28.5 C
Bangkok
วันอาทิตย์, สิงหาคม 19, 2018
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

สัตว์ที่ตายเอง เราสามารนําเนื้อนั้นไปให้คนกาเฟรได้ไหม ?

สัตว์ที่ตายเอง เราสามารนําเนื้อนั้นไปให้คนกาเฟรได้ไหม ? ตอบ      สัตว์ที่ตายเองถือว่าเป็นซากสัตว์ ศาสนาตัดสินว่าเป็นนะยิส(สิ่งสกปรก) ห้ามรับประทานและห้ามซื้อขาย ส่วนการให้กาเฟรนั้น หากตัดสินตามทฤษฎีนิติศาสตร์แล้วถือว่า ไม่อนุญาต โดยทฤษฎีดังกล่าวระบุว่า “สิ่งที่ขายได้ ก็ให้ได้” ในทางตรงกันข้าม “สิ่งที่ขายไม่ได้ ก็ให้ไม่ได้” (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

นักเรียนมุสลิมจ.ชายแดนใต้ สนใจเข้าค่าย ฝึกทักษะการใช้ภาษา และวัฒนธรรมจีน

สมาพันธ์โรงเรียนเอกชน จชต.สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา เตรียมความพร้อมพื้นฐานภาษาจีนให้กับเยาวชน เปิดค่ายภาษา และวัฒนธรรมจีน เพื่อการศึกษาต่อในด้านภาษาจีน และแข่งขันในตลาดโลก มุ่งเน้น สนทนาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นักเรียนระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสนใจเข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษา “โครงการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน” ซึ่งสมาพันธ์โรงเรียนเอกชน จชต. โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม จชต. สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 จ.ยะลา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 ทั้งนี้เพื่ออบรมภาษาจีนพื้นฐานให้กับนักเรียน เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารสนทนาในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้ง นำความรู้ที่เรียนไปสื่อสารกับเจ้าของภาษา...

หน่วยความมั่นคงยะลาระวังเข้ม!!ป้องกันการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ ครบ 13 ปี “กรือเซะ”

ด่านตรวจวัดหลักห้า เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.15212 หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 โดยการนำของ ร.ท.ธนภัทธ เสาวบุตร หัวหน้าหน่วย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด ซึ่งเป็นเส้นทางก่อนเข้าเขตเมืองยะลา เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่และประชาชน โดยเน้นตรวจค้นบุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะ เป้าหมาย ต้องสงสัย ทุกคัน ที่จะสัญจรผ่านเข้าไปยังพื้นที่เขตเมืองอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งให้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนในพื้นที่ เส้นทางสุ่มเสี่ยง เพื่อให้ความปลอดภัยกับประชาชนที่เป็นเป้าหมายอ่อนแอ ตามมาตรการและแผนการดูแลรักษาความปลอดภัยเขตเมือง ซึ่งทางแม่ทัพภาค 4 ได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังชุมชนล่อแหลม ชุมชนเสี่ยง และพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันคนร้ายก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับหน่วยความมั่นคงได้เน้นย้ำ ในวันนี้ 28 เม.ย.2560 เป็นวันครบรอบ 13...

ก่อนเมี๊ยะอ์รอจท่านนบี (ซ.ล.) ละหมาดอย่างไร ?

ก่อนเมี๊ยะอ์รอจท่านนบี (ซ.ล.) ละหมาดอย่างไร ? ตอบ      การละหมาดฟัรฎู 5 เวลา ถูกบัญญัติในค่ำเมี๊ยะอ์รอจก่อนการฮิจเราะห์ของท่านนบี (ซ.ล.) และก่อนจากนั้นมีรายงานว่า ท่านนบี (ซ.ล.) ได้มีการละหมาดมาแล้ว นักวิชาการบางกลุ่มบอกว่า ละหมาดก่อนเมี๊ยะอ์รอจมีสองเวลาคือ เวลาเช้า 2 รอกอัต และเย็นอีก 2 รอกอัต และบางท่านบอกว่า ท่านนบี (ซ.ล.) ละหมาดในยามดึก ส่วนวิธีการละหมาดดังกล่าวจะเหมือนหรือต่างกับการละหมาดหลังการละหมาดฟัรูฎูถูกบัญญัติ (การละหมาดปัจจุบัน) นั้น ไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่มีหลักฐานยืนยัน (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ศอ.บต.เร่งหามาตรการป้องกันปัญหาปชช.ในจชต.ถูกจับกุมหลังเข้าไปทำงานที่มาเลย์

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.เปิดเผยถึงผลการประชุมหารือแนวทางป้องกันปัญหาและเร่งสร้างความเข้าใจในการเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีการเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสาร การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเข้าไปทำงานอย่างถูกต้อง รวมทั้ง การหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้บุคคลที่เคยกระทำความผิดในมาเลเซียแล้ว เดินทางกลับเข้าไปกระทำผิดซ้ำ ตลอดจนการจัดกิจกรรมตลาดนัดพบแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ การประกอบอาชีพในพื้นที่ และการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ จัดส่งข้อมูลประวัติบุคคลที่กระทำความผิดเพื่อการประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานแบบเร่งด่วนเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ทำงานในพื้นที่ต่อไป ที่มา : กรมระชาสัมพันธ์

ไอแบงก์ จับมือ บสย. เปิดตัว “โครงการสินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม”

