28 C
Bangkok
วันศุกร์, ตุลาคม 20, 2017
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร

เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จุฬาราชมนตรีและคณะร่วมแถลงข่าวถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ22ตุลคม60

แถลงข่าวการจัดงาน “ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ---------------------------------- หนึ่งปีบริบูรณ์ในความสุญเสียของแผ่นดินสยามและความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอด ทั้งการดำเนินชีวิต การประกอบศาสนกิจตามพระบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และการดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พร้อมใจร่วมกันจัดการ “ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ใน วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30...

สำนักจุฬาราชมนตรีขอให้ทุกมัสยิดร่วมนำเสนอคุตบะห์แสดงความอาลัยร.9ในวันที่27ต.ค.60

สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทุกคนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และขอให้ทุกมัสยิดร่วมนำเสนอคุตบะห์แสดงความอาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยพร้อมเพียงกัน ดาวน์โหลดบทคุตบะห์ http://www.skthai.org/private_folder/download/Kutbah.pdf หรือ https://1drv.ms/b/s!AtBTPHdBxklpjV832sWW8Sv_Hguy  

ศอ.บต.ให้การต้อนรับคณะสือมวลชนจากมาเลเซีย ขณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยกับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โดย ศอ.บต. ได้นำเสนอถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในงานด้านการบริหารและการพัฒนา และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้คณะสื่อมวลชนรับทราบและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำหรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางมาครั้งนี้ประกอบด้วย ทีวีแห่งชาติ BE NAMA ทีวีอัลฮิจเราะห์ HYPPTV สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ นิตยสาร ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย...

สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.รามัน จ.ยะลา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาสตรี  หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกับภาคีเครือข่าย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน นางซูเรียนา ระเด่นกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรามัน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงการ “ตลาดนัดชุมชนต้นแบบ ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อยกระดับมาตรฐานของตลาดนัดชุมชนต้นแบบ เพื่อให้เกิดการนำไปปรับใช้ในพื้นที่ และสร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกรรายย่อย ให้มีช่องทางการตลาดมาก การจัดงานครั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ร่วมกันจัดงาน “ตลาดนัดชุมชนต้นแบบ ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ในครัวเรือน โดยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น ประกอบกับรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน...

ศอ.บต. มอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นส่งเสริมอาชีพ ที่อยู่อาศัย และพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ วันนี้ (28 กันยายน 2560) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบเงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) โดยมีนายวิเชียรโชค เพ็ชร์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุติธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ เข้าร่วม นายวิเชียรโชค...

จิตอาสาฯ จ.ยะลา ลงทะเบียน “ทำความดี” ต่อเนื่อง

ประชาชนจิตอาสาฯ จังหวัดยะลา ลงทะเบียน “ทำความดี” ต่อเนื่อง ในวันที่ 27 ขณะยอดรวม 26 วัน กว่าสองหมื่นคน วันที่ 27 ของการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ยังคงมีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ตามความเหมาะสมและความถนัดของตนเองในงาน 8 ประเภท กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมทำความดี สานต่อพระราชปณิธาน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะยอดรวมประชาชนจิตอาสาจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1-26 กันยายน 2560 มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว จำนวน 20,477 คน แบ่งเป็นอำเภอเมืองยะลา จำนวน 6,142 คน , อำเภอเบตง จำนวน...

กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ คุณค่าฮัจญ์สู่ชุมชน ประจำปี 2560

กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ คุณค่าฮัจญ์สู่ชุมชน ประจำปี 2560 วันที่ 26 ก.ย. 60 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คุณค่าฮัจญ์สู่ชุมชน ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายอำเภอยะหา เข้าร่วมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะ ยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มอบวัสดุทาสีแก่ผู้แทนชุมชนในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อทาสีมัสยิดบางส่วนที่มีสภาพเก่า...

ปัตตานี เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาว และงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารโบราณพื้นถิ่น

วันนี้ 26 กันยายน 2560 ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาว (วัดทรายขาว) ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาว และงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารโบราณพื้นถิ่น สืบเนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ตำบลทรายขาวได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้แทนแหล่งเรียนรู้ หรือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช และได้เริ่มมีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาวขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาว สถานที่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนและบุคคลภายนอก ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งแสดงถึงความมีอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติ อันจะเป็นฐานในการพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบันและอนาคต ก่อให้เกิดความรัก ความภูมิใจ หวงแหน และร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติให้คงอยู่สืบไป โดยมีประชาชนชาวไทยพุทธและมุสลิมในตำบลทรายขาวร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดแข่งขันการทำ “สะเต๊ะไก่” อาหารพื้นบ้านภาคใต้

แข่งทำ ”สะเต๊ะไก่” อาหารพื้นบ้าน วชช. อนุรักษ์อาหารพื้นถิ่น ในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้จัดให้มีการแข่งขันการทำสะเต๊ะไก่ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ขึ้น โดยมีกลุ่มแม่บ้านในชุมชน ครู นักเรียน รวมทั้งนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 6 ทีม 18 คน ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน แต่ละทีมก็จะช่วยกันคนละไม้ละมือ ในการทำสะเต๊ะไก่ ในส่วนของน้ำแกงซึ่งมีน้ำตาลทราย หัวหอม กระเทียม ลูกผักชี ยี่หร่า ถั่ว กะทิ พริกแดง น้ำตาลแว่น ตะไคร้ ก็จะนำมาปั่นและนำไปปรุง ส่วนเนื้อไก่ก็จะหั่นเป็นชิ้นและนำมาเสียบไม้ก่อนนำไปย่าง พร้อมกับนำข้าวอัดมาหั่นเป็นชิ้น หั่นผัก ทำอาจาด และจัดตกแต่งประดับประดาลงในจานอย่างสวยงาม...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

รมต.ต่างประเทศมาเลย์วอนขอมุสลิมละหมาดฮายัติความขัดแย้งกับเกาหลีเหนือ

อิงลิซ รายงานว่า (9มี.ค.60)ขอเรียกร้องให้ชาวมุสลิมดำเนินการละหมาดฮายัติในวันศุกร์(10มี.ค.) เพื่อแสวงหาความคุ้มครองจากพระเจ้าตามข้อขัดแย้งระหว่างมาเลเซียและเกาหลีเหนือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดาโต๊ะ เซอรี มิล คิร กล่าวว่า ชาวมาเลเซียทุกคนควรละหมาดฮายัติเพื่อความปลอดภัยของชาวมาเลเซีย 11 คนที่ติดอยู่ที่เกาหลีเหนือ “ผมอยากจะเรียกร้องให้มัสยิดทุกแห่งทั่วประเทศจัดการละหมาดฮายัติ หลังจากการละหมาดวันศุกร์ในวันที่ 10 มีนาคม จนกว่าวิกฤตนี้จะสิ้นสุดลง” เขากล่าวในการแถลงการณ์เมื่อวันพุธ(8มี.ค.) จามิล คิร หวังว่าข้อพิพาทนี้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นกันเองและชาวมาเลเซีย 11 คนในเกาหลีเหนือสามารถกลับบ้านได้ Muslims have been urged...