33.7 C
Bangkok
วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2019

คลิป

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ประกาศ! สรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  17 กรกฎาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560  ทั้งนี้ ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง...