33.7 C
Bangkok
วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2019
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

อะไรคือเงื่อนไขซึ่งวายิบที่เมื่อมีครบสำหรับมนุษย์ เขาจำต้องถือศีลอด?

1.ต้องเป็นมุสลิม เพราะกาฟิรนั้น อิบาดะห์ของเขาจะไม่ถูกรับตราบที่เขายังครองความเป็นการฟิรอยู่ 2.ต้องบรรลุศาสนภาวะ ทุกศาสนิกจะไม่เป็นภาคบังคับสำหรับมุสลิม จนกว่าเขาจะบรรลุศาสนภาวะ 3.ต้องมีสติสัมปชัญญะ เพราะผู้ที่ขาดสติจะไม่อยู่ในอาการที่จะถูกบังคับทางศาสนาได้ หลักฐานในเงื่อนไขข้อนี้และก่อนจากนี้คือคำสอนของท่านนบี(ซ.ล.)ที่ว่า: “การบังคับทางศาสนาจะถูกยกออกไปจาก 3 คน คือ คนนอนหลับจนกว่าจะตื่น หนึ่งคนเป็นเด็กจนกว่าจะบรรลุศาสนภาวะหนึ่ง และคนวิกลจริตจนกว่าจะได้สติอีกหนึ่ง” บันทึกโดยอาหมัดและอบูดาวุด 4.ต้องมีความสามารถ เพราะอัลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับบ่าวของพระองค์ที่ไร้ความสามารถ พระองค์ทรตรัสว่า “อัลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับชีวิตใดๆนอกจากจะให้ความกว้างขวางแก่ชีวิตนั้น” อัลบาก้อเราะห์ โองการที่ 286 5.ต้องไม่อยู่ในภาวะผู้เดินทาง เพราะผู้เดินทางนั้นศาสนาอนุญาตให้เขาละการถือศีลอดได้ เพียงแต่ว่าเขาจะต้องชดใช้ภายหลัง อัลลอฮฺทรงตรัสว่า...