32.5 C
Bangkok
วันพุธ, กุมภาพันธ์ 1, 2023
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

23-24 มกราคม ส.ปชส.ขอนแก่น จัดสัมมนาสื่อมวลชนฯเสวนา พลังประชารัฐกับการแก้ไฟใต้

นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชน 11 จังหวัด ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 และบรรยายพิเศษ ทิศทางการแก้ปัญหาชายแดนใต้สู่ความยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่น และ อปม.ช. จากจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ และสกลนคร จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง กรอบแนวคิดและทิศทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี ผศ.ดร.รักษ์พงษ์ เพชรคำ ผอ.สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ปัจจุบันและอนาคต...

ยะลา ชาวมุสลิมร่วม “ละหมาดตะรอเวี๊ยะฮฺ” ผลบุญยิ่งใหญ่ เดือนรอมฎอน ปลอดภัยจากโควิด

เดือนรอมฎอน เป็นเดือนอันประเสริฐ ที่พี่น้องชาวมุสลิมได้ร่วมกันถือศีลอด งด อาหาร น้ำดื่มทุกชนิด ในระหว่างการถือศีลอด (ถือบวช) ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน ประกอบความดี รวมทั้งปฎิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ตามแบบอย่างของศาสดาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการ “ละหมาดตะรอเวี๊ยะฮฺ” ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในเดือนรอมฎอน หลังจากได้ละศีลอด (เปิดปอซอ) รับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชาวมุสลิมก็จะเดินทางไปละหมาดตะรอเวี๊ยะฮฺกันที่มัสยิดใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มผลบุญในเดือนอันประเสริฐ สำหรับบรรยากาศที่มัสยิดยาแมะตือเบาะ หมู่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา ได้มีชาวไทยมุสลิมทั้งมุสลิมะฮฺ (ผู้เป็นสตรีแห่งอิสลาม) และมุสลิม (บุรุษ) เดินทางไปร่วมปฎิบัติศาสนกิจกันจำนวนมาก โดยทางอีหม่ามประจำมัสยิด บอกว่า ตั้งแต่วันแรกของเดือนถือศีลอด (3 เม.ย. 65) ในช่วงค่ำคืนจะมีประชาชนมาร่วมละหมาดกันหนาแน่นทุกคืน ซึ่งทางมัสยิดก็ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามที่จุฬาราชมนตรีได้ออกมาตรการแนะแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ รวมถึงเน้นย้ำให้ทุกคน ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด...

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกัน

14 มกรานี้ ศอ.บต.ชวนเด็กชมการแสดงท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่งานวันเด็กฯ สนามโรงพิธีช้างเผือก

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นคุณค่าและพลังแห่งความสามารถของเด็กจึงได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ เสริมสร้างศักยภาพ ให้เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านต่างๆ เสริมสร้างระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม มีโอกาสได้ศึกษาและค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งเข้าถึงนวัตกรรมเท่าเทียมกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ดังนั้น ศอ.บต. จึงได้จัดทำท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ สร้างฝันให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความรู้ ความคิด ความมีเหตุผลและความเพลิดเพลินในการศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาว สร้างความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์ การศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ครั้งนี้ จะจัดในรูปแบบของการจัดนิทรรศการการแสดงกิจกรรมการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถร่วมชมแสดงท้องฟ้าจำลอง วันที่ 14 มกราคม 2560 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ...

ผู้แทนจากสถาบันอาหาร เดินทางเข้าเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผู้แทนจากสถาบันอาหาร เข้าเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ เมดาน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายกานต์ หงษ์น้อย เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย   ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย   .

ชีวิตที่ถูกลิขิต โดย อ.บรรจง บินกาซัน

  เมื่อมูฮัมหมัดแต่งงานในวัย 25 ปีกับคอดีญะฮ์เศรษฐินีวัย 40 ปี เขาได้รับของขวัญเป็นทาสเด็กคนหนึ่งชื่อเซด บินฮาริซะฮ์ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับการให้ทาสเป็นของขวัญในคาบสมุทรอาหรับเมื่อประมาณ 1,500 ปีที่แล้ว เพราะถึงแม้ทาสจะเป็นมนุษย์ แต่ทาสคือมนุษย์ที่ถูกถือว่าไม่ต่างอะไรไปจากสินค้าที่สามารถไล่ล่า ลักพา กักขัง ซื้อขายและยกให้แก่ใครเหมือนสัตว์ก็ได้ การปฏิบัติเช่นนี้มีอยู่ก่อนแล้วแม้แต่ในอียิปต์โบราณและอาณาจักรโรมันที่โลกยกย่องว่าเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญของโลก แต่สิ่งที่แปลกสำหรับชาวอาหรับทั่วไปในเวลานั้นก็คือ เมื่อมูฮัมหมัดได้รับทาสวัยเด็กคนนี้เป็นของขวัญได้ไม่นาน เขาได้ปล่อยทาสเด็กคนนี้ให้เป็นอิสระ เซดจึงเป็นทาสคนแรกที่มูฮัมหมัดปลดปล่อยก่อนมูฮัมหมัดจะเป็นศาสนทูตผู้นำอิสลามมาเผยแผ่แก่ชาวอาหรับ หลังจากเซดถูกจับตัวมาเป็นทาส พ่อของเขาร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าเซดเป็นตายร้ายดีอย่างไรและได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งเซดจะกลับมาหาเขา พ่อของเซดได้บรรยายความรู้สึกของตนเองที่ต้องสูญเสียลูกชายเป็นภาษาอาหรับที่ใครได้ยินแล้วต้องขมขื่นไปกับเขาด้วย     ไม่กี่ปีหลังจากนั้น คนในเผ่าของเซดบางคนได้เดินทางมายังมักกะห์เพื่อทำพิธีฮัจย์และมีบางคนจำเซดได้ คนเหล่านั้นจึงเล่าเรื่องความเป็นห่วงของพ่อของเขาให้ฟัง เซดได้บอกคนในเผ่าของเขาให้กลับไปบอกพ่อของเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วง “ฝากบอกพ่อด้วยว่าฉันอยู่ใกล้ก๊ะอฺบ๊ะฮฺและสถานที่ทำพิธีฮัจย์ พ่อไม่ต้องโศกเศร้าและห่วงใยใดๆทั้งสิ้น ไม่ต้องรีบมาหาฉัน เพราะฉันอยู่กับครอบครัวที่ปฏิบัติต่อฉันเหมือนกับลูกชายของเขา” เมื่อได้รับข่าวเช่นนั้น พ่อของเซดและลุงของเขาได้มุ่งหน้ามายังมักกะห์ทันที พ่อของเซดได้มาพบมุฮัมมัดและให้สัญญาว่าจะขอไถ่ตัวลูกชายไปด้วยเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ต้องการ ดังนั้น มูฮัมหมัดจึงเรียกตัวเซดมาและบอกพ่อของเขาว่า “เซดเป็นอิสระชน เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกอนาคตของเขาเอง ถ้าหากเขาต้องการกลับไปหาครอบครัวของเขา มูฮัมหมัดก็จะปล่อยให้เขากลับไปโดยไม่รับเงินใดๆทั้งสิ้น” หลังจากนั้น เซดได้ถูกเรียกตัวออกมาและเขาจำพ่อของเขาได้ แต่เขาบอกพ่อว่าเขาจะไม่กลับไปโดยให้เหตุผลว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวของมูฮัมหมัดที่ทำให้เขารักคนผู้นี้มากกว่าคนอื่น เมื่อได้ยินเช่นนั้น มูฮัมหมัดจึงจูงมือเซดไปยังบันไดขึ้นก๊ะอฺบ๊ะฮฺที่ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการทำสัญญาและการเป็นพยาน...

