34 C
Bangkok
วันจันทร์, พฤษภาคม 21, 2018
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

9 ความจริงที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน

การกำเนิดชีวิต น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ เราทุกคนรู้ดีว่าน้ำมีความสำคัญต่อชีวิต แต่อัลกุรอานนั้นได้กล่าวถึงความสำคัญของน้ำไว้อย่างน่าประหลาดใจ เพราะอัลกุรอานนั้นคือดำรัสของอัลลอฮฺที่มาช้านานก่อนที่วิทยาศาสตร์จะค้นพบความจริงนี้ ความว่า “ เราได้สร้างสิ่งมีชีวิตทุกอย่างขึ้นมาจากน้ำ พวกเขายังไม่ศรัทธาอีกหรือ? ”   (อัลกุรอาน 21:30) ในข้อนี้ น้ำจะถูกชี้ให้เห็นว่าเป็นที่มาของทุกชีวิต สิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นมาจากเซลล์ และเซลล์นั้นประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น 80% ขอไซโทรพลาสซึม (วัสดุเซลล์พื้นฐาน) ของเซลล์สัตว์นั้นเป็นน้ำ ซึ่งถูกอธิบายในตำราทางชีววิทยา   ความจริงที่ว่าสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยน้ำส่วนถูกค้นพบหลังจากการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ ในขณะที่ทะเลทรายอันแห้งแล้งของประเทศอาหรับ “น้ำ” กลับเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนจะคาดคิด เหล็ก เหล็กนั้นไม่ใช่วัตถุที่มีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่เดิม แต่เป็นสิ่งที่ถูกนำมาจากอวกาศผ่านการชนของอุกกาบาตร มันอาจฟังดูเหลือเชื่อ แต่นี่คือความจริงที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ในขณะที่อัลกุรอานกล่าวเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเหล็กไว้ ความว่า “ เราได้ส่งเหล็กที่มีความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติลงมา และมันมีประโยชน์มากมายต่อมนุษยชาติ ”   (อัลกุรอาน 57:25) อัลลอฮฺได้ใช้คำว่า "ส่งลงมา" สำหรับเหล็ก...

ประกาศจุฬาฯการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลเกาะดะห์

ประกาศจุฬาฯการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลเกาะดะห์ ฮิจเราะห์ศํกราช 1438 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับของฟ้า ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบ

ผู้ถือศีลอดจะบ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูกจะได้หรือไม่?

ผู้ถือศีลอดจะบ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูกจะได้หรือไม่? สำหรับผู้ถือศีอลอดที่จะบ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออกนั้น ถือว่าไม่ทำให้เสียศีลอด แต่ต้องกระทำอย่างค่อยๆอย่าให้รุนแรงมากนัก เพราะจะทำให้น้ำเข้าด้านในของลำคอและจมูกได้ ท่านนบี(ซ.ล.) สอนไว้ความว่า “จงให้รุนแรงในการสูดน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออก ยกเว้นท่านจะเป็นคนถือศีลอด” (ควรกระทำค่อยๆ) กรณีการบ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูกนั้น ในหมู่นักวิชาการนิติศาสตร์อิสลาม(ฟุกอฮาอ์) ได้แยกแยะไว้หลายประเด็น แต่ประเด็นก็มีข้อตัดสิน(ฮุก่ม) ที่แตกต่างกันออกไป ดังจะได้มาเรียนพอเป็นสังเขปดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ศาสนาส่งเสริมให้บ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูก เพื่อทำความสะอาด สำหรับผู้ถือศีอลอดและไม่ได้ถือศีลอด แต่ผู้ถือศีลอดนั้นควรกระทำอย่างค่อยๆ ถ้าน้ำไม่เข้าสู่ด้านใน ถือว่าไม่เสียศีลอด โดยเอกฉันท์ ประเด็นที่สอง เมื่อคนหนึ่งถือศีลอด เขาบ้วนปากหรือสูดน้ำเข้าจมูกน้ำได้เข้าสู่ด้านในของจมูกและปาก(เข้าล้ำลำคอที่ออกเสียงฮาเล็ก) ต้องพิจารณาต่อไปว่า การกระทำ(บ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูก) นั้น กระทำอย่างรุนแรงหรือธรรมดา ถ้าหากกระทำอย่างธรรมดาและน้ำมันพลัดเข้าด้านในโดยไม่ตั้งใจถือว่าไม่เสียศีลอด แต่ถ้ากระทำอย่างรุนแรงแล้วน้ำเข้าสู่ด้านในถือว่าทำให้เสียศีลอด นี้คือทัศนะคติของส่วนใหญ่ของมัซฮับซาฟิอี หะนะฟี และมาลิกี ส่วนมัซฮับฮำบาลี และบางส่วนของซาฟิอี ถือว่า เสียศีอลดทั้งสิ้นเมื่อมีน้ำเข้าสู่ด้านใน ไม่ว่าจะกระทำอย่างค่อยๆ หรืออย่างรุนแรงก็ตาม ประเด็นที่สาม การบ้วนปากก็ดี...

