26.5 C
Bangkok
วันพุธ, ตุลาคม 24, 2018
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

สธ.ยะลา อบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินไปประกอบพิธีฮัจย์

สธ.ยะลา อบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขสุขภาพอนามัยเบื้องต้น เนื่องจากในแต่ละปีมีชาวไทยมุสลิมจังหวัดยะลา เดินทางไปประกอบพิธีฮีจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จะมีผู้นำกลุ่มทำหน้าที่นำชาวไทยมุสลิมที่ต้องการไปแสวงบุญ โดยผู้นำกลุ่มจะผ่านการอบรม และทำหน้าที่แนะนำการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ผู้นำกลุ่มจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการสูญเสียชีวิตของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่จะต้องดำรงชีวิตในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างไปจากประเทศไทย วันนี้ (18 ก.ค. 60) ที่ห้องประชุม โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดยะลา...