28 C
Bangkok
วันพฤหัส, พฤษภาคม 24, 2018
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ข่าวโลกมุสลิม

ข่าวโลกมุสลิม

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ISMEDร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดตัวกิจกรรม “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล ปีที่2”

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมดำเนินการกิจกรรม “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล” ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้สถาบันฯ ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการทำงาน ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ “เปิดประตู SMEs ไทย สู่ตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความรู้ และความเข้าใจในการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาลได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามหลักการฐานศาสนา ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าเชื่อถือจากผู้ซื้อในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการ SMEs ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...