จากการที่ธนาคารประสบความสำเร็จในโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ อาทิ โครงการยกระดับอพาร์ทเม้นท์มุสลิม โครงการเพื่อสนับสนุนโรงแรมบนเกาะพีพี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการมุสลิมในพื้นที่ รวมทั้งโครงการไอแบงก์ร่วมนำพาธุรกิจฮาลาลไทยมุ่งไกลสู่ต่างแดนที่สนับสนุนการได้เครื่องหมายรับรองฮาลาล และนำพาผู้ประกอบการฮาลาลไปเปิดตลาดในต่างแดน ซึ่งได้รับการตอบรับและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี วันนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดสินเชื่อธุรกิจมุสลิม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จับมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “โครงการสินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม” เพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่เป็นพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยให้วงเงินสินเชื่อต่อราย 50,000-200,000 บาท ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 5 ปี คิดอัตรากำไรเพียง 1 % ต่อเดือน และพิเศษสุด! ธนาคารขอมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุตะกาฟุล และการค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย.ฟรี! เริ่มให้บริการแล้ววันนี้ ถึง 15 ธันวาคม ศกนี้ เท่านั้น ผู้สนใจสมัครขอรับบริการสินเชื่อดังกล่าวได้ที่ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ...

ผอ.สปข.6 ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ พร้อม “ละศีลอด” เดือนรอมฎอน สืบสานประเพณีศาสนาอิสลาม

  สวท.ยะลา รวมเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ พร้อม”ละศีลอด” เดือนรอมฎอน สืบสานประเพณีศาสนาอิสลาม ขณะ ผอ.สปข.6 ระบุ การดึงเครือข่ายเข้ามีส่วนร่วม ช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายภาครัฐ ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนมาสู่ภาครัฐ วันนี้ (7 มิ.ย 61) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (สวท.ยะลา) พร้อมด้วยเครือข่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายสื่อมวลชน และกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดยะลาได้ร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมกับพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอน ด้วยการจัดกิจกรรมละศีลอด เพื่อเป็นการแสดงความยินดีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ได้ปฎิบัติศาสนกิจ ตามบทบัญญัติมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึงความประเสริฐของรอมฎอน อีกทั้ง เพื่อเป็นการสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของศาสนาอิสลาม โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต...

ไอแบงก์จับมือ “สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์” ส่งเสริมการเงินท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง

นายปภาณ อารียา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วย นายวิลาศ สมาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ อัล - อิสลามียะฮ์ จำกัด  จัดพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด  จ.ภูเก็ต เพื่อส่งเสริมสถาบันการเงินในระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมี นายบุญชัย นวจินดาพันธุ์   ผู้อำนวยการสำนักงานภาคอาวุโส สำนักงานภาคใต้ตอนบน (ไอแบงก์) นายสรธรรม จินดา ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน  โดยมี ประธานกรรมการ และผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด จ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์อัล- อิสสลามียะฮ์ จำกัด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง...

ฮุจญาตไทยศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลาม พร้อมนำหลักคำสอนไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน

ฮุจญาต หรือ ผู้แสวงบุญ ชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และเข้าพำนักอยู่ที่นครมาดีนะห์ เพื่อประกอบศาสนกิจ ณ มัสยิดอัลนาบาวีย์ ได้เดินทางไปศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลาม อาทิ มัสยิดกูบาอ์ ซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกที่ท่านศาสนดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ได้หยุดพัก เมื่อครั้งอพยพจากนครมักกะห์เข้าสู่นครมาดีนะห์ รวมทั้งได้ร่วมละหมาดในมัสยิดแห่งนี้ อันจะทำให้ได้รับผลบุญอย่างมาก จากนั้นได้เดินทางไปยังเทือกเขาอุฮูด ที่เคยเป็นสมรภูมิรบระหว่างกองทัพของศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) กับเหล่าข้าศึกฝ่ายตรงข้าม  นายการุญ บุญมั่น อดีตอะมีรุ้ลฮัจญ์ และรองหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ณ นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่า การเยือนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลามและด้านการสงครามของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์นั้น เป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ผู้แสวงบุญได้เห็นสภาพพื้นที่จริงที่แตกต่างจากการศึกษาผ่านตำรา และยังเป็นเมืองของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ในชีวิตบั้นปลายอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้แสวงบุญยังได้รับกุศลจากการมาเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์นี้ ด้าน นายมะตอเฮ มะดง ราษฎรอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมให้มาประกอบพิธีฮัจญ์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4...

มหัศจรรย์แห่งอัลกุรอาน….

  ท่านบัยฮะกีย์ได้บันทึกรายงานจากท่านอิบนุอับบาส(รฎ.)ว่า..แท้จริงท่านร่อซู้ล(ซ.ล)ได้กล่าวแจงไว้ในดำรัสแห่งอัลลอฮฺตะอาลา. {قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَا ء الْحُسْنَى}.. มันให้ความคุ้มครองปลอดภัยจากการขโมยของบรรดาหัวขโมย.. แท้จริงมีศ่อฮาบะฮ์ของท่านนบี(ซ.ล)ท่านหนึ่ง เมื่อเขาเข้านอนเขาได้อ่านอายะฮ์นี้ ในคืนนั้นก็มีขโมยเข้ามาลักขโมยทรัพย์สินของเขาในบ้าน แล้วหอบหรือแบกทรัพย์ที่ขโมยเพื่อหนีไป แต่แล้วเขาไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้ทั้งๆ ที่ประตูนั้นเปิดอยู่แล้ว.. ขณะนั้นศ่อฮาบะฮ์ท่านนั้นยังไม่หลับ ท่านเห็นขโมยพยายามเปิดประตูถึงสามครั้ง แต่ก็มิสามารถเปิดได้ เขา(ขโมย)จึงวางทรัพย์ที่ขโมยมากองไว้ที่นั้น ศ่อฮาบะฮ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านถึงกับหัวเราะแล้วกล่าวว่า แท้จริงฉันได้ทำการรักษาคุ้มครองบ้านของฉันแล้ว... الله اكبرولله الحمد..   ขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง  

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด