31.4 C
Bangkok
วันอาทิตย์, สิงหาคม 25, 2019
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารไอแบงก์ ลงพื้นที่ประสบเหตุจังหวัดปัตตานี ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด

  นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจรายย่อย พร้อมด้วย นายธีระ  ยีโกบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   กลุ่มงานธุรกิจสาขา สายงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  (ไอแบงก์) ลงพื้นที่ประสบเหตุจังหวัดปัตตานี เยี่ยมเยียน  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้บริหารทั้ง  3 แห่งร่วมให้การต้อนรับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  โรงเรียนศาสนสถาน และโรงเรียนมูลนิธิอาซิสสถาน  เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยและให้กำลังใจต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ได้แวะเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานสาขาในเขตจังหวัดปัตตานีอีกด้วย เมื่อเร็วๆนี้   . .

ไอแบงก์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2562

  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2562 โดย นายวุฒิชัย  สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ  ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย  ศิริไล ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะกรรมการสมาคมฯ  ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงการศึกษาบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (สศค.) ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา  

ไอแบงก์ มอบเงินซะกาต ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ครั้งที่ 2 ปี 2562”

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) และนายอรุณ บุญชม ผู้ชำนาญการด้านการเงินอิสลาม พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบเงินซะกาต ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ครั้งที่ 2 ปี 2562” เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ยากจน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท โดยมี นายดิเรก วันแอเลาะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบเงินซะกาต...

ขอเชิญทุกท่านร่วมการประกวดเรียงความและภาพถ่ายเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก ตั้งแต่วันนี้ – 12 ก.ค. 62

  ด้วยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีโครงการจัดทำสมุดบันทึก ซึ่งมีภาพประกอบและเนื้อหาที่สะท้อนวิถีชีวิตและมุมมองของชุมชนมุสลิมในประเทศไทย เพื่อจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศมุสลิม องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสลามที่สำคัญและสถานศึกษาต่างๆ ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของไทยที่ชุมชนต่างศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีและสันติโดยมีเยาวชนเป็นสมาชิกรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทพัฒนาชาติให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศแบ่งกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) การประกวดเรียงความ และ (2) การประกวดภาพถ่าย เพื่อคัดเลือกผลงานนำไปใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. การประกวดเรียงความหัวข้อ “เยาวชนไทยมุสลิม ร่วมใจอาสา เพื่อพัฒนาสังคม” เรียงความควรสะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการพัฒนาสังคมให้สงบสุขน่าอยู่ สมาชิกในสังคมมีความสามัคคีปรองดอง เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางความคิด มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑.๑ การส่งผลงาน      ๑.๑.๑ การประกวดเรียงความแบ่งเป็น ๒...

“ไอแบงก์” ครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17 หลังแผนฟื้นฟู เร่งสร้างกำไร เน้นความยั่งยืนทางการเงินคู่ธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมพัฒนาระบบIT

  ไอแบงก์ ครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17 ระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ระบุเป็นปีที่สำคัญหลังออกจากแผนฟื้นฟูเมื่อตอนต้นปี จบไตรมาสแรกสามารถทำกำไรสุทธิกว่า 170 ล้านบาท ยังคงมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ามุสลิมตามพันธกิจธนาคาร ควบคู่การขยายสินเชื่อกลุ่มลูกค้ารายใหญ่คุณภาพสูงความเสี่ยงต่ำ พร้อมเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศ (ไอที) เพื่อรองรับโมบายแบงก์กิ้ง นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นประธานงาน “16th Anniversary ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 16 ก้าวสู่ปีที่ 17 พร้อมร่วมประกอบพิธีการทางศาสนาและให้การต้อนรับ ฯพณฯอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกล่าวขอพรสร้างความสิริมงคล ร่วมกับกลุ่มผู้นำศาสนาอิสลามระดับประเทศหลายท่าน ในช่วงเช้าวันนี้ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย...

จุฬาฯประกาศไม่เห็นดวงจันทร์ให้วันพุธที่5มิถุนายน2562เป็นวันอีดิ้ลฟิตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (อีฏิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ควรทำไหม? ชาวเน็ตวิจารณ์ขรม คลิปวัยรุ่น สลักชื่อบนหินย้อย ในอุทยานแห่งชาติแม่เมย

ไม่ต้องช่วยดูแลก็ได้ ขอแค่ไม่มือบอนก็พอ ที่ล่าสุดได้มีการแชร์คลิปกลุ่มวัยรุ่นเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่เมยที่จังหวัด ตาก แล้วดันมือบอนสลักชื่อบนหินย้อย โดยเจ้าของคลิปได้ระบุข้อมูลว่า “เมื่อไหร่คนเที่ยวธรรมชาติ จะเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้ซักที หินงอก หินย้อย พังเพราะ กะเหรี่ยงพวกนี้ ห้ามก็ทำหน้าเฉย ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่ก็ไม่สนใจ 😔 ทั้งโมโห ทั้งเสียใจ #นี่มันอุทยานแห่งชาติ #youlike #อุทยานแห่งชาติแม่เมย #ถ้ำแม่อุสุ #จังหวัดตาก” ซึ่งหลังจากได้แชร์บนโซเชี่ยล ทำให้คนเข้ามาวิจารร์ถึงความไม่เหมาะสมกันอย่างล้นหลาม มีลูกสอนลูก...