32.4 C
Bangkok
วันศุกร์, มีนาคม 5, 2021
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

มัสยิดบ้านบน จังหวัดสงขลา เดินหน้า “การ์ดไม่ตก” พร้อมสนับสนุนกิจกรรม “ศุกร์ส่งสุข”

มัสยิดอุสาสนอิสลาม (มัสยิดบ้านบน ) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมละหมาดวันศุกร์ พร้อมพี่น้องประชาชน ที่พร้อมใจกันสวมหน้ากาก และให้ความร่วมมือในการวัดอุณหภูมิ สำหรับมาตรการป้องกัน ฯ ที่กำหนดให้ผู้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ถือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางของ ศบค.ที่สำนักจุฬาราชมนตรีแจ้งให้ทุกมัสยิดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิ จัดเจลล้างมือ สวมใส่หน้ากาก เป็นต้น นอกจากนี้ ก่อนจะเริ่มพิธีกรรมทางศาสนา...

เปิดตัวหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” ตอบโจทย์ธุรกิจฮาลาลที่แรก ที่เดียว ที่ ม.สงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร "การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...

กศน.ยะลา นำสถาบันปอเนาะในพื้นที่ ประชุมแนวทางการดำเนินกิจกรรมในสถาบันศึกษาปอเนาะ

นายพิทยา เพ็ชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งทาง สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลาจัดขึ้น เพื่อให้รับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมในสถาบันศึกษาปอเนาะ และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำแนวทางการจัดกิจกรรมไปดำเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีผู้บริหาร กศน.ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ โต๊ะครูสถาบันปอเนาะ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายประเสริฐ บำเรอ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้พื้นที่ 44 อำเภอ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้...

ทหารพราน 41 ออกเยี่ยมเยียน ประชาชนกลุ่มเปราะบาง อ.รามัน จ.ยะลา โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใยประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง นางสาว สารีป๊ะ อีแต ซึ่งมีบุตรป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ขั้นรุนแรง ปัจจุบันอาการดีขึ้นและอยู่ระหว่างการรักษา เพื่อให้การช่วยเหลือขั้นต้น และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” พร้อมสำรวจความต้องการเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดโครงการฯ ประสานความช่วยเหลือจากส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ บ้านเลขที่ 46/3 หมู่ที่ 3 บ้านปูลาสะนอ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่มา : ThaiNews

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินสมทบทุนในการซื้อที่ดินของมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (15 ม.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน จำนวน 4,500,000 บาทเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินของมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มเติมเป็นเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ 53.5 ตารางวา โดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้นำศาสนาอิสลาม มุสลิมะห์ร่วมในพิธี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทานเงินสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดิน อันยังประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพสกนิกรผู้นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนิกชนทั่วไป ...

เปิด“ค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์” จัด โครงการ “เสริมทักษะภาษาไทยฯหน่วยเฉพาะกิจยะลา”

เปิด“ค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์” จัด โครงการ “เสริมทักษะภาษาไทยฯหน่วยเฉพาะกิจยะลา” โรงเรียนบ้านคูวอ อำเภอรามัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4112 สนับสนุนกิจกรรม “ค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์” ด้วยโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับคณะครู และวิทยากรญาลันนันบารู เพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียน ที่พูด อ่าน...

เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับคณะสมาคมครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษาดูงาน

เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับคณะสมาคมครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาดูงานพร้อมหารือการดำเนินงานในพื้นที่ห้วงที่ผ่านมา วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายมะหามะพาซี แซการี นากยสมาคมครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการมาศึกษาดูงานและพบปะผู้บริหารของ...

อุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี

ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี นาย Essam Saleh Al Getale อุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เป็นการเข้าพบเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักจุฬาราชมนตรีกับสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เพื่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นผลประโยชน์ระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป

คนร้ายแต่งหญิง คลุมผ้าฮีญาบอำพรางตัว ตระเวนลักทรัพย์ในเมืองยะลา

พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นำโดย พ.ต.ท.รุสดี กะโด สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา ร.ต.อ.วิจัย บุตรตะกะ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา ร.ต.อ.สัมพันธ์ จันทองสุข รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา ด.ต.อุทัย เทพทอง, ด.ต.เจริญ แก้ววิชิต และด.ต.ประเนตร ศิลาสุวรรณ์ ได้ร่วมกันจับกุมตัว ชายอายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 148/7 ม.6 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ในข้อหาลักทรัพย์ และได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง แถลงข่าวจับกุมพร้อมของกลาง ประกอบด้วย...

โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” มอบบ้านหลังที่ 15 ในพื้นที่ ต.บาโงยซีแน อ.ยะหา จ.ยะลา

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานส่งมอบบ้าน หลังที่ 15 ในโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้แก่ นางสาว รอมือล๊ะ สะแปอิง ณ บ้านเลขที่ 84 บ้านบาโงยซิแน หมู่ที่ 3 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมี พันเอก ทิม เรือนโต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา, พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47, นายอำเภอยะหา, ตำรวจภูธรยะหา, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

เปิด“ค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์” จัด โครงการ “เสริมทักษะภาษาไทยฯหน่วยเฉพาะกิจยะลา”

เปิด“ค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์” จัด โครงการ “เสริมทักษะภาษาไทยฯหน่วยเฉพาะกิจยะลา” โรงเรียนบ้านคูวอ อำเภอรามัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41...