32.4 C
Bangkok
วันศุกร์, มีนาคม 5, 2021
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจ.ชายแดนใต้ ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำดื่มช่วยอุทกภัยใต้

ที่โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายนิเดร์ วาบา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยสมาชิก สปท. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ได้ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคพี่น้องชาวใต้ จากกรณีเกิดภาวะอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนราธิวาส จนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลกระทบและเกิดภาวะความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนจำนวนนับแสนครอบครัว นายนิเพาซาน วาบา ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา กล่าวว่า ทางสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้มีการหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาดรวมถึงโรงเรียนเอกชนอื่นๆ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชน ภายใต้หัวใจคนไทยไม่ทิ้งกัน โดยช่วยเหลือจัดผลิตและหาน้ำดื่มสะอาด เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัย ซึ่งวันนี้มีโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 55 โรง ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด 31,590 ขวด และเงินสด จำนวน 2,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล...

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนว่าด้วยแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมฯเข้าพบหารือที่สำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติคำสอนอิสลามปลูกฝังการอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

13 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนว่าด้วยแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดย นายกษิต ภิรมย์  ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย และคณะ เข้าพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติ หรือหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่นำไปใช้ในการอบรมสั่งสอน การเผยแผ่ หรือการปลูกฝังการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมภายใต้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี  และนายสมชาย เจ๊ะวังมา รองผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี  นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี

“ไอแบงก์ เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขอเชิญชวนบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยการบริจาคเงินผ่าน ชื่อบัญชี “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” เลขที่ 008-1-31765-4 สาขาอโศก ทั้งนี้ เพื่อเตรียมเงินบริจาคดังกล่าว...สู่มือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อไป  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ibank Call Center  โทร 1302

มุขมนตรีรัฐกลันตันเข้าพบผู้ว่าฯนราธิวาสมอบเงิน 4 แสนบาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจ.นราธิวาส

นายมูฮัมหมัด ยะโก๊บ มุขมนตรีรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียและคณะ เดินทางเข้าพบนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ได้พูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมกับฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 ริงกิต จำนวน 4 แสนบาท โอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และกล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ครั้งหนึ่งเคยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบของอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เมื่อครั้งที่เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

กรรมการอิสลามจ.ปทุมฯเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคของพี่น้องชาวปทุมฯ 148,089 บาท ช่วยน้ำท่วม

อ.เสรี ล้ำประเสริฐ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายปรีชา โกมินทร์กรรมการอิสลามประจำจังหวัดฯ นำเงินบริจาคของพี่น้องชาวปทุมธานี จำนวนเงิน 148,089 บาท มอบให้สำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี อ.มับรูค บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และ อ.ซัลมาล พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี รับมอบเงิน

14 มกรานี้ ศอ.บต.ชวนเด็กชมการแสดงท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่งานวันเด็กฯ สนามโรงพิธีช้างเผือก

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นคุณค่าและพลังแห่งความสามารถของเด็กจึงได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ เสริมสร้างศักยภาพ ให้เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านต่างๆ เสริมสร้างระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม มีโอกาสได้ศึกษาและค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งเข้าถึงนวัตกรรมเท่าเทียมกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ดังนั้น ศอ.บต. จึงได้จัดทำท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ สร้างฝันให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความรู้ ความคิด ความมีเหตุผลและความเพลิดเพลินในการศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาว สร้างความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์ การศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ครั้งนี้ จะจัดในรูปแบบของการจัดนิทรรศการการแสดงกิจกรรมการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถร่วมชมแสดงท้องฟ้าจำลอง วันที่ 14 มกราคม 2560 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ...

“ไอแบงก์ออกมาตรการพักชำระเงินต้น โดยให้ลูกค้าชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยใต้”

นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง ไอแบงก์ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง และได้ตระหนักมาโดยตลอดถึงการให้ความสำคัญในการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้น โดยชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน หลังจากนั้นให้ชำระเงินต้นและกำไร ตามสัญญาเดิม สำหรับลูกค้าธนาคารที่อยู่ในประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึง จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใต้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ Call Center โทร 1302 นางสาววีณา กล่าวทิ้งท้าย

ทูตปากีสถาน หารือร่วม ผู้ว่าฯจ.ตราด รับทราบข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

ดร.โซเฮล คาน เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายโคลาม นาบี อุปทูตพาณิชย์ เดินทางพบปะหารือกับนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตราดในเรื่องของการแลกเปลี่ยนโอกาสทางด้านการค้า และการลงทุนระหว่างกัน ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย กล่าวว่า การเดินทางศึกษาพื้นที่และหารือร่วมเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เป็นการรับทราบข้อมูลลู่ทางการส่งเสริมการค้า การลงทุนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลพื้นฐานในการที่จะเข้ามาลงทุนร่วม เนื่องจากจังหวัดตราด มีศักยภาพในสินค้าเกษตรหลายชนิด นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานด้านการลงทุนของประเทศปากีสถาน ในการพร้อมรองรับการลงทุนจากนักลงทุนของประเทศไทยอีกด้วย ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

เปิด“ค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์” จัด โครงการ “เสริมทักษะภาษาไทยฯหน่วยเฉพาะกิจยะลา”

เปิด“ค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์” จัด โครงการ “เสริมทักษะภาษาไทยฯหน่วยเฉพาะกิจยะลา” โรงเรียนบ้านคูวอ อำเภอรามัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41...