26.5 C
Bangkok
วันศุกร์, ตุลาคม 23, 2020
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

คณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดยะลา เข้าพบปะแสดงความยินดีกับ พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ในโอกาสมารับตำแหน่ง

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดยะลา เข้าพบปะแสดงความยินดีกับ พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติถึงแนวทางหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาชุมชนรากหญ้า และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน การให้เกียรติกัน และเอาใจแลกใจกัน โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ด้าน ประธานคณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดยะลา ได้กล่าวขอบคุณและยินดีที่ได้พบปะเยี่ยมกัน ได้แสดงถึงเจตนาร่วมกันในส่วนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้พี่น้องประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยการไม่สร้างเงื่อนไข...

ญาลันนันบารูร่วมจัดกิจกรรมกีตอไม่ทิ้งกันป้องกันภัยยาเสพติดที่โรงเรียนบ้านตาเซะ จ.ยะลา

ทีมวิทยากรญาลันนันบารู (กลุ่มกีตอไม่ทิ้งกัน) ร่วมกับ สมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพี่น้องไทย ตำบลตาเซะ และโรงเรียนบ้านตาเซะ จัดกิจกรรม "กีตอไม่ทิ้งกัน ป้องกันภัยยาเสพติด" ณ โรงเรียนบ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 74 คน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ และเป็นเกราะในการป้องกันภัยให้กับตัวเอง ซึ่งยาเสพติดนั้นนับว่าเป็นภัยร้ายอย่างมากต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบันอีกด้วย ที่มา:ThaiNews

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา จัดกวนอาซูรอ สานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

อาคารดลเดช-นฤมล พัฒนรัฐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จัดกิจกรรมกวนอาซูรอ ในโครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยในกิจกรรมมีนายก้องสกุล จันทราช ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า กิจกรรมการกวนอาซูรอ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งการกวนอาซูรอ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีของชาวมุสลิม ให้ความสำคัญสืบทอดกันมาเป็นเวลานานตามประวัติศาสตร์...

เทศบาลเมืองสะเตงนอกยะลา จัดกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์” สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ สามัคคี พี่น้องประชาชนในพื้นที่

เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดย นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกยะลา ได้จัดกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ ขึ้นที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ เทศบาลเมืองสะเตงนอก (ตลาดเฉลิมพระเกียรติ) ม.4 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตำบลสะเตงนอก มีกิจกรรมร่วมกันด้วยการร่วมการทำขนมกวนอาซูรอ เสริมสร้างสังคมแห่งความร่วมมือกัน มีการแบ่งปันกัน และสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้มิติของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ร่วมเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำขนมอาซูรอ ที่มีคุณค่าทางสารอาหาร ประหยัด ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจน ส่งเสริมให้เยาวชนและประขาชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีความเข้าใจกัน ชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ...

สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมงานถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวขอพร (ดุอาอ์) ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ประธานเปิดงาน จัดโดย สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม (ประเทศไทย) ที่หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

จุฬาฯประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่1มูรฮัรรอมในวันพุธที่19สิงหาคม63

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1442

จุฬาราชมนตรีประกาศผลดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด1ซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา

ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮ.ศ.1441 ตรงกับวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ.1441 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จุฬาฯประกาศการผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และการจัดงานการกุศล

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ 8/2563)

จุฬาฯประกาศให้วันที่ 1 ซุ้ลเกาะดะห์ ตรงกับวันอังคารที่23มิถุนายน2563

ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

รัฐบาลมีความห่วงใยคนไทยในประเทศอียิปต์กว่า 4 พันคน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ โดยได้ติดตามสถานการณ์คนไทยที่อยู่ในประเทศอียิปต์ตลอดเวลา ยืนยันรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีคนไทยอยู่ในประเทศอียิปต์จำนวน 4,137 คน ที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดเที่ยวบินเพื่อรับคนไทยในประเทศอียิปต์กลับประเทศไทยแล้ว จำนวน 2 เที่ยวบิน (คือเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม และ 9 มิถุนายน 2563) รวม 410 คน และขณะนี้ มีคนไทยในประเทศอียิปต์ลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยอีกจำนวน 690 คน ซึ่งสถานเอกอัคราชทูตไทยที่อียิปต์กำลังสำรวจคนไทยที่แสดงความประสงค์กลับไทยเพิ่มเติม ...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อซ่อมแซมอาคารมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (บ้านคลองทราย) จ.สระแก้ว เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก

  มัสยิดแห่งนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จากการรวมกลุ่มของมุสลิมมุอั้ลลัฟในหมู่บ้านคลองทราย อ.โคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว และใช้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำทุกวันตลอดมา โดยผู้ที่มาใช้มัสยิดส่วนใหญ่เป็นมุสลิมมุอั้ลลัฟ จากวันนั้นถึงวันนี้มัสยิดที่สร้างจากไม้ได้ผุพังไปตามเวลาและมีปลวกกัดแทะ ทำให้โครงสร้างไม้ในส่วนของเสาและหลังคามีสภาพชำรุดมาก จำเป็นต้องใช้เงินในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) *** การบริจาคเพื่อศาสนาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งอัลลอฮฺได้ให้การสนับสนุน และถือเป็นการงานที่สร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ การงานที่ดีและกุศลกรรมที่สูงส่งที่สุด มีประโยชน์มากมายมหาศาลและครอบคลุมทั่วถึง เป็นการทาความดีที่มีความต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายแม้หลังจากที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์(บ้านคลองทราย) จึงใคร่ขอรับบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างมัสยิดให้ชาวบ้านคลองทรายและมุสลิมทั่วไปสามารถใช้เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติศาสนกิจได้ หากท่านมีจิตศรัทธา ขอเชิญบริจาคเพื่อสมทบทุนได้โดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย...