32 C
Bangkok
วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 20, 2018
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

ศอ.บต.เดินหน้าให้ความรู้แนวทางการแก้ไขไฟใต้กับการพัฒนากลไกการบริหารและการพัฒนา จชต.

ศอ.บต. เดินหน้าให้ความรู้ “แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้กับการพัฒนากลไกการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้น 7 กลุ่มภารกิจหลัก พัฒนาประชาชน ตามกรอบแนวคิดโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แก่นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้กับการพัฒนากลไกการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรอบนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์...

สถาบันฮาลาล เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 (WORLD HAPEX 2017)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการฮาลาลให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการฮาลาลโดยเฉพาะในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการนำองค์ความรู้ฮาลาลในด้านต่างๆ มาบูรณการให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิต และจำหน่ายสินค้าบริการด้านฮาลาลต่อไป การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 ครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 7 ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า: ฮาลาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (HALAL FOR SUSTANABLE DEVELOPMENT) โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศและนานาชาติ ,...

ชัยฏอนถูกล่ามโซ่ แต่ทำไมบางคนถึงยังทำชั่ว ?

ชัยฏอนถูกล่ามโซ่ แต่ทำไมบางคนถึงยังทำชั่ว ? ตอบ      มีตัวบทจากหะดีษระบุชัดว่า “เมื่อเข้าสู่รอมฎอน ไซฏอนจะถูกจองจำ” ทำไมยังมีคนทำชั่วในรอมฎอนอยู่ ขอเรียนว่า การทำชั่วของคนหนึ่งนั้นมิได้หมายถึงมาจากการยุยงของไซฏอนทางเดียว ยังมีตัวช่วยทำชั่วอีกหลายอย่างเช่น อารมณ์ใฝ่ต่ำ(ซะฮ์วะฮ์) ซึ่งมีอยู่ที่ตัวมนุษย์ทุกคน เป็นตัวช่วยทำชั่วสำคัญซึ่งไม่หายไปแม้ในเดือนรอมฎอนก็ตาม และอีกตัวช่วยทำชั่วอีกอย่างหนึ่งคือ ไซฏอนในรูปมนุษย์ ซึ่งก็ไม่ถูกจองจำในเดือนรอมฎอนเช่นกัน ดังนั้น คนทำชั่วมิได้มาจากไซฏอนเท่านั้น อาจมาจากอารมณ์ใฝ่ต่ำหรือไซฏอนในรูปมนุษย์ก็ได้ หรือแม้แต่ไซฎอนที่ถูกจองจำแล้วอาจมีอิทธิพลคลอบงำคนบางคนให้ทำชั่วได้ ตัวอย่างนักค้ายาเสพติดแม้ถูกคุมขังอยู่ก็อาจค้ายาจากภายในห้องขังได้ ซึ่งก็เห็นกันอยู่ (วัลลอฮุอะอ์ลัม)  

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร

เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ตัดผม,เล็บขณะมีประจำเดือนต้องเก็บไปยกหะดัษหรือไม่? กันคิ้ว,กำจัดขนหน้าบาปหรือไม่?

ตัดผม,เล็บขณะมีประจำเดือนต้องเก็บไปยกหะดัษหรือไม่? กันคิ้ว,กำจัดขนหน้าบาปหรือไม่? ตอบ      คำถามนี้แบ่งเป็นเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก “ตัดผมและเล็บขณะมีประจำเดือนได้หรือไม่และต้องนำไปยกหะดัษหรือไม่?” ส่วนนี้ตอบว่า ขณะมีประจำเดือนอนุญาตให้ตัดเล็บตัดผมได้ และไม่ต้องนำไปยกหะดัษ  ด้วยเหตุผลมีสองประการคือ หนึ่ง ไม่มีหลักฐานทางศาสนาห้ามกระทำดังกล่าว สอง “ท่านนบีเคยใช้ให้ผู้มีรอบเดือนหวีผม” และการหวีผมนั้นปกติก็ต้องมีผมร่วงแน่นอน ท่านนบีไม่เคยบอกให้นำผมที่ร่วงไปยกหะดัษ ส่วนที่สอง คือ “การกำจัดขนหน้าบาปหรือไม่?” ข้อนี้ตอบว่า มีหลักฐานจากหะดีษว่า “ท่านนบีแช่งสาป”อันนามิศอต” คือ สตรีที่กำจัดขนคิ้วหรือขนที่ใบหน้า การที่ท่านนบีแช่งสาปก็หมายถึงต้องห้ามการกระทำนั้น ดังนั้น การถอน โกนหรือกันขนคิ้วถือว่าเป็นการต้องห้าม ส่วนขนที่ใบหน้า (นอกจากขนคิ้ว) นักวิชาการบางท่านเช่นอิหม่ามนะวาวี ว่าต้องห้ามเช่นกัน และมีนักวิชาการอีกบางท่านบอกว่า ขนที่ใบหน้านอกจากขนคิ้วอนุญาตให้กำจัดได้  สรุปก็คือ การกำจัดขนคิ้วถือว่าเป็นการต้องห้าม ส่วนขนที่ใบหน้านอกจากขนคิ้ว นักวิชาการบางท่านว่าต้องห้าม (บาป) และบางท่านว่าอนุญาต สำหรับขนที่จำเป็นต้องกำจัดเพื่อการรักษาโรค หรือหนาจนเป็นอันตรายหรือเห็นเป็นหนวดเป็นเคราสำหรับสตรีนั้นอนุญาตให้กำจัดได้โดยไม่เป็นบาปแต่ประการใด...

“ยอดมะขาม” ริมทาง สร้างรายได้ให้ชาวบ้านยะลา

“มะขามริมทาง ไม่ไร้ประโยชน์” ชาวบ้านยะลาใช้เวลาว่างออกเก็บยอดมะขาม ตามท้องถนนขาย สร้างรายได้เสริม วันนี้ (11 ก.ย. 60) ต้นมะขามซึ่งได้ถูกปลูกมานานหลายปี พร้อมกับตัดแต่งกิ่งให้เป็นพุ่มอยู่ตลอดเวลาที่ริมถนนเทศบาล 1 สองฝั่งซ้ายขวาเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อตกแต่งถนนให้ดูสวยงาม เป็นร่มเงา ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เพื่อความสวยงาม และการประดับตกแต่งเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้าน ที่ได้แวะเวียนมาเก็บยอดมะขามไปขายอีกด้วย นางถนอม เจริญสุข ชาวบ้านที่อาศัยในเขตเทศบาลนครยะลา วัย 66 ปี เป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นคุณค่าของต้นมะขามที่ปลูกไว้ริมถนน โดยนางนางถนอม เจริญสุข จะใช้เวลาในช่วงเช้าเดินออกกำลังกายจากบ้านพัก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากต้นมะขามที่ปลูกไว้ ประมาณเกือบๆ หนึ่งกิโลเมตร พร้อมกับนำไม้และถุงมาเก็บยอดมะขามนำไปขาย เพื่อเป็นรายได้เสริม โดยนางถนอม เจริญสุข ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนทำงานเทศบาล พอปลดเกษียณก็มาอยู่บ้านกับสามี ปลูกผักสวนครัวขายที่ตลาดยะลา ในข่วงว่างๆ ไม่ได้ทำอะไร ก็จะเดินจากบ้านมาเก็บยอดมะขาม...

นายกฯหารือเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทย เดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ เชค ญัสซิม บิน อับดุลเราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัด อาลอับดุลเราะฮ์มาน อาลษานี (Sheikh Jassim bin Abdulrahman bin Mohamed Alabdulrahman Al-Thani) เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีและหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยไทยมีความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกาตาร์ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล...

จ.ปัตตานี ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับตำบลตามวิถีมุสลิม

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับตำบล ตามวิถีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 สืบเนืองจากพลเอกสกล ชื่นตระกูล ผู้แทนพิเศษรัฐบาล มีนโยบายพัฒนาระบบการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ระดับชุมชน เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเครือข่ายภาคประชาชนในทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นสำนักบริหารงานยุติธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับตำบล ตามวิถีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการไกล่เกลี่ยและเพิ่มศักยภาพการอำนวยความยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อิหม่านประจำมัสยิด จำนวน 115 คน เครือข่ายกลุ่มผู้หญิงภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้หญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 60 คน บุคลากรในหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรม จำนวน...

รองปธ.โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ฯเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ที่สนง.อิสลามจ.ชลบุรี

รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ในจังหวัดชลบุรี ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยม เยาวชน และครอบครัวอุปถัมภ์ ในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ และร่วมมอบของที่ระลึก และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน และครอบครัวอุปภัมภ์ ด้วยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้”ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 23 รุ่น และรุ่นนี้...

นักวิชาการมุสลิมไทย นำเสนอบทความวิชาการภายใต้หัวข้อ “เวทีแห่งสันติภาพจากแผ่นดินหะรอมของอัลลอฮฺ”

นักวิชาการมุสลิมจากประเทศไทย นำเสนอบทความทางวิชาการในงานสัมมนานานาชาติว่าด้วยฮัจย์ ภายใต้หัวข้อฮัจย์ คือ เวทีแห่งสันติภาพจากแผ่นดินหะรอมของอัลลอฮฺ ณ นครมักกะฮฺ ซาอุดิอาระเบีย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในฐานะตัวแทนนักวิชาการจากประเทศไทยได้เข้าร่วมสัมมนาเวทีวิชาการนานาชาติ พร้อมทั้งนำเสนอบทความว่าด้วยเรื่องฮัจย์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ภายใต้หัวข้อฮัจย์ คือเวทีแห่งสันติภาพจากแผ่นดินฮะรอมของอัลลอฮ์ โดยทางกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม อัลกออะห์ อัรรออีซียะห์ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมี ดร.มูฮัมมัด ศอลิห์ บินฏอฮิร เบนเท็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.มูฮัมมัด ศอลิห์ บินฏอฮิร เบนเท็น...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

โชว์กลางเมือง!! วัยรุ่นมี “เซ็ก” บนมอไซค์ที่ขี่อยู่บนถนน (คลิป)

วันที่ 22 ก.พ. 60 คลิปชายหญิงคู่หนึ่งบนรถจักรยานยนต์ที่กำลังขับขี่ไปบนถนนหลวง ในคลิปจะเห็นชายหนุ่มถอดเสื้อขี่รถมอเตอร์ไซค์ โดยฝ่ายหญิงสาวกระโปรงนอนหงายอยู่ข้างหน้าผู้ชาย เหมือนและกำลังมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่แคร์สายตา คนที่กำลังขับรถผ่านเลย