29.5 C
Bangkok
วันจันทร์, กรกฎาคม 23, 2018
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวโลกมุสลิม

ข่าวโลกมุสลิม

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

“ตามรอยเท้าพ่อ” โรงเรียนในอ.รามัน จ.ยะลา นำทฤษฎีแกล้งดินมาปรับใช้ ได้ผลผลิตดี

โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นำหลักทฤษฎีแกล้งดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้   ปรับพื้นที่ไร้ประโยชน์หันมาปลูกไผ่ลืมแล้ง ได้ผลผลิตดี นักเรียนมีอาหารไว้รับประทาน และจำหน่ายสร้างรายได้ วันที่ (29 ส.ค. 60) โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา หมู่ที่ 2 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่จะเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกมาก ทำให้การปรับใช้พื้นที่มาทำโครงการเกษตรอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกพืชผสมผสานตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่...