26.5 C
Bangkok
วันพุธ, ธันวาคม 13, 2017
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

ศอ.บต.ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชายแดนใต้ เตรียมส่งช่างผ้าเรียนรู้กระบวนการผลิตที่มาเลเซีย

รองเลขาธิการ ศอ.บต. หารือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านมอแซง เตรียมนำพี่น้องชายแดนใต้เรียนรู้การตัดเย็บปลอกหมอน-ทำการตลาด กับบริษัท R.ULONG ORIGINAL COLLECTHION ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อนำประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีฝีมือด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและปลอกหมอน ไปเรียนรู้กระบวนการผลิตและตัดเย็บปลอกหมอน ที่บริษัท R.ULONG ORIGINAL COLLECTHION ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการตัดเย็บให้ได้มาตรฐานตามตลาดต้องการ โดยมีบาเปาะราชิค เจ้าของบริษัท R.ULONG ORIGINAL COLLECTHION และนางนารีซะ สาบัต ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านมอแซง ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี และผู้แทนเจ้าหน้าที่กรมจัดหางาน ร่วมประชุมหารือ พลเรือตรี...

จิตอาสาสร้างสันติสุขในปัตตานี จัดโครงการสร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้

นายอับดุลมาน๊ะ แมวาโซะ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลบาโลย ผู้แทนนายอำเภอยะหริ่ง เปิดโครงการสร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 โดยมียุติธรรมจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณลานเอนกประสงค์อาคารกีรออาตี มัสยิดบ้านบาโลย ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยที่นางสาวซูไลลา บูโย๊ะ ประธานฝ่ายเยาวชนกลุ่มจิตอาสาสร้างสันติสุขจังหวัดปัตตานี ในนามเครือข่ายภาคประชาสังคม ศอ.บต. กล่าวว่า คณะทำงานในนามกลุ่มจิตอาสาฯ กำหนดเป็นพื้นที่แห่งที่ 3 จากจำนวน 3 พื้นที่ ซึ่งพื้นที่ชุมชนบ้านบาโลย ทางกลุ่มเคยเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชนด้วยสำนึกจิตอาสาทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ หัวใจสำคัญอยู่ที่คนในชุมชนได้มีโอกาสและมีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา จนสามารถพัฒนาชุมชนไปสู่สังคมที่สันติสุข การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต. ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมและการใช้สิทธิและเสรีภาพภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้อง สร้างความร่วมมือของภาครัฐโดยใช้กระบวนการอบรม...

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร

เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จุฬาราชมนตรีและคณะร่วมแถลงข่าวถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ22ตุลคม60

แถลงข่าวการจัดงาน “ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ---------------------------------- หนึ่งปีบริบูรณ์ในความสุญเสียของแผ่นดินสยามและความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอด ทั้งการดำเนินชีวิต การประกอบศาสนกิจตามพระบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และการดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พร้อมใจร่วมกันจัดการ “ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ใน วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30...

สำนักจุฬาราชมนตรีขอให้ทุกมัสยิดร่วมนำเสนอคุตบะห์แสดงความอาลัยร.9ในวันที่27ต.ค.60

สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทุกคนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และขอให้ทุกมัสยิดร่วมนำเสนอคุตบะห์แสดงความอาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยพร้อมเพียงกัน ดาวน์โหลดบทคุตบะห์ http://www.skthai.org/private_folder/download/Kutbah.pdf หรือ https://1drv.ms/b/s!AtBTPHdBxklpjV832sWW8Sv_Hguy  

ศอ.บต.ให้การต้อนรับคณะสือมวลชนจากมาเลเซีย ขณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยกับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โดย ศอ.บต. ได้นำเสนอถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในงานด้านการบริหารและการพัฒนา และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้คณะสื่อมวลชนรับทราบและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำหรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางมาครั้งนี้ประกอบด้วย ทีวีแห่งชาติ BE NAMA ทีวีอัลฮิจเราะห์ HYPPTV สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ นิตยสาร ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย...

สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.รามัน จ.ยะลา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาสตรี  หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกับภาคีเครือข่าย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน นางซูเรียนา ระเด่นกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรามัน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงการ “ตลาดนัดชุมชนต้นแบบ ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อยกระดับมาตรฐานของตลาดนัดชุมชนต้นแบบ เพื่อให้เกิดการนำไปปรับใช้ในพื้นที่ และสร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกรรายย่อย ให้มีช่องทางการตลาดมาก การจัดงานครั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ร่วมกันจัดงาน “ตลาดนัดชุมชนต้นแบบ ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ในครัวเรือน โดยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น ประกอบกับรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน...

ศอ.บต. มอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นส่งเสริมอาชีพ ที่อยู่อาศัย และพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ วันนี้ (28 กันยายน 2560) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบเงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) โดยมีนายวิเชียรโชค เพ็ชร์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุติธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ เข้าร่วม นายวิเชียรโชค...

จิตอาสาฯ จ.ยะลา ลงทะเบียน “ทำความดี” ต่อเนื่อง

ประชาชนจิตอาสาฯ จังหวัดยะลา ลงทะเบียน “ทำความดี” ต่อเนื่อง ในวันที่ 27 ขณะยอดรวม 26 วัน กว่าสองหมื่นคน วันที่ 27 ของการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ยังคงมีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ตามความเหมาะสมและความถนัดของตนเองในงาน 8 ประเภท กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมทำความดี สานต่อพระราชปณิธาน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะยอดรวมประชาชนจิตอาสาจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1-26 กันยายน 2560 มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว จำนวน 20,477 คน แบ่งเป็นอำเภอเมืองยะลา จำนวน 6,142 คน , อำเภอเบตง จำนวน...

กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ คุณค่าฮัจญ์สู่ชุมชน ประจำปี 2560

กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ คุณค่าฮัจญ์สู่ชุมชน ประจำปี 2560 วันที่ 26 ก.ย. 60 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คุณค่าฮัจญ์สู่ชุมชน ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายอำเภอยะหา เข้าร่วมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะ ยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มอบวัสดุทาสีแก่ผู้แทนชุมชนในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อทาสีมัสยิดบางส่วนที่มีสภาพเก่า...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

มุสลิมใหม่สามารถเอาเงินจากพ่อแม่ที่เป็นพุทธ (เงินได้จากการถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่1) ได้หรือไม่ อย่างไร ?

มุสลิมใหม่สามารถเอาเงินจากพ่อแม่ที่เป็นพุทธ (เงินได้จากการถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่1ได้มาหลายล้าน) ได้หรือไม่ อย่างไร ? พ่อแม่พี่น้องที่เป็นพุทธเขาอยากให้มากๆ (พ่อแม่เห็นใจเนื่องจากมุสลิมใหม่ฐานะลำบากมีลูกต้องเลี้ยง ไม่มีบ้าน ทำงานได้เงินเดือนไม่พอเลี้ยงครอบครัว เลยทำให้เกิดความขัดสน) ตอบ      การที่คนหนึ่งอัลลอฮฺเปิดใจให้เขาศรัทธาและเข้ารับนับถืออิสลาม โดยที่พี่น้องและพ่อแม่ยังนับถือศาสนาเดิมอยู่ ความเป็นพ่อ แม่ ลูก และพี่น้องยังมีอยู่ สามารถรับและให้สิ่งของและเงินแก่กันได้ เพียงแต่ว่าเงินและสิ่งของนั้นต้องไม่ใช่เป็นสิ่งของหรือเงินต้องห้ามทางศาสนา ส่วนเงินที่ได้มาจากการพนันถือว่าเป็นเงินต้องห้าม ไม่อาจรับหรือให้ได้ ทว่า กรณีลูกที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ก็สามารถรับได้เพื่อรักษาชีวิต แต่ถ้าไม่ถึงกับมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดก็ไม่อาจรับได้...