27 C
Bangkok
วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 19, 2019
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

ศอ.บต.พร้อมเปิดพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพให้เยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้

  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพให้เยาวชน อย่างเท่าเทียม เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามจังหวัดชายแดนใต้ เชื่อมโยงทุกมิติไร้รอยต่อ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ระบุ การทำงานของภาครัฐในขณะนี้ ได้เตรียมพร้อมเปิดพื้นที่ในการขยายสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อให้เยาวชนมีที่หยั่งเท้ามีงานทำอย่างเท่าเทียม ด้วยการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งเมืองเบตง เมืองสุไหงโ-กลก และเมืองหนองจิก โดยทั้งหมดจะขับเคลื่อนในรูปแบบวงกลม และขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กับประเทศมาเลเซียจากด้านล่างสู่ด้านบน เพื่อให้เกิดมิติในการเชื่อมโยงต่าง ๆ เชื่อมั่นว่าการเปิดเวที กิจกรรมสร้างความเข้าใจ และสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีแก่กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของรัฐ และเผยแพร่แนวคิดด้านการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี รวมถึงเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชน และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และประชาชนในการขยายผลสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐระดับพื้นที่...

ทำความรู้จัก “มัสยิดจักรพงษ์” มัสยิดแห่งแรกในเขตพระบรมมหาราชวัง

  "มัสยิดจักรพงษ์" เป็นมัสยิดแห่งแรกในเขตพระบรมมหาราชวัง บริเวณรอบเขตพระนคร ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อเริ่มลงหลักปักฐานของชุมชนแห่งนี้ นับว่าเป็นชุมแขกตานี ของต้นกรุงรัตนโกสินทร์... อิหม่ามสุธี (อับดุลฆอนี) ผลทวี อิหม่ามประจำมัสยิดจักรพงษ์ เล่าว่า ชุมชนมุสลิมโดยรอบมัสยิดจักรพงษ์มีเชื้อสายสืบต่อมาจาก แขกตานี เมืองปัตตานี ที่ถูกกวาดต้อนมาจากสงครามปัตตานี-สยามยุทธ พ.ศ. 2329  เจ้ามลายู ขุนนาง รวมถึงช่างฝีมือ ที่ถูกกวาดต้อนมาสังกัดกับกรมพระราชวังหน้า ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้มอบที่ทำกินให้กับพี่น้องมุสลิมในเขตพระนครชั้นในทางทิศเหนือ อยู่ระหว่างคลองคูเมืองเดิมและคลองรอบกรุงบริเวณวัดชนะสงคราม (ตองปุ) จึงเกิดเป็นชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ในปัจจุบัน โดยช่างฝีมือส่วนใหญ่ที่ถูกกวาดต้อนมาจะเป็นช่างทำทอง ซึ่งช่างทองในสมัยก่อนถือว่าศิลปะชั้นสูง จึงมักประกอบอาชีพรับราชการในรั้วในวัง ด้วยเหตุนี้ในสมัยก่อนคนในชุมชนมัสยิดจักรพงษ์จึงมีความสามารถในเรื่องการทำทองสืบต่อกันมาทุกครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของอิหม่ามว่า “แต่ก่อนในซอยนี้ทำทองกันเกือบทุกบ้านเลย มีเสียงใช้แก๊สเป่าทอง ตีทอง แกะทอง ก๊อง ก๊องๆ ดังทั้งวัน...

โรงเรียนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เปิดรั้วโรงเรียน “สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ จุดเทียนปัญญา เจิดจ้าวิชาการ” Open House SK.2019

  วันนี้ (14 ก.พ. 62) โรงเรียนสุไหงโก-ลก เปิดรั้วโรงเรียน "สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ จุดเทียนปัญญา เจิดจ้าวิชาการ" Open House SK.2019 เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดการเรียนรู้แบบองค์รวม อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงผลงานในเชิงประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนเปิดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ซึ่งกิจกรรมภายในงานแยกเป็นกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมห้องเรียนดนตรี กิจกรรมของนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของนักเรียนหลักสูตร Education Hub การเปิดให้บริการธนาคารออมสินของนักเรียน และกิจกรรมบริษัทจำลอง การฮกร้านจำหน่ายสินค้าจากนักเรียนโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน...

