26.5 C
Bangkok
วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 20, 2020
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

การเสียชีวิตของท่านอัล-หุสัยนฺ อิบนุ อะลี อิบนิ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.)(ตอนที่ 2)

  ฝ่ายมะอฺกิลจึงออกไปและทำทีว่าตนเป็นชาวเมืองหิมศ์ (ซีเรีย) ที่มีเงิน 3,000 ดิรฮัม เพื่อสนับสนุนอัล-หุสัยนฺ (ร.ฎ.) มะอฺกิลสอบถามผู้คนจนมีผู้ชี้ถึงบ้านของฮานิอฺ อิบนุอุรฺวะฮฺ แล้วมะอฺกิลก็เข้าไปภายในบ้านหลังนั้นก็พบว่ามุสลิม อิบนุ อะกีลอยู่ที่นั่น แล้วก็ทำทีให้สัตยาบันพร้อมกับมอบเงินจำนวน 3,000 ดิรฮัม มะอฺกิลเทียวไปเทียวมายังบ้านหลังนั้นอยู่หลายวัน จนกระทั่งรู้ข้อมูลของคนที่บ้านหลังนั้น ต่อมาก็กลับไปหาอุบัยดุลลอฮฺ อิบนุ ซิยาดเพื่อแจ้งข่าวทั้งหมดที่สืบมาได้ เมื่อผู้คนเป็นจำนวนมากได้ให้สัตยาบันแก่อัล-หุสัยนฺ (ร.ฎ.) ผ่านมุสลิม อิบนุ อะกีล...