30 C
Bangkok
วันอาทิตย์, สิงหาคม 20, 2017
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวไทยมุสลิม

ข่าวไทยมุสลิม

อ.เบตง จ.ยะลา จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 1 คน ต่อ 1 ครอบครัว ช่วยกันดูแล”

เทศบาลเมืองเบตง ร่วมกับโรงพยาบาลเบตง สาธาณณสุขอำเภอเบตง และชมรมจักรยานอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม“ปั่นจักรยานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 1 คน ต่อ 1 ครอบครัว ช่วยกันดูแล” วันนี้ (20 ส.ค.60) ที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ปั่นจักรยานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 1 คน ต่อ 1 ครอบครัว ช่วยกันดูแล ” โดยมี นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธาณณสุขอำเภอเบตง และนายประสิทธิ์ อ้วนเส้ง ประธานชมรมจักรยานอำเภอเบตง นำนักปั่นชาวไทยและชาวมาเลเซีย...

เคยได้ยินว่า ชุดชั้นใน เวลาเก่าหรือขาดไม่สามารถใช้งานได้ให้นำไปฝังดิน ด้วยสาเหตุอะไร ?

เคยได้ยินว่า ชุดชั้นใน เวลาเก่าหรือขาดไม่สามารถใช้งานได้ให้นำไปฝังดิน ด้วยสาเหตุอะไร ? ตอบ      ไม่พบในหลักการศาสนาอิสลามว่าให้นำชุดชั้นในเก่าไปฝังดิน และไม่มีเหตุผลทางศาสนาในกรณีดังกล่าว

จ.ปัตตานี จัดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จ.ปัตตานี จัดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกันสามารถนำสิ่งที่ได้รับ ไปพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายตาดีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความปรองดอง สมานฉันท์ และสันติสุข และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตาดีกา 5...

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมประสานทุกฝ่ายในนาม “ทีมไทยแลนด์” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ฮุจญาจชาวไทย

  กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พร้อมประสานการทำงานทุกฝ่ายในนามทีมไทยแลนด์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 8,833 คน ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมียอดผู้แสวงบุญเดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์มากที่สุดในโลกกว่า 221,000 คน นายฐานิศร์ ณ สงขลา กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวกับทีมข่าวฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์ ว่า ในช่วงเทศกาลฮัจย์ของทุกปีที่มีผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางมาร่วมประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ทางสถานกงสุลฯ ได้จัดบุคลากรคอยปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญในด้านต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่นครมาดีนะห์และนครเมกกะ เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้แสวงบุญเดินทางมาถึงสนามบิน ไปจนกระทั่งเดินทางกลับประเทศไทย โดยประสานงานกับสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เป็นการบูรณาการการทำงานกันในลักษณะ “ทีมไทยแลนด์” เพื่อให้ผู้แสวงบุญชาวไทยสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ รวมถึงการประสานงานกับทางการซาอุดิอาระเบียในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของการประกอบพิธีฮัจย์ โดยขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าทีมไทยแลนด์นี้จะเป็นที่พึ่งให้กับผู้แสวงบุญทุกคน...

ปัตตานี จัดงาน “วันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรมและของดีเมืองตานี” ประจำปี 2560

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณสนามข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน "วันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรมและของดีเมืองปัตตานี" ประจำปี 2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี กล่าวว่า อำเภอเมืองปัตตานี มีของดีในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติ ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้จังหวัดปัตตานี ยังเป็นแหล่งผลิตเกลือทะเลที่สำคัญในภูมิภาค และเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นเกลือหวานที่ทุกคนรู้จักกันมาช้านาน จึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดงาน "วันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรมและของดีเมืองตานี" ประจำปี...

เวลาคนตายเห็นมีการรมกำยาน มันมีที่มาที่ไปยังไง หลักฐานมีหรือไม่ ?

เวลาคนตายเห็นมีการรมกำยาน มันมีที่มาที่ไปยังไง หลักฐานมีหรือไม่ ? ตอบ      การใช้กำยานเป็นการใช้ของหอมอย่างหนึ่งซึ่งศาสนาส่งเสริมให้ใช้ของหอม สำหรับการใช้กำยานเมื่อมีคนตาย ยังไม่พบหลักฐานให้ใช้หรือห้ามใช้ ส่วนที่มาและเหตุผลน่าจะเป็นการใช้ของหอมเพื่อดับกลิ่น ซึ่งอาจเกิดจากผู้ตายก็ได้ จึงไม่น่าจะเป็นการต้องห้ามแต่ประการใด (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

อ.เมือง จ.นราธิวาส จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงร.10 และเป็นการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

อำเภอเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆ ที่พบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้ 18 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้ามัสยิดดารุสลาม หมู่ที่ 10 บ้านทุเรียนนก ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปี 2560 กิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ให้ลดลงจากพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างความตะหนักและเฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยในพิธีมีนายสาโรช...

เทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่ 36 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเบตง และโรงพยาบาลเบตง รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออกในช่วงฤดูฝน หลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเบตง จำนวน 36 ราย และเสียชีวิต 1 ราย วันนี้ (18 ส.ค. 60) ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า เขตเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง และนายแพทย์จิตติ จันทรมงคล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด อสม.เบตง ชาวบ้านในชุมชนแกรนด์วิลล่า ร่วมเดินรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออกในเขตชุมชนแกรนด์วิลล่า แจกเอกสารแผ่นผับโรคไข้เลือดออก และแจกทรายอะเบท ทรายจีพีโอ-1 กำจัดลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ ให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง พ่นตามท่อระบายน้ำและตามจุดต่างๆ...

จ.สงขลา จัดกิจกรรม “ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” สมทบทุนสร้างโรงเรียนอิสลาม

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาลนำหลัก 3 R ประชารัฐ จัดกิจกรรม "ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ" สมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และจัดซื้ออุปกรณ์ให้ผู้ป่วยติดเตียง นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เปิดเผยว่า ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เตรียมจัดกิจกรรม "ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ" เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ และจัดซื้ออุปกรณ์ให้ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้นำหลักการของศาสนาอิสลามมาใช้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการบริจาคขยะรีไซเคิล หรือทุนทรัพย์เพื่อนำไปสมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม...

ทาครีมแล้วซึมเข้าไปในผิวหนัง ทําให้เสียศีลอดหรือไม่ ?

ทาครีมแล้วซึมเข้าไปในผิวหนัง ทําให้เสียศีลอดหรือไม่ ? ตอบ      การทาครีมหรือยาหม่องที่รู้สึกว่ามันซึมสู่ใต้ผิวหนัง ไม่ทำให้เสียศีลอด เพราะการจะเสียศีลอดด้วยการที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าภายในร่างกายนั้น ต้องเข้าทางรูทวารที่เปิดเท่านั้น เช่น ปาก ทวารหนัก ทวารเบา เป็นต้น

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน วันรวมน้ำใจสู่เด็กกำพร้า 14 ม.ค. 60 ณ บ้านเอมิเรตส์ อ.เมือง จ.สตูล

ขอเชิญร่วมงาน วันรวมน้ำใจสู่เด็กกำพร้า เสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 บ้านเอมิเรตส์ ณ บ้านเอมิเรตส์ ติดกับโรงเรียนมุสลิมศึกษา ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล เลี้ยงอาหารตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.