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จ.นนทบุรี โพสต์แจ้ง “ร้านข้าวหมกไก่อับดุล ถนน345” ไม่ใช่ร้านมุสลิม

  ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้โพสต์แจ้งบนเฟซบุ๊กเรื่อง “ร้านอาหารข้าวหมกไก่อับดุล ถนน345" ว่า เนื่องด้วยมีพี่น้องมุสลิม สอบถามเข้ามา ทางฝ่ายกิจการฮาล้าลนนทบุรี สอบถามไปยังร้านค้าดังกล่าว ยืนยันว่าไม่ใช่ร้านมุสลิม เพียงแต่ซื้อสูตรมาจากมุสลิม ไม่มีการยืนยันว่าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ส่วนผสม จะถูกต้องตามหลักฮาล้าลหรือไม่ โปรดใช้วิจารณญานและหลักการในการเลือกใช้บริการ สำนักงานกิจการฮาลาล จ. นนทบุรี ปล. ทางสำนักงานไม่มีเจตนาในการอื่นใด นอกจากหน้าที่ดูแลการบริโภคของพี่น้องมุสลิม ให้เป็นไปตามหลักการของศาสนาอย่างสมบูรณ์   ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนนทบุรี   . .

ดุอาอฺขอให้รักมั่นคง

  การแต่งงานบ้างก็ว่าดี บ้างก็ว่าไม่ดี ถ้าดีแล้วมันดียังไง แล้วถ้าไม่ดีไม่ดียังไงอ่ะ ความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนคงมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะ การที่คนสองคนจะรักกันได้ส่วนหนึ่งก็มาจากอัลลอฮฺ(ซบ.)ที่กำหนดมาให้คนสองคนเป็นเนื้อคู่กัน ได้แต่งงานกัน ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นคู่คิด แก้ปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตร่วมกัน ทำให้ชีวิตที่เคยขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป ก็มีอีกฝ่ายเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของกันและกัน ความรักที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากคนสองคนที่จะช่วยเหลือกัน ประคับประคองความรักที่เกิดขึ้นกันไปเรื่อยๆจนแก่จนเฒ่า แต่ก็อาจจะมีบางคู่ที่แต่งงานกันไป ความฝันที่เคยวาดไว้ว่าจะให้เป็นแบบนั้นอาจจะไม่เป็นดั่งฝันอาจเป็นเพราะสิ่งนั้นอาจยังไม่ใช่ของเรา หรืออาจเป็นเพราะบททดสอบของพระองค์ที่จะทรงทดลอง ว่าความรักของเขาทั้งคู่มั่นคงแค่ไหน เขาจะอดทนกับบททดสอบนี้ได้ไหม แล้วมันจะดีกว่าไหม ถ้าเรามีดุอาอฺที่ทำให้ความรักของคนสองคนมั่นคง     ความว่า: และข้าก็ได้ให้ความรักจากข้าแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดู ภายใต้การดูแลของข้า แต่เชื่อเถอะว่า ความรักที่เกิดขึ้นกับคนสองคนแล้วที่พระองค์ทรงกำหนดมาให้ อาจจะมีบททดสอบในการใช้ชีวิตคู่บ้าง ของเพียงแค่อดทนกับบททดสอบเหล่านั้นแล้วสักวันคงจะผ่านไปด้วยดีและความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นกับ ความรักของคนสองคนและยิ่งทำให้ความรักมั่นคงยิ่งขึ้น ขอเพียงหมั่นดุอาร์และอดทนกับบททดสอบของพระองค์   ที่มา : beritamuslimmag.com

“ลมีส สาดและ” ไอดอลมุสลิมะห์คุณภาพ 4.0

  “การสอบชิงทุนได้ที่ประเทศต่างๆ หรือความร่ำรวย ทำงานหาเงินได้มากมาย ไม่ได้หมายความว่ามีสประสบความสำเร็จนะ ความสำเร็จของมีสมันไกลเกินกว่าวันสุดท้ายของดุนยาจะมาพราก มันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง เหมือนไม่ใช่ตัวเรา สุดท้ายมาค้นพบว่า งานเพื่อสังคมมุสลิม เป็นงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรา รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ทำเป็นความสุขที่จีรังไปยังโลกหน้า”   การทำงานเพื่อสังคมในแบบจิตอาสา หรือคำว่า Volunteer Spirit คำที่หลายๆ คนเลือกทำเพื่อมุ่งค้นหาความหมายในการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในตัวเอง และส่งคุณค่านี้ให้แก่สังคมและผู้คนรอบข้าง ดังเช่น หญิงสาวคนเก่ง ความคิดดี ที่เรากำลังจะพาไปรู้จัก เธอคือ ‘ไอดอลมุสลิมะห์ตัวจริง’  ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่เป็นเด็กเรียนดี กิจกรรมเด่น มีจิตอาสา มากควาสามารถ ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกได้ว่าเป็นมุสลิมะห์ต้นแบบที่น่าจับตามองมากที่สุดตอนนี้ สำหรับสาวน้อยนัยน์ตาคม นามว่า “ลมีส สาดและ” ด้วยวัยเพียง 21...

