33.7 C
Bangkok
วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2019
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ไอแบงก์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2562

  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2562 โดย นายวุฒิชัย  สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ  ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย  ศิริไล ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะกรรมการสมาคมฯ  ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงการศึกษาบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (สศค.) ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา  

ไอแบงก์ มอบเงินซะกาต ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ครั้งที่ 2 ปี 2562”

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) และนายอรุณ บุญชม ผู้ชำนาญการด้านการเงินอิสลาม พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบเงินซะกาต ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ครั้งที่ 2 ปี 2562” เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ยากจน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท โดยมี นายดิเรก วันแอเลาะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบเงินซะกาต...

ขอเชิญทุกท่านร่วมการประกวดเรียงความและภาพถ่ายเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก ตั้งแต่วันนี้ – 12 ก.ค. 62

  ด้วยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีโครงการจัดทำสมุดบันทึก ซึ่งมีภาพประกอบและเนื้อหาที่สะท้อนวิถีชีวิตและมุมมองของชุมชนมุสลิมในประเทศไทย เพื่อจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศมุสลิม องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสลามที่สำคัญและสถานศึกษาต่างๆ ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของไทยที่ชุมชนต่างศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีและสันติโดยมีเยาวชนเป็นสมาชิกรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทพัฒนาชาติให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศแบ่งกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) การประกวดเรียงความ และ (2) การประกวดภาพถ่าย เพื่อคัดเลือกผลงานนำไปใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. การประกวดเรียงความหัวข้อ “เยาวชนไทยมุสลิม ร่วมใจอาสา เพื่อพัฒนาสังคม” เรียงความควรสะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการพัฒนาสังคมให้สงบสุขน่าอยู่ สมาชิกในสังคมมีความสามัคคีปรองดอง เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางความคิด มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑.๑ การส่งผลงาน      ๑.๑.๑ การประกวดเรียงความแบ่งเป็น ๒...

“ไอแบงก์” ครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17 หลังแผนฟื้นฟู เร่งสร้างกำไร เน้นความยั่งยืนทางการเงินคู่ธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมพัฒนาระบบIT

  ไอแบงก์ ครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17 ระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ระบุเป็นปีที่สำคัญหลังออกจากแผนฟื้นฟูเมื่อตอนต้นปี จบไตรมาสแรกสามารถทำกำไรสุทธิกว่า 170 ล้านบาท ยังคงมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ามุสลิมตามพันธกิจธนาคาร ควบคู่การขยายสินเชื่อกลุ่มลูกค้ารายใหญ่คุณภาพสูงความเสี่ยงต่ำ พร้อมเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศ (ไอที) เพื่อรองรับโมบายแบงก์กิ้ง นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นประธานงาน “16th Anniversary ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 16 ก้าวสู่ปีที่ 17 พร้อมร่วมประกอบพิธีการทางศาสนาและให้การต้อนรับ ฯพณฯอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกล่าวขอพรสร้างความสิริมงคล ร่วมกับกลุ่มผู้นำศาสนาอิสลามระดับประเทศหลายท่าน ในช่วงเช้าวันนี้ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย...

จุฬาฯประกาศไม่เห็นดวงจันทร์ให้วันพุธที่5มิถุนายน2562เป็นวันอีดิ้ลฟิตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (อีฏิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

นราธิวาส จัดรอมฎอนสัมพันธ์และช่วยเด็กกำพร้าตรงที่ว่าการอ.บาเจาะ 21 พ.ค.

  ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า อำเภอบาเจาะ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมสตรีมุสลิม ชมรมดอกพุทธ และทุกภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์และช่วยเหลือเด็กกำพร้าขึ้น เป็นปีที่ 5 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะมีการบรรยายทางศาสนา ในหัวข้อ "คุณค่าและความสำคัญของการดูแลเด็กกำพร้า" การจัดเลี้ยงอาหารละศีลอด การมอบเงินช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้า ทั้งไทยพุทธและมุสลิม กว่า 600 คน คนละ 500 บาท "...ในหนึ่งปี ควรมีการจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็กกลุ่มนี้ ที่จะช่วยส่งเสริม ช่วยพัฒนาได้อย่างไร ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจ..." ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กกำพร้า...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ไขข้อสงสัย หากเราสัมผัสคนต่างศาสนิกเพศเดียวกัน หรือสัมผัสคนต่างศาสนิกต่างเพศโดยไม่ได้เจตนา เราต้องล้างน้ำเปล่าหรือไม่?

  ร่างกายของคนต่างศาสนิกทุกคนเราสามารถสัมผัสเขาได้ไม่ว่าเขามีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม หากเป็นเพศเดียวกัน หรือต่างเพศที่เราไม่มีเจตนาสัมผัสเขา แต่ถ้ามีเจตนาสัมผัสเขาถือว่า หะรอม (ต้องห้ามตามนัยยะของศาสนาอยู่แล้ว) สาเหตุที่ไม่เป็นไรก็เพราะ ร่างกายของคนต่างศาสนิกไม่ใช่นะญิส (กล่าวคือ ร่างกายของเขาสะอาด) นั่นเอง ทว่าที่ว่า เป็นนะญิส คือ นะญิสทางด้านความเชื่อ (อะกีดะฮฺ) เท่านั้น เพราะเขากราบไหว้เจ้าอื่นจากพระองค์อัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่า إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ "แท้จริงบรรดาผู้ที่ตั้งภาคี (มุชริก)...