เก็บเงินได้ประมาณ หนึ่งแสนบาท ในหนึ่งปี เพื่อที่จะไว้สร้างบ้านหรือซื้อบ้าน ต้องออกซะกาตไหม อย่างไร ?

เก็บเงินได้ประมาณ หนึ่งแสนบาท ในหนึ่งปี เพื่อที่จะไว้สร้างบ้านหรือซื้อบ้าน ต้องออกซะกาตไหม อย่างไร และถ้าหากว่าในปีต่อๆมาเรามีเงินเก็บเพิ่มอีก ต้องออกซะกาตเท่าไหร่ อย่างไร แต่จุดประสงค์ที่เก็บก็เพื่อสร้างบ้านซื้อที่ดิน ตอบ      ปัจจุบันพิกัดเงินที่เก็บไว้มิได้ใช้จ่ายอะไรจำนวนประมาณ 120,000 บาท เมื่อครบปีจำเป็นต้องออกซะกาต 2.5 ไม่ว่าเงินนั้นจะเก็บไว้เพื่อการใดก็ตาม แต่ถ้ามีไม่ครบจำนวนดังกล่าวก็ไม่ต้องออกซะกาต หรือหากนำไปใช้หมุนเวียนในรอบปีก็ไม่ต้องออกซะกาตเช่นกัน เพราะศาสนาส่งเสริมให้มีการนำเงินไปหมุนเวียนในท้องตลาด

ศอ.บต.ให้การต้อนรับคณะสือมวลชนจากมาเลเซีย ขณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยกับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โดย ศอ.บต. ได้นำเสนอถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในงานด้านการบริหารและการพัฒนา และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้คณะสื่อมวลชนรับทราบและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำหรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางมาครั้งนี้ประกอบด้วย ทีวีแห่งชาติ BE NAMA ทีวีอัลฮิจเราะห์ HYPPTV สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ นิตยสาร ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย...

“โต ซิลลี่ฟูล” แถลงขอโทษปมวิจารณ์ไม่กราบรูปปั้น วอนคนไทยทุกคนให้อภัย

  จากกรณีที่ “โต วีรชน ศรัทธายิ่ง” อดีตนักร้องนำวง “ซิลลี่ฟูล” ได้จัดรายการโต-ตาลกับพิธีกรคู่หูและมีการตอบคำถามจากทางบ้าน "ทำไมอิสลามไม่มีรูปปั้นของพระเจ้า เหมือนชาวพุทธไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ" ซึ่งมีบางคำพูดที่โตบอกว่า “ผมจะไม่กราบสิ่งใดที่ต่ำเท่าผม หรือต่ำกว่าผม มันไม่มีชีวิต จะไหว้ทำไมสิ่งไม่มีชีวิต รูปร่างอัปลักษณ์กว่าผม ปั้นให้ตายก็หล่อสู้ผมไม่ได้” จนกลายมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างและดูท่าเรื่องราวจะลุกลามใหญ่โต ส่งผลให้นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ออกมาเตือนคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ ผ่านเฟซบุ๊กสำนักจุฬาราชมนตรี โดยระบุว่า การเผยแพร่ศาสนาในสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม จะต้องสุขุมรอบคอบ และเคารพต่อศาสนาอื่น จึงอยากให้ทุกคนเดินตามแนวทางที่อิสลามสอน ใช้วิทยปัญญา และคำสอนอันดีงาม ไม่ใช่บริพาษ กล่าวร้าย ที่จะนำไปสู่การโต้ตอบ และสร้างความแยกในสังคมตามมา {อ่านข่าว : “จุฬาราชมนตรี” ยกอัลกุรอ่านเตือน “ผู้รู้” อิสลามห้ามวิจารณ์ศาสนาอื่น...

จุดยืนของมุสลิม กับ วันวาเลนไทน์ ที่เราควรเข้าใจ

  เข้าเดือน ก.พ. แล้ว ใครหลายคนคงสังเกตได้ว่าช่วงนี้บรรดาร้านต่างๆ จะตกแต่งในโทนสีชมพูดหรือให้บรรยากาศหวานแหววเพื่อรับกับ วันวาเลนไทน์ หรือ วันแห่งความรัก ในวันที่ 14 ก.พ. ซึ่งเป็นวัฒนธรรมตะวันตกที่กำลังแทรกซึมในประเทศทั่วโลก และตอนนี้ก็กำลังเข้ามาในวัฒนธรรมมุสลิมด้วยเช่นกัน ดังนั้นวันนี้เราจึงมาพูดเพื่อตระหนักว่ามุสลิมเราควรมีจุดยืนกับวัฒนธรรมนี้อย่างไร ท่านนะบีย์ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่าวว่า “ขอยืนยัน พวกท่านจะเดินตามแนวทางผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าทีละคืบ ทีละศอก จนกระทั่งพวกเขาเข้ารูแย้ (ที่สกปรก) พวกท่านก็ตามมันเข้าไป บรรดาซอฮาบะฮ์เรียนถามว่า โอ้ ท่านร่อซูลุลอฮ์ (ตาม) พวกยิวและพวกนะศอรอกระนั้นหรือ? ท่านร่อซูลลลอฮ์ ตอบว่า แล้วจะใครอีกเล่า” (รายงานโดยอัลหากิม, หะดีษลำดับที่ 8506) ความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ เป็นที่ทราบกันดีว่าวันวาเลนไทน์ (Valentine day) เป็นวัฒนธรรมตะวันตก มีความเป็นมาอย่างไรและมีความลึกซึ้งแค่ไหนนั้นแม้แต่ชาวตะวันตกซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเองก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ ดังที่ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต...

นักเรียนมุสลิมจ.ชายแดนใต้ สนใจเข้าค่าย ฝึกทักษะการใช้ภาษา และวัฒนธรรมจีน

สมาพันธ์โรงเรียนเอกชน จชต.สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา เตรียมความพร้อมพื้นฐานภาษาจีนให้กับเยาวชน เปิดค่ายภาษา และวัฒนธรรมจีน เพื่อการศึกษาต่อในด้านภาษาจีน และแข่งขันในตลาดโลก มุ่งเน้น สนทนาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นักเรียนระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสนใจเข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษา “โครงการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน” ซึ่งสมาพันธ์โรงเรียนเอกชน จชต. โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม จชต. สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 จ.ยะลา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 ทั้งนี้เพื่ออบรมภาษาจีนพื้นฐานให้กับนักเรียน เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารสนทนาในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้ง นำความรู้ที่เรียนไปสื่อสารกับเจ้าของภาษา...