รองผู้ว่าฯ ตรังเปิดค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อนโรงเรียรดารุ้ลฟัจญ์

  วันนี้ (7 เมษายน 2562 ) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดค่ายอบรมภาคฤดูร้อน “เยาวชนแห่งความดี” ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียรดารุ้ลฟัจญ์ มูลนิธิศูนย์จริยธรรมอิสลามจังหวัดตรัง หมู่ที่ 1 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ทำการอบรมระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2562 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมไทยให้น่าอยู่ โดยสังคมจะร่วมสนับสนุนการทำความดีให้เป็นวิถีของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมคิดร่วมสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเอง และรวมตัวเป็น “เครือข่ายเยาวชนแห่งความดี” เพื่อร่วมทำให้สังคมไทยน่าอยู่ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เด็ก และเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญมากของประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตเป็นพื้นฐานของการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศล้วนเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงาม...

การเสียชีวิตของท่านอัล-หุสัยนฺ อิบนุ อะลี อิบนิ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.)(ตอนที่ 1)

  อิมามอะหฺมัด บันทึกไว้ในมุสนัดของท่านว่า : จากษาบิตจากท่านอะนัส (ร.ฎ.)   ((اسْتَأْذَنَ مَلَكُ الْقَطْرِأن يَاْتِيْ النبى صلى الله عليه وسلم فأَذِنَ له , فقال لِأُمِّ سَلَمَةَ ((احْفَظِيْ عليْناالبابَ لايدخُل عليناأحَدٌ)) فجاءَالحسينُ بن عَلِيّ فوثَب حَتّى دَخَل , فجَعل يَصْعُدُعَلى مَنْكبِ النبى صلى الله عليه وسلم فقال...

ชาวบ้านจารูในจ.ยะลากว่า 20 คนรวมกลุ่มกวนอาซูรอเพื่อต้อนรับเดือนมูฮัรรอม

  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจารูพัฒนา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และชาวบ้านในชุมชน กว่า 20 คน ได้มารวมกลุ่มกวนอาซูรอ เพื่อต้อนรับเดือนมูฮัรรอม วันขึ้นปีใหม่อิสลามในเดือนกันยายน ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 สำหรับการกวนขนมอาซูรอ เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลากหลายชนิดทั้งคาวและหวาน ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร กะทิ ตะไคร้ ข่า กล้วย น้ำตาลทราย ถั่วดำ เครื่องเทศ หอมแดง กระเทียม มันเทศ มะพร้าวคั่ว เกลือ ฯลฯ มาผสมรวมกันในกระทะ และกวนไปมา โดยแต่ละคนก็จะช่วยกันคนละไม้ละมือด้วยความสามัคคี ตั้งแต่เริ่มหั่นส่วนผสมนำใส่กระทะ และใช้ไม้พายร่วมกันกวนจนกระทั่งขนมอาซูรอแห้ง และตกแต่งหน้าขนมก่อนที่จะตัดแบ่ง ตักใส่จาน ใส่ถ้วย...

รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้แทนจุฬาฯให้โอวาทเปิดงาน World HAPEX 2018 ที่ ม.อ.หาดใหญ่

  ล่าสุด สำนักจุฬาราชมนตรี ได้เผยว่า เมื่อ 12 ก.ค. 2561 ณ อาคาร Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวโอวาทและขอพร (ดุอาอฺ) ในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 (World HAPEX 2018) นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัติ...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือทัศนศึกษาล่มกลางทะเลสาบในปากีสถาน เพิ่มเป็น 49 คน

สำนักงานตำรวจปากีสถาน เปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิต จากเหตุเรือล่มกลางทะเลสาบทันดา แดม ในแคว้นไคเบอร์ ปัคตูนควา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพิ่มเป็น 49 คน หลังนักประดาน้ำใช้เวลา 3 วัน ในการกู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากน้ำ โดยผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นเด็กชาย อายุ 7-14 ปี จากโรงเรียนสอนศาสนาในเมืองโกฮัต ซึ่งขณะเกิดเหตุกำลังล่องเรือทัศนศึกษาในทะเลสาบดังกล่าว ทั้งนี้ เหตุเรือล่ม และการเสียชีวิตของผู้โดยสารจำนวนมาก...