26.5 C
Bangkok
วันพุธ, ตุลาคม 24, 2018
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯนราธิวาสชวนเที่ยวงาน “ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ” ที่ศาลากลางจังหวัด

  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนเที่ยวชมงานของดีจังหวัดนราธิวาส "ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ" และร่วมชมนิทรรศการผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส วันนี้ (20 ต.ค. 61) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กำหนดจัดงานตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส "ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ" และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและกิจกรรมเด่นของชุมชนท่องเที่ยว ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด ตลอดจนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในราคายุติธรรม อีกทั้ง เพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายสินค้า...

กอ.กทม.รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

  ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 ซึ่งมีกำหนดต้อนรับคณะเยาวชน จำนวน 330 คน จาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา ไทย ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน เมียนมา ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการจัดให้เยาวชนต่างชาติพักกับครอบครัวเจ้าภาพชาวไทย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คณะเยาวชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย รวมทั้งเข้าใจประเทศไทยในบริบทอื่นๆ มากขึ้น ในการนี้...

สุดปลื้ม! ไอแบงก์ติดท็อป 5 ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-ITA ประจำปี 2561

  นายพรเลิศ ลัธธนันท์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยในปี 2561 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน รวมทั้งสิ้น 426 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 54 หน่วยงาน โดยปี 2561 พบว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้คะแนนสูงถึง 93.24 ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 ธนาคารไม่เคยได้รับผลประเมินถึง 80...

ประธานอิสลามจังหวัดนราธิวาส ชวนพี่น้องมุสลิมร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” วันนี้ (11 ต.ค. 61) นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในปี 2561 นี้ รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมทั้งเชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ประกอบกับจุฬาราชมนตรี ได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิม ร่วมจัดกิจกรรมฯ โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ นำส่งคุตบะห์แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปยังทุกมัสยิดในสังกัดได้อ่าน...

สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงร.9

  สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยขอให้มีการเผยแพร่ และอ่านบทคุตบะห์ฯ ตามเอกสารดังแนบในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลาม ดาวน์โหลดภาพได้ที่ www.skthai.org ดาวน์โหลดบทคุตบะห์ฯได้ ที่นี่ ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี   .

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ฮุจญาตไทยศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลาม พร้อมนำหลักคำสอนไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน

ฮุจญาต หรือ ผู้แสวงบุญ ชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และเข้าพำนักอยู่ที่นครมาดีนะห์ เพื่อประกอบศาสนกิจ ณ มัสยิดอัลนาบาวีย์ ได้เดินทางไปศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลาม อาทิ มัสยิดกูบาอ์ ซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกที่ท่านศาสนดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ได้หยุดพัก เมื่อครั้งอพยพจากนครมักกะห์เข้าสู่นครมาดีนะห์ รวมทั้งได้ร่วมละหมาดในมัสยิดแห่งนี้ อันจะทำให้ได้รับผลบุญอย่างมาก จากนั้นได้เดินทางไปยังเทือกเขาอุฮูด ที่เคยเป็นสมรภูมิรบระหว่างกองทัพของศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) กับเหล่าข้าศึกฝ่ายตรงข้าม  นายการุญ บุญมั่น อดีตอะมีรุ้ลฮัจญ์ และรองหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ณ...