จ.ปัตตานี เปิดนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

  ที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยจัดขึ้นในหัวข้อ ผืนผ้าแห่งสัญลักษณ์เล่าประวัติเมืองงามชายแดน เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของชาติไทย ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญของธงชาติไทย กฎหมาย การใช้ การชักธงชาติ และการประดับ การดูแลธงชาติไทย อีกทั้ง เพื่อการเสริมสร้างการรับรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของธงชาติไทย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในธงชาติ และความเป็นชาติไทย ทั้งนี้ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวชิราวุธวิทยาลัย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการจัดกิจกรรม ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษา ในการเข้ามามีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์...

นักเรียนในพื้นที่ จ.ยะลา รับประกาศ “ติวข้น ค้นฝัน 7”

  พันเอก ศุภชัย ปรีชามาตร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม “ติวข้น ค้นฝัน 7” จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสอนเสริมความรู้ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดยะลารวม 23 โรงเรียน นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 13 สัปดาห์ 26 วัน โอกาสนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า โครงการ “ติวข้น ค้นฝัน 7” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการศึกษา ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นความมุ่งมั่นของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...

อุกอาจ! คนร้ายยิงนายเปาซีห์ ลาเต๊ะขณะไปทำธุระในสายบุรี ปัตตานีดับคาที่

  วันนี้ (10 ก.พ.) ร.ต.อ.สิทธิชัย พูลสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สายบุรี จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดพื้นที่บนถนนสายชนบท ม.5 ต.ละหาร นำกำลังไปที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.มนตรี คงวัดใหม่ ผกก. ไปถึงเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่เกิดเหตุไว้ก่อนเพื่อทำการเก็บวัตถุพยาน ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตนอนตายจมกองเลือดริมถนน ทราบชื่อคือ นายเปาซีห์ ลาเต๊ะ อายุ 40 ปี ที่อยู่ 181/2 ม.3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดบริเวณศีรษะ 1 นัด และลำตัว 1 นัด ในที่เกิดเหตุพบรถ จยย.ของผู้ตายยี่ห้อฮอนด้า...

วัฒนธรรมจ.ปัตตานีให้ความรู้เรื่องอิสลามเพื่อความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จัดบรรยายธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ในหัวข้อแตกต่างอย่างเข้าใจ 17 เคล็ดลับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมบรรยายธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ในหัวข้อแตกต่างอย่างเข้าใจ 17 เคล็ดลับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กว่า 250 คน เข้ารับฟัง นางสาววนิดา คงปล้อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปัตตานี ปี 2562 กิจกรรมเมืองตานี เมืองพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

เจ้าชายสุลต่านสนับสนุนการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวอิสลามในนครมาดีนะห์

เจ้าชายสุลต่านสนับสนุนการจัดงานเทศกาล “มาดีนะห์เมืองหลวงของการท่องเที่ยวอิสลาม 2017” ในนครมาดีนะห์ ที่เซ็นทรัลปาร์ค คิง ฟาฮัด อาหรับนิวส์ รายงานว่า (13ก.พ.60) เจ้าชายสุลต่าน บิน ซัลมาน ประธานคณะกรรมการกำกับซาอุดิอาระเบียเพื่อการท่องเที่ยวและมรดกแห่งชาติ(SCTH) สนับสนุนการเริ่มของเทศกาล “มาดีนะห์เมืองหลวงของการท่องเที่ยวอิสลาม 2017” ในวันเสาร์ ที่เซ็นทรัลปาร์ค คิง ฟาฮัด ในมิตรภาพของเจ้าชายไฟซอล บิน ซัลมาน ผู้ว่าราชการนครมาดีนะห์ เจ้าหน้าที่โฆษกของการจัดงาน...