24.9 C
Bangkok
วันศุกร์, กันยายน 20, 2019

คลิป

ความมหัศจรรย์ของ “อูฐ” ที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอ่าน

https://www.youtube.com/watch?v=nWK3eyM01os&index=27&list=WL ความมหัศจรรย์ของ "อูฐ" ที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอ่าน

ละหมาดตะรอเวี๊ยะห์เท่าไรดี 8 หรือ 20 รอกอัต (มีคลิป)

https://www.youtube.com/watch?v=DYzOije8aFg&t=65s การละหมาดตารอเวี๊ยะห์ ที่จริงแล้วคำว่าตารอเวี๊ยะห์คือการพักผ่อน ตารอเวี๊ยะห์ก็คือกิยามุลลัยน์ถ้าถามว่ามีกี่รอกอัต ก็มีจำนวนต่างๆ กัน เอากันว่านักวิชาการทั้ง 4 มัซฮับ ไม่ว่าอิหม่มฮานาฟี อิหม่ามมาลิกี อิหม่ามชาฟีอีน อิหม่ามฮัมบาลี ไม่มีใครบอกว่าต่ำกว่า 20 มีแต่ 20 มีแต่ 36 มีแต่ 41 ร่วมทั้งวิติรด้วย นี่คือนักวิชาการได้ประมวลหลักฐานต่างๆ ถ้าเราย้อนไปถึงสมัยท่านนบี(ซ.ล.) ในเรื่องของการกิยามุลลัยน์หรือละหมาดกลางคืน ท่านนบี(ซ.ล.)ละหมาดที่มัสยิดเพียง 3 คืน ไม่ได้ละหมาดทุกคืน ละหมาด 3 คืนเท่านั้น เท่าที่จำได้คืน 23 25 27 อะไรทำนองนี้ และจำนวนที่ท่านนบี(ซ.ล.)ละหมาดก็ไม่มีหะดิษ ซอเฮียะระบุว่าท่านนบี(ซ.ล.)ละหมาดกี่รอกอัต ไม่มีกำหนด และก็ไม่มีใครยืนยัน...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด