29.9 C
Bangkok
วันอาทิตย์, มิถุนายน 11, 2023
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

บรรยากาศการส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเที่ยวบินปฐมฤกษ์ หาดใหญ่- มาดีนะย์ เป็นไปอย่างอบอุ่น

ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บรรยากาศการส่งผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เป็นไปอย่างอบอุ่น โดยมี นายมาหะมะสกรี วาแม รองผู้ราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นายมาหะมะพีสกรี กล่าวว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครมักกะฮ์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นจำนวนมาก นับเป็นแหล่งรวมประชาคมโลกมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติที่ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในศาสนกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนดไว้ สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TT8800 หาดใหญ่- มาดีนะย์ นำพาผู้แสวงบุญ จำนวน 266 คน ไปยังนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย...

มหาวิทยาลัยเกริก ยกระดับสร้างโอกาสการศึกษาและความร่วมมือกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

คณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ดร.บัณฑิต อารอมัน ผู้ช่วยคณบดี ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม และอาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ เข้าคารวะนายอับดุรเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี (H.E. Mr. Abdulrahman Abdulaziz Alsuhaibani) เอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับซาอุดีอาระเบีย ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ได้นำเรียน นายอับดุรเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี เอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียว่า มหาวิทยาลัยเกริก...

ร่วมกิจกรรมทักษะวิชาการ และแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 อ.รามัน จ.ยะลา

ที่สนามกีฬาบ้านกือแล หมู่ที่ 3 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4113 และหมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับคณะครู, นักเรียนและหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมทักษะวิชาการ และแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลเนินงาม ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทางด้านกีฬา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสามารถเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นด้วยตนเอง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญในการสืบสาน รักษา และต่อยอดวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะของคนในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมี นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดสุดอลังการ นำทัพด้วยน้องช้าง และตามด้วยขบวนสวยงามจากประชาชนในพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนชายแดนใต้ ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้สนับสนุนของรางวัล, เครื่องดื่มชาชัก,...

รองแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะรับฟังความคิดเห็น “สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้” เดินหน้าพูดคุยสันติสุข

รองแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะรับฟังความคิดเห็น "สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้" เดินหน้าพูดคุยสันติสุข พร้อมรับโล่เกียรติคุณ ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และเป็นบุคคลเสียสละให้กับสังคม วันนี้ (8 พ.ค.66) พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ได้ร่วมพบปะรับฟังความคิดเห็น จากคณะผู้บริหารสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนภาคใต้ สร้างองค์ความรู้ เสนอแนะและรับฟังปัญหาร่วมกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแสวงหาความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายฮัสบูเล๊าะ หิเล นายกสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมผู้นำอิสลามจังหวัดชายแดนใต้...

สสจ.ยะลา จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบฮัจย์และอุมเราะห์ ประจำปี 2566

ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เพื่อให้ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นก่อนการเดินทาง ขณะปฏิบัติศาสนกิจ และในการเดินทางกลับ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติศาสนกิจ ลดอัตราป่วย และเสียชีวิต พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนแซะห์ โดยมี นพ.วิกฤตนรากรณ์ คงแดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา บุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วม นพ.วิกฤตนรากรณ์ คงแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมกิจการฮัจย์ที่ดีมาโดยตลอด ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข...

นักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศ แห่ชื่นชมอัลกุรอ่านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ อ.รามัน

ม.4 บ้านพะปูเงาะ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา มีนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศแห่ชมคำภีร์อัลกุรอ่านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงเทศกาลฮารีรายอ ที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ ยังมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์และในประเทศไทยแห่มาเซลฟีกันนเป็นจำนวนมาก มีร้านค้า ขายอาหาร ขายน้ำ ไอศครีมเกิดขึ้นตลอดสองข้างทาง สร้างรายได้ให้กับเยาวชนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี นายมะรอกี อารียู อีหม่ามมัสยิดบ้านพะปูเงาะ อ.รามัน จ.ยะลา เปิดเผยว่า เป็นประจำทุกปีที่มีการร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ และมีการประชุมหารือว่าในปีนี้จะมีการสร้างสรรผลงานอะไร เพื่อไม่ให้ซ้ำกับทุกๆ ปีและไม่เหมือนใคร จึงมีมติว่าจะสร้างคำภีร์อัลกุรอ่านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับในหมู่บ้านมีทั้งช่างส่งออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนกุรอ่านขึ้นมา โดยใช้งบประมาณเพียง 6 พันบาท ส่วนเยาวชนก็ช่วยด้านแรงกาย อุปกรณ์การสร้างก้ได้จากการบริจาคของประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้บริจาคเงินยอดเกือบ 3 แสนบาท มีนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย บรูไน สิงคโปร มาเลเซีย...

ม.เกริกจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนจุฬาราชมนตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ในการมอบทุนการศึกษา 100% จำนวน 5 ทุนให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการทุนจุฬาราชมนตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ที่ได้รับดังนี้ 1.นายมุสตานีดร์ สุขกุดี จากโรงเรียน Khalid bin Al waleed school ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต เอกอุตสาหกรรมฮาลาล 2. นายอุสมัน อัมนีฮียา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เอกการเงินอิสลาม 3.นางสาวมินตรา จันทร์ขาว โรงเรียนอิสลามสันติชนเอกการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ 4.นายนรวิทย์ พุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา เอกการเงินอิสลาม และ 5.นางสาวรอฆ๊อด เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียน Saudi schools...

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง บรรเทาทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

พันเอก จิรศักดิ์ คงทน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิต โดยมีชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 3002 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสาในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ดังกล่าว สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจยะลา มีความห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพของผู้ป่วย ผู้พิการ และครอบครัวที่มีฐานะยากจน จึงได้ลงพื้นที่เชิงรุก พร้อมการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าช่วยเหลือ สำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ด้วยความเอาใจใส่ ในทุก ๆ ด้าน...

จังหวัดยะลาเตรียมจัดงาน “ปากายัน มลายู” ส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู

พิพิธภัณฑ์เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายมูฮัมหมัด ริซวาน อาบู ยาซิด กงสุลใหญ่มาเลเซีย จังหวัดสงขลา นายอากุส ซะโยโน ราชิด กงสุลฝ่ายข่าว สังคมและวัฒนธรรม กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้ร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู “ปากายัน มลายู” ที่เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองยะลา...

ศอ.บต. เตรียม 4 แผนรองรับนำนักเรียนนักศึกษาไทยจากซูดานกลับภูมิลำเนา

ศอ.บต. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม 4 แผน รองรับนำนักเรียนนักศึกษาไทยจากซูดานกลับภูมิลำเนา เน้นการอำนวยความสะดวก การเยียวยา การสื่อสารสร้างความเข้าใจ และเทียบวุฒิการศึกษากรณีจะศึกษาต่อในพื้นที่ วันนี้ (24 เม.ย.66) ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือแผนรองรับการนำนักเรียนนักศึกษาไทยจากสาธารณซูดานกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการประชุมครั้งนี้มี นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสมชาย เกียรติ์ภราดร ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

บรรยากาศการส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเที่ยวบินปฐมฤกษ์ หาดใหญ่- มาดีนะย์ เป็นไปอย่างอบอุ่น

ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บรรยากาศการส่งผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เป็นไปอย่างอบอุ่น โดยมี นายมาหะมะสกรี วาแม รองผู้ราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นายมาหะมะพีสกรี กล่าวว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง...