้ อาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม ยกเว้นเนื้อหมู ถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทาง และปู่ย่าตาทวด วิญญาณบรรพบุรุษ การเปิดโรงมโนราห์ในช่วงดึกวันที่...

รอง ผอ.ศูนย์สันติวิธีฯ มอบประกาศนียบัตรผู้สอนศูนย์ฯ ตาดีกา หลังผ่านการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

  รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอนศูนย์ฯ ตาดีกา ชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนตาดีกา ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วันนี้ (12 สิงหาคม 2561) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอนตาดีกาที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้สอนตาดีกา รุ่นที่ 9 จำนวน 120 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ที่ห้องศรีนาฆารอ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีพันเอก ฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4...

ครั้งแรก! มาเลเซียจัดการประกวดชิงแชมป์ทุเรียนโลกเพื่อหาทุเรียนรสชาติดีสุด

  มาเลเซีย 11 ส.ค.-มาเลเซียจัดการประกวดชิงแชมป์ทุเรียนโลก ขึ้นเป็นครั้งแรกที่รัฐเซอลาโงร์ เพื่อสรรหาทุเรียนที่มีรสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัสที่ดีที่สุด โดยมีผู้ปลูกทุเรียนจากทั่วประเทศส่งผลผลิตทุเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มาเลเซียมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทุเรียนราว 209 พันธุ์ ขณะที่ยอดส่งออกทุเรียนของมาเลเซียเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว   ที่มา : สำนักข่าวไทย   . . .

ชาวยะลา ใช้เวลาว่างในวันหยุด นำครอบครัว บุตรหลาน เที่ยวตลาดวิถีชุมชน “ท่าแพ ท่าสาป”

  ชาวยะลา ใช้เวลาว่างในวันหยุด นำครอบครัว บุตรหลาน เที่ยวตลาดวิถีชุมชน “ท่าแพ ท่าสาป” วันนี้ (11 ส.ค 61) ในช่วงวันหยุด ประชาชน ชาวยะลา ได้นำบุตรหลาน&ครอบครัว แวะเวียนไปเที่ยวชมตลาดท่าแพ ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นตลาดชุมชน จ.ยะลา อีกแห่งหนึ่ง ที่จะเปิดเฉพาะในวันเสาร์ เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยมีการจำหน่ายขนม อาหารพื้นเมือง ของ ชาวมุสลิม ในพื้นที่ ต.ท่าสาป เพื่อให้ประชาชน ได้มาเลือกซื้อ ลิ้มลองความอร่อย และมีที่นั่งให้รับประทานไปพร้อมกับบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำ นอกจากนี้ มุมที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่ง...

อินโดนีเซียพร้อมเปิดฉากเอเชียนเกมส์ ไม่หวั่นเรื่องก่อการร้ายและจราจรติดขัด

  จาการ์ตา 11 ส.ค.- อินโดนีเซียเผยว่า พร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ที่จะเปิดฉากในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคมนี้แล้ว โดยไม่หวั่นเรื่องก่อการร้าย อาชญากรรมตามท้องถนน และสภาพการจราจรติดขัดสาหัสในกรุงจาการ์ตา กรุงจาการ์ตาบนเกาะชวาและเมืองปาเลมบังบนเกาะสุมาตรา ซึ่งอยู่ห่างกันกว่า 400 กิโลเมตรจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมถึง 2 กันยายน คาดว่าจะมีนักกีฬา 11,000 คน และเจ้าหน้าที่ 5,000 คนจาก 45 ประเทศในเอเชียมาร่วมมหกรรมกีฬานี้ อินโดนีเซียมีเวลาเตรียมตัวน้อยกว่าประเทศอื่นที่ผ่านมาเพราะตอบรับเป็นเจ้าภาพหลังจากเวียดนามขอถอนตัว อย่างไรก็ดี ผู้จัดการแข่งขันให้ความมั่นใจว่า การเตรียมตัวทุกอย่างไม่มีปัญหา และหากมีก็จะรีบแก้ไขทันทีทันควัน บัตรเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันที่กรุงจาการ์ตาขณะนี้จำหน่ายหมดไปแล้วร้อยละ 70 ส่วนเรื่องสภาพการจราจรในกรุงจาการ์ตาที่ขึ้นชื่อเรื่องติดขัดอย่างหนัก สำนักงานคมนาคมจาการ์ตาแจ้งว่า มาตรการใช้รถวันคู่วันคี่ตามเลขทะเบียนช่วยให้ยวดยานใช้ความเร็วได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 60 และลดเวลาเดินทางลงถึงร้อยละ 43...

ประกาศจุฬาราชมนตรีวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ.1439 ตรงกับวันพุธที่22สิงหาคม2561

ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮ.ศ.1439 ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ.1439 ตรงกับวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561

จ.นราธิวาส แถลงข่าว “มินิมาราธอน 2018” ดีเดย์ 2 ก.ย. 2561 นี้ ประชาชนสนใจสมัครเข้าแข่งขันอย่างล้นหลาม

  จังหวัดนราธิวาส แถลงข่าว มินิมาราธอน 2018 จัดครั้งแรกประชาชนสนใจสมัครเข้าแข่งขันอย่างล้นหลาม ดีเดย์วันที่ 2 กันยายน 2561 นี้ ณ หาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วันนี้ (9 ส.ค. 61) เวลา 14.30 น. ที่ห้องนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในงานแถลงข่าวนราธิวาส มินิมาราธอน 2018 โดยมีนายทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชน สำนักกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายณรงค์ สังขประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

คงหยุดราชการปกติ!! “ครม.” เห็นชอบ 5ธ.ค.เป็นวันชาติ-วันพ่อ

วันที่ 7 ก.พ. 60 พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังการประชุมครม.ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย และคงเป็นวันหยุดราชการปกติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้อันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ดังนั้น ครม. จึงเห็นชอบให้ วันที่...