อิสลามสอนตั้งสติก่อนเปล่งคำอุทานนั้นออกไป

คำอุทานเป็นประโยคที่เราจะใช้เวลาตกใจ หรือแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่มีความหมายอะไร เช่น อุ๋ย โอ้ย โอ้โห เป็นต้น แต่ก็จะมีคำพูดหรือประโยคที่อุทานฟังแล้วระคายหู ที่จะออกแนวหยาบคาย แนวลามก หรือคำพูดที่ออกมาจากอารมณ์โดยไม่ได้กลั่นกรอง เช่น อยากตาย โอ้ยเมื่อไรจะหายสักที เหนื่อยวะ อิ่มโว้ย เป็นต้น กัมปงไทยฉบับนี้มาค้นหาข้อมูลว่าการพูดในอิสลาม ขอบเขต มารยาท ผลกระทบของการพูด ยกตัวอย่างในสมัยนบีว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยนั้น นำมาเพื่อเตือนใจพี่น้องมุสลิม จากอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ ต่อกรณีในเรื่องคำอุทานของพวกเรา โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมบางครั้งอาจจะเกินเลย อาจจะฟังดูแล้วไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่ ฟังดูแล้วอาจจะกระทบความรู้สึกในบางถ้อยคำ เราต้องเข้าใจคำว่าอุทานก่อน คำว่าอุทานบางครั้งไม่ได้เป็นประโยค เพราะว่าประโยคฟังแล้วต้องได้ใจความ เป็นการเปล่งเสียงออกไปเพื่อแสดงความรู้สึกของอาการช่วงเวลานั้น จะเป็นอาการโกรธ อาการดีใจ อาการตกใจ บางครั้งคำออกไปแล้วหาความไม่ได้ หรือบางครั้งเป็นถ้อยคำไม่มีความหมายในภาษาไทย หรือบางครั้งมีความหมายแต่เป็นความหมายที่อาจจะไม่ค่อยจะถูกต้อง...

ฮุจญาตไทยศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลาม พร้อมนำหลักคำสอนไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน

ฮุจญาต หรือ ผู้แสวงบุญ ชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และเข้าพำนักอยู่ที่นครมาดีนะห์ เพื่อประกอบศาสนกิจ ณ มัสยิดอัลนาบาวีย์ ได้เดินทางไปศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลาม อาทิ มัสยิดกูบาอ์ ซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกที่ท่านศาสนดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ได้หยุดพัก เมื่อครั้งอพยพจากนครมักกะห์เข้าสู่นครมาดีนะห์ รวมทั้งได้ร่วมละหมาดในมัสยิดแห่งนี้ อันจะทำให้ได้รับผลบุญอย่างมาก จากนั้นได้เดินทางไปยังเทือกเขาอุฮูด ที่เคยเป็นสมรภูมิรบระหว่างกองทัพของศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) กับเหล่าข้าศึกฝ่ายตรงข้าม  นายการุญ บุญมั่น อดีตอะมีรุ้ลฮัจญ์ และรองหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ณ นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่า การเยือนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลามและด้านการสงครามของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์นั้น เป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ผู้แสวงบุญได้เห็นสภาพพื้นที่จริงที่แตกต่างจากการศึกษาผ่านตำรา และยังเป็นเมืองของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ในชีวิตบั้นปลายอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้แสวงบุญยังได้รับกุศลจากการมาเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์นี้ ด้าน นายมะตอเฮ มะดง ราษฎรอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมให้มาประกอบพิธีฮัจญ์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

โกรธแค้นอะไรขนาดนั้น กลุ่มวัยรุ่นฉุนจอดรถขวาง รุมกระทืบคู่กรณีเละ

เดี๋ยวนี้มักมีข่าวคนไม่พอใจอะไรก็ทำร้ายกันตลอด อย่างล่าสุดได้มีการแชร์คลิปของสมาชิกเฟซบุ๊ก Wichawee Wisasnakron‎ โดยเจ้าตัวระบุข้อมูลว่า “รบกวนแชร์เรื่องให้หน่อยครับ เหตุเกิดที่ ปั้ม ปตท.ห้วยบง จ.สระบุรี วันที่ 13 ก.พ. 2560 เวลาประมาน 19.27 น. เพื่อนผมโดนกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายสาเหตุแค่จอดรถเติมน้ำมันแล้วขวางนิดหน่อยออกไม่ได้ ตอนนี้ยังตามตัวคนทำร้ายไม่ได้ครับ แต่แจ้งความไว้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ” จากคลิปดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย โดยส่วนใหญ่จะยกมาเทียบกับคดีลุงวิศวกรยิงม.4ดับว่าถ้าวันนั้นลุงไม่มีปืนสภาพคงไม่ต่างกัน พร้อมกับบอกว่าควรเข้มงวดเรื่องการลงโทษได้แล้วเพราะใกล้จะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเข้าไปทุกที